Vitenskapelig artikkel

Estimates of genetic correlations between susceptibility of Atlantic salmon to amoebic gill disease in a bath challenge test and a field test

Gjerde, Bjarne; Boison, Solomon Antwi ; Aslam, Muhammad Luqman; Løvoll, Marie; Bakke, Håvard; Rey, Simon; Lillehammer, Marie

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 511, p. 1–9, 2019

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI