AQUAEXCEL 3.0 tilbyr europeiske forskere å benytte utvalgte fasiliteter for forskning på akvakultur i Europa. Forskningsfasilitetene blir gjort tilgjengelig via Transnational Access (TNA) programmet med støtte fra EU-prosjektet AQUAEXCEL 3.0. Tilgang til forsøksfasiliteter og støtte til reise og opphold blir finansiert under prosjektet.

Sist oppdatert

Start

01. nov 2020

Slutt

31. okt 2025

Finansiert av

EU Horizon 2020

Samarbeid

Tsjekkia, JU ffPW Danmark, DTU Frankrike, INRAE, Ifremer, EPA Hellas, HCMR Ungarn, NAIK Italia, UNITO-DISAFA Nederland, Wageningen Norge, IMR, Nofima, NTNU, Sintef Portugal, CCMAR Spania, CSIC, ULPGC,PCTM,IEO UK, University of Stirling.

Prosjektleder(e):

Åsa Maria O. Espmark

Andre deltakere:

Per S. Brunsvik

AQUAEXCEL3.0-prosjektet legger til rette for åpen, inkluderende, strømlinjeformet og gratis tilgang til den beste infrastrukturen innen akvakulturforskning i Europa.

Infrastrukturen Nofima tilbyr i prosjektet er «Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur» på Sunndalsøra.

Se oppdatert informasjon på: AquaExcel3.0 – AQUAculture infrastructures for EXCELlence in European fish research towards 2020

Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur

Se film om fasilitetene Nofima tilbyr gjennom AQUAEXCEL 3.0: Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur, på Sunndalsøra i Norge.

Publikasjoner