Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Sidsel Fiskaa Hagen

Jeg jobber som forsker på frukt og grønnsaker, med fokus på helse- og smaksrelaterte innholdsstoffer. Jeg er spesielt interessert i hva som skjer i plantene når de blir utsatt for ulike typer stress, som for eksempel lys, temperatur og lagring, og hvordan man kan bevare optimal kvalitet og helseverdi av frukt og grønnsaker helt frem til forbrukerne.

Som bakgrunn har jeg studert biologi og kjemi, med spesialisering i plantefysiologi, ved Høgskolen i Ålesund, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (cand.scient., 2002) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (dr.scient., 2006). I ettertid har jeg hatt to postdoktorstillinger ved NMBU og Nofima, og siden desember 2015 har jeg vært ansatt som forsker ved Nofima.

Sidsel Fiskaa har 17 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Mølmann, Jørgen A; Hagen, Sidsel Fiskaa; Bengtsson, Gunnar; Johansen, Tor Jacob; 2017: Influence of high latitude light conditions on sensory quality and contents of health and sensory-related compounds in swede roots (Brassica napus L. ssp. rapifera Metzg.)

Hykkerud, Anne Linn; Johansen, Tor Jacob; Bengtsson, Gunnar; Hagen, Sidsel Fiskaa; Mølmann, Jørgen A; 2016: Impact of pre-harvest light spectral properties on health- and sensory-related compounds in broccoli florets

Johansen, Tor Jacob; Hagen, Sidsel Fiskaa; Bengtsson, Gunnar; Mølmann, Jørgen A; 2016: Growth temperature affects sensory quality and contents of glucosinolates, vitamin C and sugars in swede roots (Brassica napus L. ssp. rapifera Metzg.)

Rybarczyk, Anna; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; Hansen, Magnor Kåre; Wold, Anne-Berit; 2016: Glucosinolates in broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) as affected by postharvest temperature and radiation treatments

Rybarczyk, Anna; Wold, Anne-Berit; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; Hansen, Magnor Kåre; Hagen, Sidsel Fiskaa; 2016: Flavonols in broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) flower buds as affected by postharvest temperature and radiation treatments

Hagen, Sidsel Fiskaa; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; 2015: Phytochemical content in broccoli flower buds during postharvest storage and light treatments

Øvsthus, Ingunn; Breland, Tor Arvid; Hagen, Sidsel Fiskaa; Brandt, Kirsten; Wold, Anne-Berit; Bengtsson, Gunnar; Seljåsen, Randi; 2015: Effects of organic and waste-derived fertilizers on yield, nitrogen and glucosinolate contents, and sensory quality of broccoli (Brassica oleracea L. var. italica)

Rybarczyk, Anna; Hansen, Magnor Kåre; Wold, Anne-Berit; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; 2014: Vitamin C in broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) flower buds as affected by postharvest light, UV-B irradiation and temperature

Remberg, Siv Fagertun; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Sandberg, Ellen; Jeksrud, Willy K.; Haffner, Karin; 2010: Phenolic compounds, antioxidant activity and other quality related criteria of 'Summerred' apples as influenced by postharvest storage conditions

Vangdal, Eivind; Hagen, Sidsel Fiskaa; Bengtsson, Gunnar; 2010: Effect of Postharvest UV-B Radiation and Visible Light on Health and Sensory Related Parameters in Plums (Prunus domestica L.)

Remberg, Siv Fagertun; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Sandberg, Ellen; Jeksrud, Willy Karl; Haffner, Karin; 2010: Phenolic compounds, antioxidant activity and other quality related criteria of 'Summerred' apples as influenced by postharvest Storage conditions

Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Solhaug, Knut Asbjørn; Bengtsson, Gunnar; 2009: Effect of cold storage and harvest date on bioactive compounds in curly kale (Brassica oleracea L. var. acephala)

Bengtsson, Gunnar B.; Hagen, Sidsel Fiskaa; 2008: Storage and handling of fruit and vegetables for optimum health-related quality

Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Bengtsson, Gunnar; Bilger, Wolfgang; Berge, Arvid; Haffner, Karin; Solhaug, Knut Asbjørn; 2007: Phenolic contents and other health and sensory related properties of apple fruit (Malus domestica Borkh., cv. Aroma): Effect of postharvest UV-B irradiation

Bengtsson, Gunnar; Hagen, Sidsel Fiskaa; Borge, Grethe Iren Andersen; Schöner, Roman; Lombardo, Emanuele; Schöner, Jennifer; Bilger, Wolfgang; Berge, Arvid; Haffner, Karin; Solhaug, Knut Asbjørn; 2006: Effect of postharvest irradiation on health and sensory related properties of apples and broccoli

Hagen, Sidsel Fiskaa; Solhaug, Knut Asbjørn; Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; Bilger, Wolfgang; 2006: Chlorophyll fluorescence as a tool for non-destructive estimation of anthocyanins and total flavonoids in apples

Rohloff, Jens; Hagen, Sidsel Fiskaa; Iversen, Tor-Henning; 2002: The effect of plant biochemical regulators on strawberry production in field trials under drip irrigation management at 5 locations in Norway