Jeg fullførte bachelor og mastergrader i biologisk kjemi med spesialisering i molekylær biologi.

Har jobbet en sommer på Centre for Organelle Research (CORE) ved UiS med genmodifiserte celler, protein ekspresjon og ekstrasjon. Som del av bacheloropgaven jobbet jeg med å finne biomarkører for brystkreft-resistanse mot det vanlige legemiddelet Tamoxifen. Der jobbet jeg mye med CISH, RNA isolasjon, PCR.

En av mine interesser er modellering, programmering og genetikk. Som en del av masteroppgaven jobbet jeg med Fortran programering, språk og modellering ved hjelp av kinetiske likninger.

I Nofima jobber jeg for det meste med rheologi og teksturmålinger samt andre ting avhengig av pågående forsøk.

+47 486 83 408

+47 48 68 34 08

E-post

Stavanger

Prosessteknologi