Prosjektgruppen på kick-off møtet hos Nofima på Ås, januar 2014 (foto: Jon-Are Berg-Jacobsen)
Prosjektgruppen på kick-off møtet hos Nofima på Ås, januar 2014 (foto: Jon-Are Berg-Jacobsen)

European Organic Aquaculture

Science-based recommendations for further development of the EU regulatory framework and to underpin future growth in the sector

 Avl og genetikk    Markedsforskning    Produksjonsbiologi  

The overall vision of the OrAqua project is the economic growth of the organic aquaculture sector in Europe, supported by science based regulations in line with the organic principles and consumer confidence.

Tidspunkt:1. januar 2014 – 31. desember 2016
Finansiering: EUs 7. rammeprogram
Finansiør:EU
Samarbeid:COISPA, DTU, Ifremer, USB, SLU, DLO, Debio, ICEA, ICROFS, FEAP, API, IZSVe, Culmarex
Kontaktperson
Portrettbilde av Åsa Maria O. Espmark
Åsa Maria O. Espmark

Seniorforsker
Tlf.: +47 991 60 039
asa.espmark@nofima.no

Tema: Økologisk akvakultur

Varighet: 36 måneders, 2014 – 2016

Organisering: Nofima (Norge) koordinerer; 13 deltakere fra 9 land

OrAqua skal gjennom vitenskapelig dokumentasjon, og i tråd med de økologiske verdier, bidra til videre utvikling av EU sitt regelverk på økologisk akvakultur, som også Norge følger. Bidragene må være i tråd med forbrukerinteressene. Av vitenskapelig dokumentasjon har prosjektet produsert 2 omfattende reviews; en på produksjonsrelaterte aspekter, og en på sosioøkonomiske aspekter av økologisk produksjon.

For å øke konsumet av økologisk fisk og sjømat, er det essensielt at forbrukerne føler seg sikre på at produksjonen har fulgt et regelverk som er i tråd med de økologiske verdiene, og lov om dyrevelferd og helse. I løpet av tre møter med europeiske representanter fra de fleste interesseorganisasjoner, får deltakerne mulighet til å få informasjon om prosjektet, kunnskap om vitenskapelig dokumentasjon, og delta aktivt med synspunkter om hvordan regelverket skal styrkes. Deres meninger, sammen med vitenskapelig dokumentasjon skal sammenfattes til anbefalinger til et nytt regelverk.

Et eksempel på resultat fra prosjektet er en undersøkelse av forbrukernes holdninger til økologisk fisk. I undersøkelsen ble forbrukere fra Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Italia spurt om hva de definerer som økologisk akvakultur. En overvekt av de spurte svarte at «økologisk» er det samme som «naturlig», noe som ikke er i tråd med regelverket. Økologisk produksjon handler om å ha full kontroll på produksjonen, ingen medikamenter eller plantevernmidler, og strenge reguleringer av produksjonsforhold og vannkvalitet. En økologisk fisk er med andre ord også et innesperret husdyr, og ikke det samme som villfisk. Dette resultatet viser hvor viktig det er med bred opplysning om hva økologisk akvakultur er.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker