I dette prosjektet ønsker vi å kartlegge bærekraftige måter å utnytte mesopelagiske fiskearter.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2019

Slutt

31. jan 2024

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

Havforskningsintituttet, Marine Institute, SINTEF Ocean, Fundación Azti, Marine and Freshwater Research Institute Iceland, Wageningen University, Danmarks Tekniske Universitet, University of Strathclyde, International Council for the Exploration of the Sea, Liegruppen Fiskeri, World Maritime University, Collecte Localization Satellites SA, IMAR – Instituto do mar, United Kingdom Research and Innovation, TEAGASC – Agriculture and Food Development Authority, Pelagia AS, Bord Iascaigh Mhara, EUFISHMEAL

Bakgrunn

En økende global befolkning øker også behovet for mat. Prosjektet MEESO ser på muligheten for å utnytte mesopelagiske arter, som lever 200-1000 meter under havoverflaten, som mat.

Ettersom ressursen er tilnærmet uutnyttet, involverer prosjektet også bestandsmålinger av forskjellige mesopelagiske arter (hovedsakelig krill, laksesild og lysprikkfisk), for å sikre et mest mulig bærekraftig fiske.

Mål

Hovedmålet er å kvantifisere distribusjonen av biomasse, produksjon og økosystemrolle til den mesopelagiske ressursen, og evaluere metoder for bærekraftig utnyttelse.

Dette gjør vi

I prosjektet ønsker vi å bruke trålprøver og akustiske data for å kartlegge distribusjonen av mesopelagiske ressurser.

To arter vil ha en nøkkelrolle: lysprikkfisk (Benthosema glaciale) og laksesild (Maurolicus muelleri). Mange steder vil det være krill, pelagiske reker, blekksprut, maneter og andre arter som dominerer. Vurdering av denne biomassen vil også være en viktig del av prosjektet.

MEESO-prosjektet er et samarbeid mellom akademiske institusjoner og industri, og involverer både forskning og fiskefartøy.

Store deler av sentrale og østlige Nord-Atlanteren vil bli kartlagt. Potensialet for et fiskeri vil bli kartlagt. Flere dedikerte mesopelagiske kartleggingstokt har allerede blitt utført, og disse vil være tilgjengelige for prosjektet. Partnere vil også gjøre data fra en rekke overvåkningstokt tilgjengelig for hverandre.

MEESO sitt nettsted

Prosjektet har et eget nettsted hvor du kan følge med på framdriften og finne mer informasjon.

Gå til MEESO-nettstedet

Nofimas rolle

Prosjektet er delt inn i ti ulike arbeidsområder, hvor Nofima leder arbeidet med utvikling av bærekraftig fiske og prosesseringsmetoder.

Publikasjoner

Bildet av lysprikkfisken er gjengitt uten endringer. Opphav: Jan Fekjan, Lisens: CC BY-SA 4.0