Jeg er forskningssjef på avdeling Markedsforskning. Avdelingen forsker på muligheter og barrierer for norsk sjømat i markedene. Kunnskapen hjelper industrien med å utvikle nye produkter, markeder og strategier. Som forsker jobber jeg med et bredt spekter av faktorer som påvirker forbrukernes valg av mat, derunder holdninger, verdier, og vane. Jeg arbeider også med forbrukernes holdninger til genmodifisert, økologisk og bærekraftig mat. For tiden er fokuset mitt på bestemmende faktorer for forbruk av bærekreftig, miljøvennlig og etisk mat.

+47 915 94 520

+47 77 62 90 37

E-post

Tromsø

Markedsforskning

Cristin Se publikasjoner i Cristin