Nofima rapportserie

Hva menes med bærekraftig sjømat?

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo; Toften, Kjell

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 34/2009

Antall sider: 10

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-711-2

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten er en del av et FHL/FHF finansiert prosjekt ”Etterspørselsforhold knyttet til bærekraft og miljø”. Det er i dag et mangfold av ulike eller overlappende begreper som stiller nye krav til produksjonen og markedsføringen av sjømat. Et problem i denne sammenhengen er at det i liten grad er avklart hva disse begrepene innebærer i praksis og hvordan man dermed skal kunne bygge inn slike egenskaper i produksjon og markedsføring av sjømatprodukter fra Norge. Det virker derfor å være et betydelig behov for i første omgang å foreta en kartlegging og systematisering av eksisterende sertifiseringsordninger, og avdekke hvilke som kan være aktuelle for norsk sjømatnæring. Denne rapporten gjør en slik kartlegging, og prøver å gi oversikt på definisjoner av begrepet ”bærekraftig utvikling” i denne sammenheng. De viktigste sertifiseringsregimene som kan være aktuelle for norsk sjømat: Marine og Aquaculture Stewardship Council, Global G.A.P, Global Aquaculture Alliance, Friends of the Sea, Debio og Naturland. Vi har ikke funnet enhetlige definisjoner på begrepet bærekraftig sjømat, det synes snarere som at selve sertifiseringsregimene legger ramme for betydning av begrepet. Det kan være noe av årsaken til at konsumenter så vel som sjømatprodusenter er usikker på hva de ulike merkene innebærer og hvilke fordeler de gir.