Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Christopher Noble

Jeg er seniorforsker i avdelingen for produksjonsbiologi hos Nofima. Mesteparten av arbeidet mitt handler om fiskens velferd i storskala kommersiell produksjon, primært utvikling og bruk av OWI-er (operative velferdsindikatorer) for ulike arter, rutiner og eksisterende oppdrettssystemer. Jeg er også svært interessert i mulighetene digitalisering medfører når det gjelder overvåking av fiskevelferd – både på laboratoriet og ute i oppdrettsanleggene. Et annet interesseområde er utvikling og testing av egnet miljøberikelse for både laboratorier og felt.
Jeg har mer enn 20 års erfaring innen havbruksforskning. Etter å ha tatt bachelor i marinbiologi ved universitetet i Liverpool og doktorgrad i fôring av oppdrettslaks ved universitetet i Glasgow i Storbritannia, arbeidet jeg som postdoktor ved universitetet i Glasgow i Storbritannia og ved Teikyo universitet for vitenskap og teknologi i Japan. Jeg har undervist i fiskevelferd ved universitetet i Tromsø siden 2015, og jeg er styremedlem i Norecopa – Norges nasjonale konsensus-plattform for å fremme «de 3 R-ene» (Replacement, Reduction, Refinement). Siden 2013 har jeg også vært skrivende redaktør for tidsskriftet Aquaculture Environment Interactions.

Christopher Noble har 59 publikasjoner ved Nofima:

Utvikling av standarisert velferdsovervåking for laks i matfiskanlegg

Nilsson, Jonatan; Gismervik, Kristine; Nielsen, Kristoffer Vale; Noble, Christopher; Iversen, Martin Haugmo; Kristiansen, Tore S

2021

Verktøykasse for frisk fisk

Johansen, Lill-Heidi; Noble, Christopher

2020

Welfare indicators for farmed reinbow trout. Part C - fit for purpose OWIs for different routines and operations

Gismervik, Kristine; Noble, Christopher; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Izquierdo-Gomez, David; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øyvind; Ellingsen, Kristian; Iversen, Martin Haugmo

2020

Welfare indicators for farmed rainbow trout: Part B - Fit for purpose OWIs for different production systems

Kolarevic, Jelena; Noble, Christopher; Turnbull, James F.; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Izquierdo-Gomez, David; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Sæther, Bjørn-Steinar

2020

Welfare indicators for farmed rainbow trout - Part A. Knowledge and theoretical background

Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Turnbull, James F.; Kristiansen, Tore S; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Izquierdo-Gomez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Noble, Christopher

2020

Welfare of farmed fish in different production systems and operations

van de Vis, Hans; Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Gerritzen, Marien; van de Braak, Karin; Abbink, Wout; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Christopher

2020

Welfare Indicators for farmed rainbow Trout: Tools for assessing Fish welfare

Noble, Christopher (ed.); Gismervik, Kristine (ed.); Iversen, Martin Haugmo (ed.); Kolarevic, Jelena (ed.); Nilsson, Jonatan (ed.); Stien, Lars Helge (ed.); Turnbull, James F. (ed.)

2020

Velferd hos rensefisk – operative velferdsindikatorer (OVI) – RENSVEL. Revidert utgave av rapport 12/2019

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid

2020

RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for lumpfish (Cyclopterus lumpus L.)

Noble, Christopher; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Berge, Gerd Marit; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2019

RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for ballan wrasse (Labrus bergylta)

Noble, Christopher; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Kousoulaki, Katerina; Aas, Grete Hansen; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2019

Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer (OVI) - RENSVEL

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid

2019

Cleaner fish welfare

Treasurer, James; Noble, Christopher; Puvanendran, Velmurugu; Planellas, Sonia Rey; Iversen, Martin Haugmo

2018

Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer

Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Izquierdo-Gómez, David; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øivind; Ellingsen, Kristian; Noble, Christopher

2018

Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike produksjonssystem

Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Izquierdo-Gómez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Christopher

2018

Del A. Fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn

Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kristiansen, Tore S; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Izquierdo-Gómez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øivind; Roth, Bjørn; Turnbull, James F.; Noble, Christopher

2018

Welfare Indicators for farmed Atlantic salmon: Tools for assessing fish welfare

Noble, Christopher (ed.); Gismervik, Kristine (ed.); Iversen, Martin Haugmo (ed.); Kolarevic, Jelena (ed.); Nilsson, Jonatan (ed.); Stien, Lars Helge (ed.); Turnbull, James F. (ed.)

2018

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. 3. utgave

Noble, Chris (ed.); Nilsson, Jonatan (ed.); Stien, Lars Helge (ed.); Iversen, Martin Haugmo (ed.); Kolarevic, Jelena (ed.); Gismervik, Kristine (ed.)

2018

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer

Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Gomez, David Izquierdo; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øyvind; Ellingsen, Kristian; Noble, Chris

2017

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike oppdretts- og produksjonssystem

Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Gomez, David Izquierdo; Sæther, Bjørn-Steinar; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Chris

2017

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del A. fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn

Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kristiansen, Tore S; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Gomez, David Izquierdo; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Roth, Bjørn; Turnbull, James F.; Noble, Chris

2017

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd

Noble, Chris (ed.); Nilsson, Jonatan (ed.); Stien, Lars Helge (ed.); Iversen, Martin Haugmo (ed.); Kolarevic, Jelena (ed.); Gismervik, Kristine (ed.)

2017

Environmental impacts, Chapter 4, page 173-231 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Röcklinsberg, Helena; Olesen, Ingrid; Abbink, Wout

2017

Production systems, Chapter 3, page 122-172 Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Lembo, Giuseppe; Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Nielsen, Hanne Marie; Olesen, Ingrid; Röcklinsberg, Helena; Callier, Myriam; Blancheton, Jean-Paul; d'Orbcastel, Emmanuelle Roque; Abbink, Wout

2017

Welfare, Health, veterinary treatments and biosecurity, Chapter 2, page 48-121 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Lembo, Giuseppe; Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; van de Vis, Hans; Bæverfjord, Grete; Zupa, Walter; Carbonara, Pierluigi; Spedicato, Maria Teresa; Fiocchi, Eleonora; Manfrin, Amedeo; Blancheton, Jean-Paul; d'Orbcastel, Emmanuelle Roque; Röcklinsberg, Helena; Blanco, Ainhoa; Abbink, Wout

2017

Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2017

Report 15/2018 - Amended Version - Norwegian summary

James, Philip; Noble, Chris; Siikavuopio, Sten Ivar; Sloan, Roderick; Hannon, Colin; Þórarinsdóttir, Guðrún; Ziemer, Nikoline; Lochead, Janet

2016

Velferd hos villfanget torsk i merd - Hovedvekt på hold uten fôring ut over 12 uker

Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Midling, Kjell Ø.; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Koren, Christian; Humborstad, Odd Børre

2016

Rapport/Report 18/2016 – norsk sammendrag

James, Philip; Noble, Chris; Hannon, Colin; Stefansson, Gudmundur; Thórarinsdóttir, Gudrún; Sloane, Roderick; Ziemer, Nikoline; Lochead, Janet

2016

Rapport/Report 15/2016 Norsk sammendrag

James, Philip; Noble, Chris; Siikavuopio, Sten Ivar; Sloan, Roderick; Hannon, Colin; Þórarinsdóttir, Guðrún; Ziemer, Nikoline; Lochead, Janet

2016

Delousing of Atlantic salmon with two different sizes of farmed ballan wrasse

Lein, Ingrid; Noble, Chris; Nergaard, Sissel; Helland, Synnøve

2014

Gode driftsrutiner reduserer tapet

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Aas-Hansen, Øyvind; Kolarevic, Jelena; Noble, Chris; Nilsson, Jonatan

2013

Post-escape dispersal of juvenile Atlantic cod Gadus morhua from Norwegian fish farms and their potential for recapture

Serra-Llinares, Rosa Maria; Nilsen, Rune; Uglem, Ingebrigt; Arechavala-Lopez, P.; Bjørn, Pål Arne; Noble, Chris

2013

Fangstbasert akvakultur. Mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk

Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Svein; Veliyulin, Emil; Misimi, Ekrem; Midling, Kjell Øyvind

2012

BIO-ECONOMIC COSTS AND BENEFITS OF USING TRIPLOID RAINBOW TROUT IN AQUACULTURE: REDUCED MORTALITY

Berrill, Iain K.; MacIntyre, Craig M.; Noble, Chris; Kankainen, Markus; Turnbull, James F.

2012

The bio-economic impact of improving fish welfare using demand feeders in Scottish Atlantic smolt production

Stewart, Lyndsey A.E.; Kadri, Sunil; Noble, Chris; Kankainen, Markus; Setälä, Jari; Huntingford, Felicity

2012

How to measure the economic impacts of changes in growth, feed efficiency and survival in aquaculture

Kankainen, Markus; Setälä, Jari; Berrill, Iain K.; Ruohonen, Kari; Noble, Chris; Schneider, Oliver

2012

MODELING THE ECONOMIC IMPACT OF WELFARE INTERVENTIONS IN FISH FARMING—A CASE STUDY FROM THE U.K. RAINBOW TROUT INDUSTRY

Kankainen, Markus; Berrill, Iain K.; Noble, Chris; Ruohonen, Kari; Setälä, Jari; Kole, Adriaan P. W.; Mejdell, Cecilie Marie; Kadri, Sunil; Turnbull, James F.

2012

A MULTI-DISCIPLINARY FRAMEWORK FOR BIO-ECONOMIC MODELING IN AQUACULTURE: A WELFARE CASE STUDY

Noble, Chris; Berrill, Iain K.; Waller, Bob; Kankainen, Markus; Setälä, Jari; Honkanen, Pirjo; Mejdell, Cecilie Marie; Turnbull, James F.; Damsgård, Børge; Schneider, Oliver; Toften, Hilde; Kole, Adriaan P. W.; Kadri, Sunil

2012

Appetite and Feed Intake

Jobling, Malcolm; Alanara, Anders; Noble, Chris; Sanchez-Vazquez, Javier; Kadri, Sunil; Huntingford, Felicity

2012

Demand feeding and welfare in farmed fish

Attia, Joël; Millot, Sandie; Di-Poï, Carole; Bégout, Marie-Laure; Noble, Chris; Sanchez-Vazquez, F. Javier; Terova, Genciana; Saroglia, Marco; Damsgård, Børge

2012

Injuries and deformities in fish: their potential impacts upon aquacultural prodution and welfare

Noble, Chris; Jones, Hernán Alberto Cañon; Damsgård, Børge; Flood, Matthew; Midling, Kjell Øyvind; Roque, Ana; Sæther, Bjørn-Steinar; Cottee, Stephanie Yue

2012

Behavioural indicators of welfare in farmed fish

Martins, Catarina I.M.; Galhardo, Leonor; Noble, Chris; Damsgård, Børge; Spedicato, Maria T.; Zupa, Walter; Beauchaud, Marilyn; Kulczykowska, Ewa; Massabuau, Jean-Charles; Carter, Toby; Planellas, Sonia Rey; Kristiansen, Tore S

2012

Does feeding time affect fish welfare?

López-Olmeda, J.F.; Noble, Chris; Sánchez-Vázquez, F.J.

2012

Slakting direkte fra oppdrettsmerd.Tauranga – fase 3

Midling, Kjell Øyvind; Harris, Stephen; Humborstad, Odd Børre; Akse, Leif; Noble, Chris; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Tobiassen, Torbjørn

2011

Examining the daily feeding rhythms of amago Oncorhynchus masou masou using self-feeding systems

Flood, Matthew; Noble, Chris; Kagaya, Rem; Damsgård, Børge; Purser, G. John; Tabata, Mitsuo

2011

Social network analysis of behavioural interactions influencing fin damage development in Atlantic salmon (Salmo salar) during feed-restriction

Jones, Hernan Alberto Canon; Hansen, Linda Anett; Noble, Chris; Damsgård, Børge; Broom, Donald M; Pearce, Gareth P.

2010

Growing amago and rainbow trout in duoculture with self-feeding systems: Implications for production and welfare

Flood, Matthew; Noble, Chris; Kagaya, Rem; Damsgård, Børge; Purser, G. John; Tabata, M

2010

BENEFISH: A European project to put a cost on fish welfare actions

Berrill, Iain K.; Kadri, Sunil; Ruohonen, Kari; Kankainen, Markus; Damsgård, Børge; Toften, Hilde; Noble, Chris; Schneider, Oliver; Turnbull, James F.

2009