Jeg er seniorforsker i avdelingen “Trygg og Holdbar Mat”. Min forskning omhandler i hovedsak mykologi (muggproblem i matproduksjonen), men jeg har også erfaring med andre mikrobiologiske problemstillinger. Jeg har erfaring i HACCP (både kurs og veiledning av bedrifter), vurdering av risiko i produksjon av næringsmidler og problemløsning i forhold til mikrobiologiske utfordringer. Jeg leder det strategiske forskningsprogrammet «FutureFoodControl- fremtidens løsninger for trygg mat, redusert matsvinn og bærekraftig emballering». Deltagelse i EUs rammeprogram for forskning er viktig for Nofima. Jeg leder Nofimas EU-gruppa og har ansvaret for Nofimas EU-strategi og oppfølging av denne. Min utdannelse er Cand. Agric. i Næringsmiddelfag fra NLH/NMBU (1996), og Dr. Scient. fra Norges Veterinærhøgskole/NMBU (2002).
Forskningstema var mugg i osteproduksjonen og hovedfag var Næringsmiddelhygiene.

+47 480 09 633

+47 64 97 03 32

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat

Cristin Se publikasjoner i Cristin