Vitenskapelig artikkel

Genetic parameters of resistance to amoebic gill disease in two Norwegian Atlantic salmon populations

Lillehammer, Marie; Boison, Solomon Antwi ; Norris, Ashie; Løvoll, Marie Therese; Bakke, Håvard; Gjerde, Bjarne

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 508, p. 83–89, 2019

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI