Gå til hovedinnhold

Jeg fullførte Bachelor og Master i Biologisk kjemi med spesialisering i Molekylær Biologi. Jobbet på Centre for Organelle Research (CORE) ved UiS men genmodifiserte celler, protein ekspresjon og ekstrasjon. Som del av Bachelor opgaven min jobbet jeg med å finne biomarkører for brystkreft resistansen mot vanlig legemiddel Tamoxifen. Der jobbet jeg mye med CISH, RNA isolasjon, PCR.

Jeg har stor interesse i modellering, programmering og genetikk. Som en del av ,Masteroppgaven jobbet jeg med Fortran programering språk og modelering ved hjelp av kinetiske likninger.

I Nofima jobber jeg for det meste med Rheologi og tekstur målinger samt andre ting avhengig av pågående forsøk.