Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Sidsel Fiskaa Hagen

Jeg jobber som forsker på frukt og grønnsaker, med fokus på helse- og smaksrelaterte innholdsstoffer. Jeg er spesielt interessert i hva som skjer i plantene når de blir utsatt for ulike typer stress, som for eksempel lys, temperatur og lagring, og hvordan man kan bevare optimal kvalitet og helseverdi av frukt og grønnsaker helt frem til forbrukerne.

Som bakgrunn har jeg studert biologi og kjemi, med spesialisering i plantefysiologi, ved Høgskolen i Ålesund, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (cand.scient., 2002) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (dr.scient., 2006). I ettertid har jeg hatt to postdoktorstillinger ved NMBU og Nofima, og siden desember 2015 har jeg vært ansatt som forsker ved Nofima.

Sidsel Fiskaa Hagen har 19 publikasjoner ved Nofima:

Flavonols in broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) flower buds as affected by postharvest temperature and radiation treatments

Rybarczyk, Anna; Wold, Anne-Berit; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; Hansen, Magnor Kåre; Hagen, Sidsel Fiskaa

2016

Glucosinolates in broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) as affected by postharvest temperature and radiation treatments

Rybarczyk, Anna; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; Hansen, Magnor Kåre; Wold, Anne-Berit

2016

Impact of pre-harvest light spectral properties on health- and sensory-related compounds in broccoli florets

Steindal, Anne Linn Hykkerud; Johansen, Tor Jacob; Bengtsson, Gunnar; Hagen, Sidsel Fiskaa; Mølmann, Jørgen

2016

Effects of organic and waste-derived fertilizers on yield, nitrogen and glucosinolate contents, and sensory quality of broccoli (Brassica oleracea L. var. italica)

Øvsthus, Ingunn; Breland, Tor Arvid; Hagen, Sidsel Fiskaa; Brandt, Kirsten; Wold, Anne-Berit; Bengtsson, Gunnar; Seljåsen, Randi

2015

Phytochemical content in broccoli flower buds during postharvest storage and light treatments

Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar

2015

Vitamin C in broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) flower buds as affected by postharvest light, UV-B irradiation and temperature

Rybarczyk, Anna; Hansen, Magnor Kåre; Wold, Anne-Berit; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar

2014

Phenolic compounds, antioxidant activity and other quality related criteria of 'Summerred' apples as influenced by postharvest Storage conditions

Remberg, Siv Fagertun; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Sandberg, Ellen; Jeksrud, Willy Karl; Haffner, Karin

2010

Phenolic compounds, antioxidant activity and other quality related criteria of 'Summerred' apples as influenced by postharvest storage conditions

Remberg, Siv Fagertun; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe iren andersen; Sandberg, Ellen; Jeksrud, Willy K.; Haffner, Karin

2010

Effect of cold storage and harvest date on bioactive compounds in curly kale (Brassica oleracea L. var. acephala)

Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Solhaug, Knut Asbjørn; Bengtsson, Gunnar

2009

Phenolic contents and other health and sensory related properties of apple fruit (Malus domestica Borkh., cv. Aroma): Effect of postharvest UV-B irradiation

Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; Bilger, Wolfgang; Berge, Arvid; Haffner, Karin; Solhaug, Knut Asbjørn

2007

Effect of postharvest irradiation on health and sensory related properties of apples and broccoli

Bengtsson, Gunnar; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Schöner, Roman; Lombardo, Emanuele; Schöner, Jennifer; Bilger, Wolfgang; Berge, Arvid; Haffner, Karin; Solhaug, Knut Asbjørn

2006

Chlorophyll fluorescence as a tool for non-destructive estimation of anthocyanins and total flavonoids in apples

Hagen, Sidsel Fiskaa; Solhaug, Knut Asbjørn; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; Bilger, Wolfgang

2006

Effect of postharvest irradiation on health and sensory related properties of apples and broccoli

Bengtsson, Gunnar B.; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Schöner, Roman; Lombardo, Emanuele; Schöner, Jennifer; Bilger, Wolfgang; Berge, Arvid; Haffner, Karin; Solhaug, Knut Asbjørn

2006