OrAqua-prosjektets visjon er økonomisk vekst i det økologiske havbruket i Europa, med en forskningsbasert forvaltning og i tråd med økologiske prinsipper og forbrukernes tillit.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2014

Slutt

31. des 2016

Finansiert av

EU - 7. rammeprogram

Samarbeid

COISPA, DTU, Ifremer, USB, SLU, DLO, Debio, ICEA, ICROFS, FEAP, API, IZSVe, Culmarex

Nofima koordinerte dette treårige EU-prosjektet med 13 deltakere fra 9 land.

Av vitenskapelig dokumentasjon har prosjektet produsert 2 omfattende reviews; en på produksjonsrelaterte aspekter, og en på sosioøkonomiske aspekter av økologisk produksjon.

Et eksempel på resultat fra prosjektet er en undersøkelse av forbrukernes holdninger til økologisk fisk. I undersøkelsen ble forbrukere fra Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Italia spurt om hva de definerer som økologisk akvakultur. En overvekt av de spurte svarte at «økologisk» er det samme som «naturlig», noe som ikke er i tråd med regelverket. Dette resultatet viser hvor viktig det er med bred opplysning om hva økologisk akvakultur er.

Se film

Denne filmen viser OrAqua-prosjektets anbefalinger om økologisk akvakultur.

Prosjektinfo

OrAqua skal gjennom vitenskapelig dokumentasjon, og i tråd med de økologiske verdier, bidra til videre utvikling av EU sitt regelverk på økologisk akvakultur, som også Norge følger. Bidragene må være i tråd med forbrukerinteressene.

For å øke konsumet av økologisk fisk og sjømat, er det essensielt at forbrukerne føler seg sikre på at produksjonen har fulgt et regelverk som er i tråd med de økologiske verdiene, og lov om dyrevelferd og helse.

I løpet av tre møter med europeiske representanter fra de fleste interesseorganisasjoner, får deltakerne mulighet til å få informasjon om prosjektet, kunnskap om vitenskapelig dokumentasjon, og delta aktivt med synspunkter om hvordan regelverket skal styrkes. Deres meninger, sammen med vitenskapelig dokumentasjon skal sammenfattes til anbefalinger til et nytt regelverk.

Økologisk produksjon handler om å ha full kontroll på produksjonen, ingen medikamenter eller plantevernmidler, og strenge reguleringer av produksjonsforhold og vannkvalitet. En økologisk fisk er med andre ord også et innesperret husdyr, og ikke det samme som villfisk.

Publikasjoner