Målet i prosjektet er å utvikle og levere robuste og kunnskapsbaserte operative velferdsindikatorer som kan brukes for å fremme god velferd hos rensefiskartene berggylt (som avbildet) og rognkjeks. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Velferd hos rensefisk – operative indikatorer

 Produksjonsbiologi  

Med økende bruk av rensefisk, særlig villfanget bergnebb og oppdrettet berggylt og rognkjeks, er det behov for grunnleggende kunnskap om stress og velferd hos disse artene.

Tidspunkt:1. november 2015 – 15. april 2019
Finansiering: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Samarbeid:NTNU, UiB, Nord Universitetet
Kontaktperson
Portrettbilde av Åsa Maria O. Espmark
Åsa Maria O. Espmark

Seniorforsker
Tlf.: +47 991 60 039
asa.espmark@nofima.no

Samling av faktaark

I prosjektet har det blitt produsert to serier med faktaark basert på vitenskapelig og praktisk kunnskap, til nytte for alle som jobber med berggylt og rognkjeks:

Hypotesen er at god velferd vil fremme både overlevelse, trivsel og effektiv lusebeiting hos rensefisken.

Målet er å utvikle og levere robuste og kunnskapsbaserte operative velferdsindikatorer (OVI) som kan brukes for å fremme god velferd hos rensefiskartene berggylt (Labrus berggylta) og rognkjeks (Cyclopterus lumpus L.). Prosjektet skal også gi ny kunnskap om grenseverdier for miljøfaktorer som kan være kritiske for artens velferd.

Delmål

 1. Å kartlegge faktorer som utløser stressrespons hos rognkjeks og berggylt.
 2. Å klarlegge hvordan ulike risikofaktorer påvirker velferd hos rognkjeks og berggylt.
 3. Å klarlegge hvordan ernæringsstatus påvirker fiskevelferd hos begge arter.
 4. Å klarlegge om utforming av skjul påvirker overlevelse og velferd gjennom vinteren i merd.
 5. Å optimalisere prosedyrene for vaksinering med hensyn til fiskestørrelse og døgngrader.
 6. Å klarlegge om sedasjon/bedøving har positiv effekt på håndteringsstress ved vaksinasjon.
 7. Å vurdere grad av håndteringsstress (f.eks. sortering, pumping, trenging).
 8. Å utarbeide en artsspesifikk protokoll med OVI som er velegnede til å evaluere velferd hos rognkjeks og berggylt.
 9. Å anbefale, med basis i vitenskapelig kunnskapsgrunnlag, konkrete tiltak for reduksjon av stress/optimalisert velferd i produksjon og bruk av rensefisk.
Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Forskningsanlegg
 • Filer og lenker
Forskningsstasjonen ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. Foto: Kjell Merok / Nofima
 
Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur, Sunndalsøra

På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk.