Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Marie Lillehammer

Jeg arbeider som post doc, der jeg studerer hvordan genomseleksjon kan implementeres i avlsprogram hos laks, gris og ku. Prosjektet er et samarbeid med UMB og avlsselskapene Aqua Gen, Norsvin og Geno. Jeg har en doktorgrad i husdyravl og genetikk fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved UMB, og har også jobbet som forsker ved Statistisk Sentralbyrå.

Marie har 20 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Lillehammer, Marie; Boison, Solomon Antwi; Norris, Ashie; Løvoll, Marie Therese; Bakke, Håvard; Gjerde, Bjarne; 2019: Genetic parameters of resistance to amoebic gill disease in two Norwegian Atlantic salmon populations

Gjerde, Bjarne; Boison, Solomon Antwi; Aslam, Muhammad Luqman; Løvoll, Marie; Bakke, Håvard; Rey, Simon; Lillehammer, Marie; 2019: Estimates of genetic correlations between susceptibility of Atlantic salmon to amoebic gill disease in a bath challenge test and a field test

Martinsen, Kristine Hov; Thorisdottir, Audur; Lillehammer, Marie; 2018: Effect of hydrogen peroxide as treatment for amoebic gill disease in Atlantic salmon (Salmo salar L.) in different temperatures

Lillehammer, Marie; Gjerde, Bjarne; Norris, Ashie; Løvoll, Marie Therese; Boison, Solomon Antwi; 2017: Genetic parameters for resistance to amoebic gill disease in Atlantic salmon

Sae-Lim, Panya; Kause, Antti; Lillehammer, Marie; Mulder, Han A.; 2017: Estimation of breeding values for uniformity of growth in Atlantic salmon (Salmo salar) using pedigree relationships or single‑step genomic evaluation

Wallén, Sini Elina; Meuwissen, Theo; Lillehammer, Marie; 2017: Strategies for implementing genomic selection for feed efficiency in dairy cattle breeding schemes

Lillehammer, Marie; Sonesson, Anna Kristina; Meuwissen, Theo; 2016: Use of field data in pig genomic selection schemes: A simulation study

Sae-Lim, Panya; Mulder, Han; Gjerde, Bjarne; Koskinen, Heikki; Lillehammer, Marie; Kause, Antti; 2015: Genetics of growth reaction norms in farmed rainbow trout

Sae-Lim, Panya; Kause, Antti; Janhunen, Matti; Vehviläinen, Harri; Koskinen, Heikki; Gjerde, Bjarne; Lillehammer, Marie; Mulder, Han A.; 2015: Genetic (co) variance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) body weight and its uniformity across production environments

Skagemo, Vibeke; Sonesson, Anna Kristina; Meuwissen, Theo; Lillehammer, Marie; Rye, Morten; 2014: The dissemination of genetic improvement in salmon production

Lillehammer, Marie; Ødegård, Jørgen; Madsen, Per; Gjerde, Bjarne; Refstie, Terje; Rye, Morten; 2013: Survival, growth and sexual maturation in Atlantic salmon exposed to infectious pancreatic necrosis: a multi-variate mixture model approach

Lillehammer, Marie; Meuwissen, Theo; Sonesson, Anna Kristina; 2013: A low-marker density implementation of genomic selection in aquaculture using within-family genomic breeding values

Lillehammer, Marie; Meuwissen, Theo; Sonesson, Anna Kristina; 2013: Genomic selection for two traits in a maternal pig breeding scheme

Lillehammer, Marie; Meuwissen, Theo; Sonesson, Anna Kristina; 2011: A comparison of dairy cattle breeding designs that use genomic selection

Lillehammer, Marie; Meuwissen, Theo; Sonesson, Anna Kristina; 2011: Genomic selection for maternal traits in pigs

Lillehammer, Marie; Hayes, Ben J.; Meuwissen, Theo; Goddard, Mike E.; 2009: Gene by environment interactions for production traits in Australian dairy cattle

Lillehammer, Marie; Ødegård, Jørgen; Meuwissen, Theo; 2009: Reducing the bias of estimates of genotype by environment interactions in random regression sire models

Lillehammer, Marie; Goddard, Mike E.; Nilsen, Heidi; Sehested, Erling; Olsen, Hanne Gro; Lien, Sigbjørn; Meuwissen, Theo; 2008: Quantitative trait locus-by-environment interaction for milk yield traits on Bos taurus autosome 6

Lillehammer, Marie; Arnyasi, Mariann; Lien, Sigbjørn; Olsen, Hanne Gro; Sehested, Erling; Ødegård, Jørgen; Meuwissen, Theo; 2007: A genome scan for quantitative trait locus by environment interactions for production traits

Lillehammer, Marie; Ødegård, Jørgen; Meuwissen, Theo; 2007: Random regression models for detection of gene by environment interaction

Marie har 23 andre publikasjoner i Cristin:

Kettunen, Anne Helena; Lillehammer, Marie; 2019: Power calculations for optimisation of the experimental design to detect GxE: Salmon experiments in FutureEUAqua

Lillehammer, Marie; Boison, Solomon Antwi; Doeschl-Wilson, A.; Anacleto, O.; Gjerde, Bjarne; 2018: Epidemiologiske effekter av seleksjon for resistens mot amøbegjellesykdom og infeksiøs pankreas nekrose

Emilsen, S; Belova, Tatiana; Lillehammer, Marie; Windju, Susanne Skinnehaugen; Begum, Most Champa; Dieseth, Jon Arne; Kim, Margit Oami; Børresen, Kristin; Bakke, G.; Færgestad, Ellen Mosleth; Sonesson, Anna Kristina; Uhlen, Anne Kjersti; Olsen, Odd-Arne; Lillemo, Morten; Alsheikh, Muath K; 2017: Expanding the technology base for Norwegian wheat breeding: genomic tools for breeding high quality bread wheat (EXPAND)

Lillehammer, Marie; Lillemo, Morten; Uhlen, Anne Kjersti; Dieseth, Jon Arne; Belova, Tatiana; Alsheikh, Muath K; Sonesson, Anna Kristina; 2017: Epistasis for various traits in spring wheat

Gjerde, Bjarne; Boison, Solomon Antwi; Aslam, Muhammad Luqman; Moghadam, Hooman; Lillehammer, Marie; Løvoll, Marie; Rey, Simon; 2017: Is genetic resistance to AGD from a bath challenge-test a good predictor of genetic resistance from a field-test?

Lillehammer, Marie; Norris, Ashie; Løvoll, Marie Therese; Gjerde, Bjarne; 2016: Genetics for amoebic gill disease resistance in Atlantic salmon

Lillehammer, Marie; Norris, Ashie; Løvoll, Marie; Gjerde, Bjarne; Lillehammer, Marie; 2016: Genetics for amoebic gill disease resistance in Atlantic salmon

Lillehammer, Marie; Norris, Ashie; Løvoll, Marie Therese; Bakke, H; Gjerde, Bjarne; 2016: Poster: Genetiske parametre for AGD-resistens hos laks

Aslam, Muhammad Luqman; Boison, Solomon Antwi; Lillehammer, Marie; Norris, Ashie; Løvoll, Marie; Bakke, Håvard; Gjerde, Bjarne; 2016: Genetics of amoebic gill disease (AGD) resistance in Atlantic salmon

Lillehammer, Marie; Norris, Ashie; Løvoll, Marie; Gjerde, Bjarne; 2015: Poster: Genetic parameters of amoebic gill disease resistance in Atlantic salmon Salmo salar

Lillehammer, Marie; Norris, Ashie; Løvoll, Marie; Gjerde, Bjarne; 2015: Genetic parameters for AGD-resistance in Atlantic salmon

Lillehammer, Marie; Sonesson, Anna Kristina; Meuwissen, Theo; 2015: Genomic selection breeding programs

Baranski, Matthew; Jowdy, C.; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Norris, A; Bakke, Håvard; Sonesson, Anna Kristina; Meuwissen, Theo; Lillehammer, Marie; Lund, V; 2015: Genotyping-by-sequencing using custom ion ampliseq™ technology as a tool for genomic selection in atlantic salmon (Salmo salar)

Sonesson, Anna Kristina; Meuwissen, Theo; Baranski, Matthew; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Lillehammer, Marie; Norris, Ashie; Norris, A; Bakke, Håvard; Lund, V; Lund, Vidar; 2015: Accuracy of Population-wide and Within-family Genomic Selection in Atlantic Salmon

Kristjánsson, Ólafur Hjörtur; Gjerde, Bjarne; Lillehammer, Marie; Jónasson, Jónas Páll; 2015: Genetic parameters in Atlantic salmon for growth rate and carcass quality traits recorded at the same body weight or the same age

Sae-Lim, Panya; Kause, Antti; Janhunen, Matti; Vehviläinen, H.; Koskinen, H; Gjerde, Bjarne; Lillehammer, Marie; Mulder, H.A.; 2015: Genotype-by-environment interaction for uniformity of Growth in rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

Lillehammer, Marie; Norris, Ashie; Marie, Løvoll; Gjerde, Bjarne; 2015: Genetic parameters of amoebic gill disease resistance in Atlantic salmon, Salmo salar

Lillehammer, Marie; 2014: Genetisk motstandskraft mot AGD. Fagmøte om ‘AGD – amoebic gill disease - oppsumering og kunnskap’

Lillehammer, Marie; Meuwissen, Theo; Sonesson, Anna Kristina; 2012: Innen familie genom-seleksjon

Lillehammer, Marie; Meuwissen, Theo; 2005: The Use of Random Regression Models to Detect Gene by Environment Interaction

Steinheim, Geir; Lillehammer, Marie; Nordheim, Liv Astrid; Klemetsdal, Gunnar; Meuwissen, Theo; Eik, Lars Olav; Ådnøy, Tormod; 2005: Genotype by environment interactions in Norwegian sheep production

Lillehammer, Marie; Ådnøy, Tormod; Steinheim, Geir; 2005: Sammenheng mellom produksjonseffektivitet og kroppsvekt hos sau

Lillehammer, Marie; Ådnøy, Tormod; Steinheim, Geir; 2004: Er store eller små søyer mest lønnsomme?