DigiFoods startet i slutten av 2020 og har nå pågått i tre år. 2023 var et godt år for DigiFoods.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Les på engelsk

Senteret er organisert i fire hovedaktiviteter (pilarer): 

  1. sensorutvikling
  2. integrering av sensorer og robotikk
  3. in-line implementering og testing
  4. utnyttelse av storskala sensordata fra matvarer

I 2023 så vi at denne organisasjonen fungerer godt. Nye sensorer utviklet i en pilar ble innlemmet i forskningen i andre pilarer. Nye in-line metoder utviklet tidligere år, ble tilpasset, og brukt til å samle inn storskala kvalitetsdata for prosessforståelse og forbedring. 

Denne typen fremgang er veldig motiverende og illustrerer merverdien av å være et senter i stedet for flere frittstående prosjekter. Det gir oss mulighet til å tenke og handle langsiktig og tverrfaglig.

Du kan lese om hva vi har oppnådd i DigiFoods årsrapport 2023.

Kontaktperson