Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Sidsel Fiskaa Hagen

Jeg jobber som forsker på frukt og grønnsaker, med fokus på helse- og smaksrelaterte innholdsstoffer. Jeg er spesielt interessert i hva som skjer i plantene når de blir utsatt for ulike typer stress, som for eksempel lys, temperatur og lagring, og hvordan man kan bevare optimal kvalitet og helseverdi av frukt og grønnsaker helt frem til forbrukerne.

Som bakgrunn har jeg studert biologi og kjemi, med spesialisering i plantefysiologi, ved Høgskolen i Ålesund, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (cand.scient., 2002) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (dr.scient., 2006). I ettertid har jeg hatt to postdoktorstillinger ved NMBU og Nofima, og siden desember 2015 har jeg vært ansatt som forsker ved Nofima.

Sidsel Fiskaa har 17 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Mølmann, Jørgen A; Hagen, Sidsel Fiskaa; Bengtsson, Gunnar; Johansen, Tor Jacob; 2017: Influence of high latitude light conditions on sensory quality and contents of health and sensory-related compounds in swede roots (Brassica napus L. ssp. rapifera Metzg.)

Hykkerud, Anne Linn; Johansen, Tor Jacob; Bengtsson, Gunnar; Hagen, Sidsel Fiskaa; Mølmann, Jørgen A; 2016: Impact of pre-harvest light spectral properties on health- and sensory-related compounds in broccoli florets

Johansen, Tor Jacob; Hagen, Sidsel Fiskaa; Bengtsson, Gunnar; Mølmann, Jørgen A; 2016: Growth temperature affects sensory quality and contents of glucosinolates, vitamin C and sugars in swede roots (Brassica napus L. ssp. rapifera Metzg.)

Rybarczyk, Anna; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; Hansen, Magnor Kåre; Wold, Anne-Berit; 2016: Glucosinolates in broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) as affected by postharvest temperature and radiation treatments

Rybarczyk, Anna; Wold, Anne-Berit; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; Hansen, Magnor Kåre; Hagen, Sidsel Fiskaa; 2016: Flavonols in broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) flower buds as affected by postharvest temperature and radiation treatments

Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; 2015: Phytochemical content in broccoli flower buds during postharvest storage and light treatments

Øvsthus, Ingunn; Breland, Tor Arvid; Hagen, Sidsel Fiskaa; Brandt, Kirsten; Wold, Anne-Berit; Bengtsson, Gunnar; Seljåsen, Randi; 2015: Effects of organic and waste-derived fertilizers on yield, nitrogen and glucosinolate contents, and sensory quality of broccoli (Brassica oleracea L. var. italica)

Rybarczyk, Anna; Hansen, Magnor Kåre; Wold, Anne-Berit; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; 2014: Vitamin C in broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) flower buds as affected by postharvest light, UV-B irradiation and temperature

Remberg, Siv Fagertun; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Sandberg, Ellen; Jeksrud, Willy K.; Haffner, Karin; 2010: Phenolic compounds, antioxidant activity and other quality related criteria of 'Summerred' apples as influenced by postharvest storage conditions

Vangdal, Eivind; Hagen, Sidsel Fiskaa; Bengtsson, Gunnar; 2010: Effect of Postharvest UV-B Radiation and Visible Light on Health and Sensory Related Parameters in Plums (Prunus domestica L.)

Remberg, Siv Fagertun; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Sandberg, Ellen; Jeksrud, Willy Karl; Haffner, Karin; 2010: Phenolic compounds, antioxidant activity and other quality related criteria of 'Summerred' apples as influenced by postharvest Storage conditions

Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Solhaug, Knut Asbjørn; Bengtsson, Gunnar; 2009: Effect of cold storage and harvest date on bioactive compounds in curly kale (Brassica oleracea L. var. acephala)

Bengtsson, Gunnar B.; Hagen, Sidsel Fiskaa; 2008: Storage and handling of fruit and vegetables for optimum health-related quality

Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; Bilger, Wolfgang; Berge, Arvid; Haffner, Karin; Solhaug, Knut Asbjørn; 2007: Phenolic contents and other health and sensory related properties of apple fruit (Malus domestica Borkh., cv. Aroma): Effect of postharvest UV-B irradiation

Bengtsson, Gunnar; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Schöner, Roman; Lombardo, Emanuele; Schöner, Jennifer; Bilger, Wolfgang; Berge, Arvid; Haffner, Karin; Solhaug, Knut Asbjørn; 2006: Effect of postharvest irradiation on health and sensory related properties of apples and broccoli

Hagen, Sidsel Fiskaa; Solhaug, Knut Asbjørn; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; Bilger, Wolfgang; 2006: Chlorophyll fluorescence as a tool for non-destructive estimation of anthocyanins and total flavonoids in apples

Rohloff, Jens; Hagen, Sidsel Fiskaa; Iversen, Tor-Henning; 2002: The effect of plant biochemical regulators on strawberry production in field trials under drip irrigation management at 5 locations in Norway

Sidsel Fiskaa har 31 andre publikasjoner i Cristin:

Hagen, Sidsel Fiskaa; Larsen, Hanne; 2018: Shelf life of broccoli in different packages stored under two temperature regimes

Larsen, Hanne; Hagen, Sidsel Fiskaa; 2018: Shelf life of cauliflower in different packages stored under two temperature regimes

Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Timmerhaus, Gerrit; Borge, Grethe Iren Andersen; 2018: Bioactives in broccoli flower buds: Effects of postharvest storage treatments explored by metabolomics, transcriptomics and targeted analyses

Borge, Grethe Iren Andersen; Vågen, Ingunn Molund; Guren, Gerd; Vergara, Fredd; Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Myhrer, Kristine S.; Varela, Paula; 2017: Mapping sensory quality and plant compounds to improve consumer choice of Brassica oleracea vegetables

Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Timmerhaus, Gerrit; Borge, Grethe Iren Andersen; 2017: Transcriptomics and metabolomics: Stress responses in broccoli flower buds during postharvest storage treatments

Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Liland, Kristian Hovde; Borge, Grethe Iren Andersen; 2015: Metabolomics for quality analyses of plant foods

Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; 2014: Phytochemical Content in Broccoli Flower Buds During Postharvest Storage and Light Treatments

Schmidt, Gesine; Liland, Kristian Hovde; Johansen, Silje; Hagen, Sidsel Fiskaa; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; 2014: Identifisering av planteresponser ved klimaendringer – metabolomics-studier av brokkoli dyrket ved ulike breddegrader

Rybarczyk, Anna; Hansen, Magnor Kåre; Wold, Anne-Berit; Borge, Grethe Iren Andersen; Hagen, Sidsel Fiskaa; Bengtsson, Gunnar; 2013: Health related compounds in broccoli as affected by postharvest light and temperature

Schmidt, Gesine; Bengtsson, Gunnar; Hagen, Sidsel Fiskaa; Liland, Kristian Hovde; Borge, Grethe Iren Andersen; 2013: Metabolomics in plant-food studies: Influence of cultivation latitude on the secondary metabolites of broccoli

Bengtsson, Gunnar; Mølmann, Jørgen A; Johansen, Tor Jacob; Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Seljåsen, Randi; 2012: Latitude experiment - broccoli

Bengtsson, Gunnar; Velasco Pazos, Pablo; Schreiner, M; Mølmann, Jørgen A; Johansen, Tor Jacob; Hykkerud, Anne Linn; Cartea González, Elena; Krumbein, Angelika; Lea, Per; Skaret, Josefine; Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Johansen, Silje; Glazowska, J; Aasen, Elin godager; Meisland, Ane; Seljåsen, Randi; 2012: Sensory Quality and Health-related Substances of Broccoli Grown at Different Latitudes

Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Olsen, Helle; Borge, Grethe Iren Andersen; 2011: LC-qToF-MS based metabolomics to study effects of climate conditions on the phytochemical content and composition in Brassica species

Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Olsen, Helle; Borge, Grethe Iren Andersen; 2011: LC-qToF-MS based metabolomics to study effects of climate conditions on the phytochemical content and composition in Brassica species

Rybarczyk, Anna; Hansen, Magnor Kåre; Wold, Anne-Berit; Borge, Grethe Iren Andersen; Hagen, Sidsel Fiskaa; Bengtsson, Gunnar; 2010: Flavonols in broccoli as affected by postharvest light and temperature

Hagen, Sidsel Fiskaa; Solhaug, Knut Asbjørn; Borge, Grethe Iren Andersen; Bilger, Wolfgang; Bengtsson, Gunnar B.; 2009: Non-destructive Measurement of Flavonoids in Vegetables and Fruits

Remberg, Siv Fagertun; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Sandberg, Ellen; Jeksrud, Willy K.; Haffner, Karin; 2009: Phenolic Compounds, Antioxidant Activity and other Quality Related Criteria of 'Summerred' Apples as Influenced by Postharvest Storage Conditions

Orheim, Kine; Grimmer, Stine; Hagen, Sidsel Fiskaa; 2009: Preharvest light conditions influence the effect of apple extracts on human cancer cells

Bengtsson, Gunnar B.; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Schöner, Roman; Lombardo, Emanuele; Schöner, Jennifer; Bilger, Wolfgang; Berge, Arvid; Haffner, Karin; Solhaug, Knut Asbjørn; 2006: Effect of postharvest irradiation on health and sensory related properties of apples and broccoli

Bengtsson, Gunnar B.; Hagen, Sidsel Fiskaa; Solhaug, Knut Asbjørn; Schöner, Roman; Lombardo, Emanuele; Schöner, Jennifer; Borge, Grethe Iren Andersen; Berge, Arvid; Haffner, Karin; Bilger, Wolfgang; 2005: Postharvest radiation treatment to increase health-related quality of fruit and vegetables

Borge, Grethe Iren Andersen; Hagen, Sidsel Fiskaa; Martinsen, Berit Karoline; Skrede, Grete; Haffner, Karin; Solhaug, Knut Asbjørn; Bilger, Wolfgang; Bengtsson, Gunnar B.; 2005: Flavonoids in Brassica Oleracea subspecies - storage, processing and rapid-sensor based analytical methods

Borge, Grethe Iren Andersen; Hagen, Sidsel Fiskaa; Martinsen, Berit Karoline; Skrede, Grete; Haffner, Karin; Solhaug, Knut Asbjørn; Bilger, Wolfgang; Bengtsson, Gunnar B.; 2005: Flavonoids in Brassica Oleracea subspecies - storage, processing and rapid-sensor based analytical methods

Hagen, Sidsel Fiskaa; Solhaug, Knut Asbjørn; Bilger, Wolfgang; Borge, Grethe Iren Andersen; Berge, Arvid; Haffner, Karin; Bengtsson, Gunnar B.; 2005: The flavonoid content in apples can be increased by postharvest irradiation

Hagen, Sidsel Fiskaa; Solhaug, Knut Asbjørn; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; Bilger, Wolfgang; 2005: Chlorophyll fluorescence as a tool for estimation of the flavonoid content in apples

Hagen, Sidsel Fiskaa; Solhaug, Knut Asbjørn; Bilger, Wolfgang; Borge, Grethe Iren Andersen; Berge, Arvid; Haffner, Karin; Bengtsson, Gunnar B.; 2004: Effects of post-harvest light treatments on the flavonoid content in apples and rapid, non-destructive methods for flavonoid estimation

Borge, Grethe Iren Andersen; Hagen, Sidsel Fiskaa; Berge, Arvid; Solhaug, Knut Asbjørn; Haffner, Karin; Bilger, Wolfgang; Skrede, Grete; Bengtsson, Gunnar B.; 2003: Flavonoids and other Polyphenols in the Apple Cultivar Aroma': -HPLC and non-destructive measurement using chlorophyll fluorescence-

Hagen, Sidsel Fiskaa; Bilger, Wolfgang; Solhaug, Knut Asbjørn; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar B.; 2003: Flavonoid content in apple skin can be estimated by chlorophyll fluorescence measurements

Hagen, Sidsel Fiskaa; Solhaug, Knut Asbjørn; Bilger, Wolfgang; Borge, Grethe Iren Andersen; Berge, Arvid; Haffner, Karin; Bengtsson, Gunnar B.; 2003: Effect of Post-Harvest Ligth Treatment on the Flavonoid Content in 'Aroma' Apples

Hagen, Sidsel Fiskaa; 2003: Bioaktive phytochemicals (flavonoids) in fruit and vegetables

Rohloff, Jens; Iversen, Tor-Henning; Folkestad, Johannes A.; Hagen, Sidsel Fiskaa; 2001: Plant biochemical regulators: Effect of glycine betaine on flowering, berry yield and quality

Rohloff, Jens; Hagen, Sidsel Fiskaa; Iversen, Tor-Henning; 2000: The effect of plant biochemical regulators on strawberry production in field trials under drip irrigation management at 5 locations in Norway