Rapport

Velferdsindikatorer for regnbueørret i oppdrett: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Antall sider: 310

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-638-2

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV