Publisert 2014

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-194-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Lindberg, Diana; Myrnes, Bjørnar; Arnesen, Jan Arne; Øverbø, Kersti

Serier : Nofima rapportserie 23/2014

År : 2014

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Forprosjektet HerrZyme fokuserer på undersøkelser av en delvis renset esterase fra silderestråstoff med kommersielt formål. Enzymet bryter ned kortkjedede lipider og har så langt vist seg å ha attraktive egenskaper for bl.a. detergentindustrien, herunder høy katalytisk aktivitet ved lave temperaturer. I dette prosjektet skulle avklaringer av enzymets relevante egenskaper for ulike bruksbetingelser og – formål gjennomføres. Esteraseaktivitet er målt med substratet para-nitrofenyl butyrat med mål å påvise pH, temperatur og løsemiddel tåleevne. Undersøkelsene viser på god aktivitet i pH mellom pH 4.8 og pH 12.0. Aktiviteten er også god etter inkubasjon ved 37 °C men ikke ved 45 °C, hvilket viser på kuldeadaptert enzym. Enzymet tåler ikke inkubasjon i 50 % av forskjellige løsemidler, men har 100 % gjenstående aktivitet etter to timers inkubasjon natrium polyfosfat. Innen prosjektet har esteraseaktiviteten blitt fullstendig renset og analysert med LC-MSMS på Q-TOF, men fullstendig indentifisering var ikke mulig. En vellykket pilot skale rensingsforsøk ble gjennomført. Mye tid ble brukt til å implementere assayer for å finne nye aktiviteter med andre substrater, endo- og eksogene, men ingen ny aktivitet ble funnet under prosjektet hvilket forhindret substrat-, regio-, og enantio-selektivitets¬karakterisering. I summering, til tross for mange lovende egenskaper gjenstår identifisering av enzymet og at finne dess naturlige aktivitet.

Kontaktpersoner: