Vitenskapelig artikkel

Strategies for implementing genomic selection for feed efficiency in dairy cattle breeding schemes

Wallén, Sini Elina; Lillehammer, Marie; Meuwissen, Theo

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Dairy Science (JDS), vol. 100, p. 6327–6336, 2017

Utgave: 8

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0022-0302
Elektronisk: 1525-3198

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI