Rapport

Welfare Indicators for farmed rainbow Trout: Tools for assessing Fish welfare

Noble, Christopher (ed.); Gismervik, Kristine (ed.); Iversen, Martin Haugmo (ed.); Kolarevic, Jelena (ed.); Nilsson, Jonatan (ed.); Stien, Lars Helge (ed.); Turnbull, James F. (ed.)

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Antall sider: 311

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-620-7

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST