Fagartikkel

Gode driftsrutiner reduserer tapet

Espmark, Åsa Maria O.; Aas-Hansen, Øyvind; Kolarevic, Jelena; Noble, Christopher; Nilsson, Jonatan

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Fiskeoppdrett, p. 42–44, 2013

Utgave: 9

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0332-7132

Open Access: none