Publisert 2023

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-740-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Lillehammer, Marie

Serier : Nofima rapportserie 5/2023

År : 2023

Forskningsområder

Fisk i oppdrett

Samfunnspåvirkning

Avl og genetikk

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I denne rapporten kommenteres omfang av innkryssing av rømt oppdrettslaks i norsk villaks som er beskrevet i VRL rapport 17, 2022. Videre utleder forfatter hvordan innkryssing, målt med ulike metoder, er forventet å bli påvirket av tiltak for å forhindre rømming og gjenfangst av rømt fisk. Til slutt diskuteres ulike mål på genetisk endring. Genetisk endring i en populasjon som er utsatt for innkryssing av rømt oppdrettsfisk kan måles på DNA markør nivå, som endring i fiskens egenskaper, eller som endring i fiskens fitness eller grad av tilpasning til et liv i naturen. Sammenhengen mellom disse målene er ikke endelig og vil påvirkes av både ny innkryssing og av naturlig seleksjon.

Kontaktpersoner: