Vitenskapelig artikkel

A MULTI-DISCIPLINARY FRAMEWORK FOR BIO-ECONOMIC MODELING IN AQUACULTURE: A WELFARE CASE STUDY

Noble, Christopher; Berrill, Iain K.; Waller, Bob; Kankainen, Markus; Setälä, Jari; Honkanen, Pirjo; Mejdell, Cecilie Marie; Turnbull, James F.; Damsgård, Børge; Schneider, Oliver; Toften, Hilde; Kole, Adriaan P. W.; Kadri, Sunil

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture Economics & Management, vol. 16, p. 297–314, 2012

Utgiver: Taylor & Francis

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1365-7305
Elektronisk: 1551-8663

Open Access: none

Lenker:
DOI