Vi ønsker å utvikle sekvensiell ekstraksjon av bioaktive molekyler fra grisetang for maksimal utnyttelse av tangen.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

10. apr 2023

Slutt

31. des 2025

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Polar Algae, NIBIO, Marbio/UiT

Prosjektleder(e):

Jan Arne Arnesen

Andre deltakere:

Kjetil Elvevold

Grisetang utgjør en betydelig fornybar ressurs langs kysten som foreløpig er lite benyttet.  I dette prosjektet skal vi undersøke hvilke verdi komponenter vi kan ekstrahere fra denne planten.

Delmål:

  • Metodeutvikling: miljøvennlig ekstraksjon av verdifulle kjemiske komponenter.
  • Oppskalering av ekstraksjons- og rensemetoder.
  • Måling av bioaktivitet i ekstraktene.
  • Testing av restråstoff og ekstrakter som jordforbedring, plantevekst og plantestyrking.
  • Koordinering, evaluering, kommunikasjon og formidling.

Dette gjør vi:

Nofima sin rolle i prosjektet er å utvikle ekstraksjonsmetoder.

Fucoidan finnes i fibrene i celleveggen og intracellulært, mens polyfenoler ofte finnes i små intracellulære vesikler. For å frigi disse molekylene må cellene åpnes, og de rigide fibrene i tangen må løses opp.

Fersk tang skal males opp før forbehandling med pulserende elektriske felt (PEF), ultrasonikator, og/eller enzym i laboratoriet.

Fucoidan, polyfenoler og alginat ekstraheres sekvensielt fra de ulike forbehandlede løsningene.

Metodene utviklet i laboratoriet skal deretter testes ved test-fabrikken ved Biotep. Prøver tas underveis i prosessen ved Biotep for å undersøke sammensetningen.

Verdt å vite