Nofima rapportserie

HerrZyme - Enzymkarakterisering og teknologiutvikling for kommersialisering av enzym fra restråstoff av sild

Lindberg, Diana; Myrnes, Bjørnar; Arnesen, Jan Arne; Øverbø, Kersti

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima

Utgave: 23/2014

Antall sider: 17

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-194-3

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Forprosjektet HerrZyme fokuserer på undersøkelser av en delvis renset esterase fra silderestråstoff med kommersielt formål. Enzymet bryter ned kortkjedede lipider og har så langt vist seg å ha attraktive egenskaper for bl.a. detergentindustrien, herunder høy katalytisk aktivitet ved lave temperaturer. I dette prosjektet skulle avklaringer av enzymets relevante egenskaper for ulike bruksbetingelser og – formål gjennomføres.
Esteraseaktivitet er målt med substratet para-nitrofenyl butyrat med mål å påvise pH, temperatur og løsemiddel tåleevne. Undersøkelsene viser på god aktivitet i pH mellom pH 4.8 og pH 12.0. Aktiviteten er også god etter inkubasjon ved 37 °C men ikke ved 45 °C, hvilket viser på kuldeadaptert enzym. Enzymet tåler ikke inkubasjon i 50 % av forskjellige løsemidler, men har 100 % gjenstående aktivitet etter to timers inkubasjon natrium polyfosfat.
Innen prosjektet har esteraseaktiviteten blitt fullstendig renset og analysert med LC-MSMS på Q-TOF, men fullstendig indentifisering var ikke mulig. En vellykket pilot skale rensingsforsøk ble gjennomført. Mye tid ble brukt til å implementere assayer for å finne nye aktiviteter med andre substrater, endo- og eksogene, men ingen ny aktivitet ble funnet under prosjektet hvilket forhindret substrat-, regio-, og enantio-selektivitets¬karakterisering. I summering, til tross for mange lovende egenskaper gjenstår identifisering av enzymet og at finne dess naturlige aktivitet.