Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Marie Lillehammer

Jeg arbeider som post doc, der jeg studerer hvordan genomseleksjon kan implementeres i avlsprogram hos laks, gris og ku. Prosjektet er et samarbeid med UMB og avlsselskapene Aqua Gen, Norsvin og Geno. Jeg har en doktorgrad i husdyravl og genetikk fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved UMB, og har også jobbet som forsker ved Statistisk Sentralbyrå.

Marie Lillehammer har 26 publikasjoner ved Nofima:

Impact of vaccination and selective breeding on the transmission of Infectious salmon anemia virus

Chase-Topping, Margo E.; Pooley, Chris; Moghadam, Hooman; Hillestad, Borghild; Lillehammer, Marie; Sveen, Lene; Doeschl-Wilson, Andrea

2021

A genetic solution for tackling white spot syndrome virus in shrimp

Robinson, Nicholas Andrew; Lillehammer, Marie

2020

Avl kan gi oppdrettsreker bedre helse

Robinson, Nicholas Andrew; Lillehammer, Marie

2020

Genomic selection for white spot syndrome virus resistance in whiteleg shrimp boosts survival under an experimental challenge test

Lillehammer, Marie; Bangera, Rama; Salazar, Marcela; Vela, Sergio; Erazo, Edna C.; Suarez, Andres; Cock, James; Rye, Morten; Robinson, Nicholas Andrew

2020

Genetic variation and heritability of grain protein deviation in European wheat genotypes

Mosleth, Ellen Færgestad; Lillehammer, Marie; Pellny, Till K.; Wood, Abigail J.; Riche, Andrew B.; Hussain, Abrar; Griffiths, Simon; Hawkesford, Malcolm J.; Shewry, Peter R.

2020

Genomic selection strategies to improve maternal traits in Norwegian White Sheep

Lillehammer, Marie; Sonesson, Anna Kristina; Klemetsdal, Gunnar; Blichfeldt, Thor; Meuwissen, Theodorus

2020

Genome-wide association mapping and accuracy of predictions for amoebic gill disease in Atlantic salmon (Salmo salar)

Aslam, Muhammad Luqman; Boison, Solomon Antwi ; Lillehammer, Marie; Norris, Ashie; Gjerde, Bjarne

2020

Estimates of genetic correlations between susceptibility of Atlantic salmon to amoebic gill disease in a bath challenge test and a field test

Gjerde, Bjarne; Boison, Solomon Antwi ; Aslam, Muhammad Luqman; Løvoll, Marie; Bakke, Håvard; Rey, Simon; Lillehammer, Marie

2019

Genetic parameters of resistance to amoebic gill disease in two Norwegian Atlantic salmon populations

Lillehammer, Marie; Boison, Solomon Antwi ; Norris, Ashie; Løvoll, Marie Therese; Bakke, Håvard; Gjerde, Bjarne

2019

Er genetisk motstandskraft mot AGD i ein badesmitte test eit godt mål på genetisk motstandskraft mot AGD i ein felt test?

Gjerde, Bjarne; Boison, Solomon Antwi ; Aslam, Muhammad Luqman; Moghadam, Hooman; Lillehammer, Marie; Løvoll, Marie; Rey, Simon

2017

Risk assessment of microorganisms in biostimulants. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Joner, Erik; Skjerve, Eystein; Sundheim, Leif; Tronsmo, Arne; Wasteson, Yngvild; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Vold, Line

2017

Use of field data in pig genomic selection schemes: A simulation study

Lillehammer, Marie; Sonesson, Anna Kristina; Meuwissen, Theo

2016

Genetic (co) variance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) body weight and its uniformity across production environments

Sae-Lim, Panya; Kause, Antti; Janhunen, Matti; Vehviläinen, Harri; Koskinen, Heikki; Gjerde, Bjarne; Lillehammer, Marie; Mulder, Han A.

2015

Genetics of growth reaction norms in farmed rainbow trout

Sae-Lim, Panya; Mulder, Han; Gjerde, Bjarne; Koskinen, Heikki; Lillehammer, Marie; Kause, Antti

2015

The dissemination of genetic improvement in salmon production

Skagemo, Vibeke; Sonesson, Anna Kristina; Meuwissen, Theo; Lillehammer, Marie; Rye, Morten

2014

Genomic selection for two traits in a maternal pig breeding scheme

Lillehammer, Marie; Meuwissen, Theo; Sonesson, Anna Kristina

2013

Genomic selection for maternal traits in pigs

Lillehammer, Marie; Meuwissen, Theodorus; Sonesson, Anna Kristina

2011

A comparison of dairy cattle breeding designs that use genomic selection

Lillehammer, Marie; Meuwissen, Theodorus; Sonesson, Anna Kristina

2011

Gene by environment interactions for production traits in Australian dairy cattle

Lillehammer, Marie; Hayes, Ben J.; Meuwissen, Theodorus; Goddard, Mike E.

2009