Nofima rapportserie

Er genetisk motstandskraft mot AGD i ein badesmitte test eit godt mål på genetisk motstandskraft mot AGD i ein felt test?

Gjerde, Bjarne; Boison, Solomon Antwi ; Aslam, Muhammad Luqman; Moghadam, Hooman; Lillehammer, Marie; Løvoll, Marie; Rey, Simon

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 26/2017

Antall sider: 23

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-409-8

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Estimat av genetiske parametrar for motstandskraft mot AGD vart rekn ut basert på gjelle-poeng frå ein badesmitte test og ein felt test. I felt testen vart mengde P. perurans på gjellene målt ved CT-qPCR. I felt testen vart kroppsvekt registrert ved registrering av gjelle-poeng. Kroppsvekta av ein gruppe sysken som vart oppdretta på ein AGD-fri lokalitet vart registrert ved slakting. Den genetiske korrelasjonen mellom gjelle-poeng i badesmitte testen og felt testen var nær null. Ein badesmitte test for motstandskraft mot AGD kan difor ikkje erstatte ein felttest i eit avlsprogram. Det bør gjerast forsøk på å utvikle ein smittetest som liknar på i ein felt test, f.eks. ein kohabitant test. I det AGD påverka lokaliteten viser den høge genetiske korrelasjonen mellom gjelle-poeng og CT-qPCR (rg = 0.81 ± 0.16) og kroppsvekt (rg = -0.88 ± 0.09) at CT-qPCR og vekst kan brukast som eit indirekte mål for motstandskraft mot AGD. Den høge genetiske korrelasjonen mellom kroppsvekt i eit AGD-påverka og AGD-fritt testmiljø (rg = 0.86 ± 0.05) indikerer ein sann gunstig genetisk korrelasjon mellom motstandskraft mot AGD og tilvekst hos laks. Difor vil utval for auka tilvekst vil resultere i ein gunstig genetisk korrelert respons i motstandskraft mot AGD. Storleiken på desse genetiske korrelasjonane bør etterprøvast i eit liknande forsøk.