Vitenskapelig artikkel

Survival, growth and sexual maturation in Atlantic salmon exposed to infectious pancreatic necrosis: a multi-variate mixture model approach

Lillehammer, Marie; Ødegård, Jørgen; Madsen, Per; Gjerde, Bjarne; Refstie, Terje; Rye, Morten

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Genetics Selection Evolution, vol. 45, p. 12, 2013

Utgave: 8

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0999-193X
Elektronisk: 1297-9686

Open Access: gold

Lenker:
DOI