Prosjektet har som mål å hente ut verdifulle komponenter fra kolonimaneten «portugisisk krigsskip» (Physalia physalis) til bruk i medisinsk og kosmetisk industri.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. mar 2022

Slutt

31. des 2023

Finansiert av

EEA-grant

Samarbeid

Centro de Biotecnologia dos Açores - University of Azores (UAç), Centro de Engenharia Biológica - University of Minho (UM), Mesosystem, SA

Prosjektleder(e):

Marte Jenssen

Bakgrunn

Ifølge en FAO-rapport fra 2016 er halvparten av all fiskebiomasse uutnyttet, til tross for høyt innhold av protein og bioaktive forbindelser.

Mål

Physalia physalis-prosjektet har som mål å dra nytte av potensialet som finnes i en av de farligste og mest verdifulle marine arter som okkuperer våre hav og utvikle en masseutvinningsprosess av kollagen for kommersielle formål (en ny serie produkter for medisinsk og kosmetisk industri).

Delmål

Vi skal også hente ut andre stoffer fra denne marine biomassen, for eksempel et giftstoff, med potensiell interesse for andre industrier som bruk i biomedisin og i farmasøytiske produkter.

Dette gjør vi

Prosjektet har som mål å utvikle en prosess for utvinning og hydrolyse av kollagen og andre stoffer fra P. physalis biomasse for nye formuleringer av kosmetiske produkter for hudregenerering. Denne prosessen inkluderer

  1. separasjon av toksinet fra biomassen og
  2. ekstraksjon av kollagen.

Prosjektet vil gjøre det mulig å finne de best mulige forholdene for å oppnå maksimalt utbytte basert på bruk av mikrobølgeekstraksjon, ultralyd, høy hydrostatiske trykk og membranprosesser.

Det vil videre jobbes med å produsere oligopeptidrikt kollagenhydrolysat. Her er det ønskelig å bruke en samling av psykrofile bakterier isolert fra dyphavssedimenter som effektivt kan hydrolysere kollagen til peptider.

Å studere optimalisering av fermenteringsbetingelser for å produsere ekstracellulære kollagenaser og fremstilling av hydrolysater vil være i fokus. Bruken av kommersielle enzymer som allerede er brukt til kollagenhydrolyse er planlagt som en beredskapsplan i tilfelle de nye enzymene har lavt utbytte.

Prosjektet tar sikte på å anvende bioteknologiske teknikker for å identifisere giftige relevante proteiner for kosmetiske applikasjoner siden NCBI-databasen har mangel på informasjon om P. physalis sine giftstoffer.

Til slutt er det ønskelig å implementere et lite pilotsystem der hovedmålet er å optimalisere kollagenekstraksjonen fra P. physalis.