Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Marie Lillehammer

Jeg arbeider som post doc, der jeg studerer hvordan genomseleksjon kan implementeres i avlsprogram hos laks, gris og ku. Prosjektet er et samarbeid med UMB og avlsselskapene Aqua Gen, Norsvin og Geno. Jeg har en doktorgrad i husdyravl og genetikk fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved UMB, og har også jobbet som forsker ved Statistisk Sentralbyrå.

Marie har 18 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Martinsen, Kristine Hov; Thorisdottir, Audur; Lillehammer, Marie; 2018: Effect of hydrogen peroxide as treatment for amoebic gill disease in Atlantic salmon (Salmo salar L.) in different temperatures

Lillehammer, Marie; Gjerde, Bjarne; Norris, Ashie; Løvoll, Marie Therese; Boison, Solomon Antwi; 2017: Genetic parameters for resistance to amoebic gill disease in Atlantic salmon

Sae-Lim, Panya; Kause, Antti; Lillehammer, Marie; Mulder, Han A.; 2017: Estimation of breeding values for uniformity of growth in Atlantic salmon (Salmo salar) using pedigree relationships or single‑step genomic evaluation

Wallén, Sini Elina; Meuwissen, Theo; Lillehammer, Marie; 2017: Strategies for implementing genomic selection for feed efficiency in dairy cattle breeding schemes

Lillehammer, Marie; Sonesson, Anna Kristina; Meuwissen, Theo; 2016: Use of field data in pig genomic selection schemes: A simulation study

Sae-Lim, Panya; Mulder, Han; Gjerde, Bjarne; Koskinen, Heikki; Lillehammer, Marie; Kause, Antti; 2015: Genetics of growth reaction norms in farmed rainbow trout

Sae-Lim, Panya; Kause, Antti; Janhunen, Matti; Vehviläinen, Harri; Koskinen, Heikki; Gjerde, Bjarne; Lillehammer, Marie; Mulder, Han A.; 2015: Genetic (co) variance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) body weight and its uniformity across production environments

Skagemo, Vibeke; Sonesson, Anna Kristina; Meuwissen, Theo; Lillehammer, Marie; Rye, Morten; 2014: The dissemination of genetic improvement in salmon production

Lillehammer, Marie; Ødegård, Jørgen; Madsen, Per; Gjerde, Bjarne; Refstie, Terje; Rye, Morten; 2013: Survival, growth and sexual maturation in Atlantic salmon exposed to infectious pancreatic necrosis: a multi-variate mixture model approach

Lillehammer, Marie; Meuwissen, Theo; Sonesson, Anna Kristina; 2013: A low-marker density implementation of genomic selection in aquaculture using within-family genomic breeding values

Lillehammer, Marie; Meuwissen, Theo; Sonesson, Anna Kristina; 2013: Genomic selection for two traits in a maternal pig breeding scheme

Lillehammer, Marie; Meuwissen, Theo; Sonesson, Anna Kristina; 2011: A comparison of dairy cattle breeding designs that use genomic selection

Lillehammer, Marie; Meuwissen, Theo; Sonesson, Anna Kristina; 2011: Genomic selection for maternal traits in pigs

Lillehammer, Marie; Hayes, Ben J.; Meuwissen, Theo; Goddard, Mike E.; 2009: Gene by environment interactions for production traits in Australian dairy cattle

Lillehammer, Marie; Ødegård, Jørgen; Meuwissen, Theo; 2009: Reducing the bias of estimates of genotype by environment interactions in random regression sire models

Lillehammer, Marie; Goddard, Mike E.; Nilsen, Heidi; Sehested, Erling; Olsen, Hanne Gro; Lien, Sigbjørn; Meuwissen, Theo; 2008: Quantitative trait locus-by-environment interaction for milk yield traits on Bos taurus autosome 6

Lillehammer, Marie; Arnyasi, Mariann; Lien, Sigbjørn; Olsen, Hanne Gro; Sehested, Erling; Ødegård, Jørgen; Meuwissen, Theo; 2007: A genome scan for quantitative trait locus by environment interactions for production traits

Lillehammer, Marie; Ødegård, Jørgen; Meuwissen, Theo; 2007: Random regression models for detection of gene by environment interaction