Arkiv for «Prosessteknologi»

Viser 1–10 av 73

Lusemetoder trenger dokumentasjon

En rekke løsninger for å bekjempe lakselus uten bruk av medisin har blitt oppfunnet og tatt i bruk de siste årene, med vekslende hell. Nå har forskere gjennomgått de mest benyttede metodene, og samlet vitenskapelig dokumentasjon og erfaringer fra oppdrettere og leverandører i en rapport. Rapporten foreslår beste praksis utfra dagens kunnskapsstatus, som i noen tilfeller er mangelfull.

Brunalger til mat

Brunalger til mat – dyrking av råvarer og prosessering av trygge og sunne produkter gjennom utvikling av forskningsbasert kunnskap.

Viser 1–10 av 73