Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Pirjo Honkanen

Jeg er forskningssjef på avdeling Markedsforskning. Avdelingen forsker på muligheter og barrierer for norsk sjømat i markedene. Kunnskapen hjelper industrien med å utvikle nye produkter, markeder og strategier. Som forsker jobber jeg med et bredt spekter av faktorer som påvirker forbrukernes valg av mat, derunder holdninger, verdier, og vane. Jeg arbeider også med forbrukernes holdninger til genmodifisert, økologisk og bærekraftig mat. For tiden er fokuset mitt på bestemmende faktorer for forbruk av bærekreftig, miljøvennlig og etisk mat.

Pirjo Honkanen har 43 publikasjoner ved Nofima:

Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

Nøstvold, Bjørg Helen; Ødegård, Anne Mette; Svorken, Marianne; Honkanen, Pirjo; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A.

2019

Markedsmessige muligheter og barrierer for norsk stillehavsøsters

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo

2017

Consumer aspects: Report on consumer aspects related to European organic aquaculture. Deliverable D3.1

Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo; Winter, Mariët van Haaster-de; Olesen, Ingrid

2017

Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring Faglig sluttrapport

Honkanen, Pirjo; Ødegård, Anne Mette; Nøstvold, Bjørg Helen

2017

Factors predicting meat and meat Products consumption among middle-aged and elderly People: evidence from a consumer survey in Switzerland

Schmid, Alexandra; Gille, Doreen; Piccinali, Patrizia; Bütikofer, Ueli; Chollet, Magali; Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo; Walther, Barbara; Stoffers, Helena

2017

Traditional Sushi for Modern Consumers: A Comparison Between Sushi Consumption Behavior in Japan and Norway

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Wien, Anders Hauge; Honkanen, Pirjo

2016

Nutrition behavior of the middle-aged and elderly: Compliance with dietary recommendations of the food pyramid

Gille, Doreen; Bütikofer, Ueli; Chollet, Magali; Schmid, Alexandra; Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo; Stoffers, Helena; Walther, Barbara; Piccinali, Patrizia

2016

Økologisk fisk - forbrukeroppfatninger i EU

Honkanen, Pirjo; Altintzoglou, Themistoklis

2015

Dish composition: children’s mental representation and expected liking

Olsen, Nina Veflen; Altintzoglou, Themistoklis; Almli, Valerie Lengard; Hersleth, Margrethe; Skuland, Aase Vorre; Honkanen, Pirjo

2015

Verdikjeder og kjøpskriterier i det sørafrikanske markedet for laks

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; Sogn-Grundvåg, Geir

2015

Who cares about fish welfare?: A Norwegian study

Ellingsen, Kristian; Grimsrud, Kristine M.; Nielsen, Hanne Marie; Mejdell, Cecilie Marie; Olesen, Ingrid; Honkanen, Pirjo; Navrud, Ståle; Gamborg, Christian; Sandøe, Peter

2015

Providing a food choice option increases children’s liking of fish as part of a meal

Altintzoglou, Themistoklis; Skuland, Aase Vorre; Carlehög, Mats; Sone, Izumi; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo

2015

Mat og måltider for aktive eldre. En studie av aktive eldres preferanser, prioriteringer og praksiser

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Bugge, Annechen Bahr; Granli, Britt Signe; Mortvedt, Hilde Skotland; Honkanen, Pirjo; Ueland, Øydis

2013

A MULTI-DISCIPLINARY FRAMEWORK FOR BIO-ECONOMIC MODELING IN AQUACULTURE: A WELFARE CASE STUDY

Noble, Chris; Berrill, Iain K.; Waller, Bob; Kankainen, Markus; Setälä, Jari; Honkanen, Pirjo; Mejdell, Cecilie Marie; Turnbull, James F.; Damsgård, Børge; Schneider, Oliver; Toften, Hilde; Kole, Adriaan P. W.; Kadri, Sunil

2012

Perceptions of health risks and benefits associated with fish consumption among Russian consumers

van Dijk, Heleen; Fischer, Arnout R.H. ; Honkanen, Pirjo; Frewer, Lynn J.

2011

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert?Fagrapport 2 og 3

Nøstvold, Bjørg Helen; Alm, Siril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo

2010

Markedsforskning knyttet til sjømat - Kartlegging i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika

Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten

2010

Hva menes med bærekraftig sjømat?

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo; Toften, Kjell

2009

Ethical values and motives driving organic food choice

Honkanen, Pirjo; Verplanken, Bas; Olsen, Svein Ottar

2006

Intention to consume seafood - the importance of habit

Honkanen, Pirjo; Olsen, Svein Ottar; Verplanken, Bas

2005