Fagartikkel

Utvikling av standarisert velferdsovervåking for laks i matfiskanlegg

Nilsson, Jonatan; Gismervik, Kristine; Nielsen, Kristoffer Vale; Noble, Christopher; Iversen, Martin Haugmo; Kristiansen, Tore S

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Fiskeoppdrett, vol. 46, p. 32–35, 2021

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0332-7132

Open Access: none