Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Åsa Maria O. Espmark

Jeg har arbeidssted på Sunndalsøra og er ansatt i gruppa ”Produksjonsbiologi”. Mine hovedarbeidsområder omhandler velferd, velferdsindikatorer og stress; hos laks og rensefisk. Jeg arbeider også med økologisk akvakultur og koordinerte EP prosjektet OrAqua. Innenfor velferd handler mye av arbeidet om gode velferdsindikatorer i produksjonsskala og hvilke indikatorer som best egner seg for å påvise og måle stress grunnet suboptimale oppdrettsforhold. Jeg har interessert meg for håndteringsprosedyrer som trenging og pumping, og optimaliserte driftsprosedyrer som bevarer fiskevelferden og kvalitet i forskning. Jeg har ledet store norske og internasjonale prosjekter og har siden 1. oktober 2017 ledet SFI`et CtrlAQUA.I am based in Sunndalsøra and in the research group «Production biology». My interests in research are welfare, welfare indicators and stress, both in salmon and cleaner fish. I also work with organic aquaculture and coordinated the EU project OrAqua. Regarding welfare, most work is about defining good welfare indicators in commercial production and how to measure stress in suboptimal production situations. I am interested in handling procedures such as crowding and pumping, and optimizing husbandry practices to maintain welfare and ensuring research quality. I have coordinated large Norwegian and international projects, and since 1st October 2017 I have coordinated CtrlAQUA (center for research based innovation)

Åsa Maria O. har 19 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Føre, Martin; Alver, Morten; Alfredsen, Jo Arve; Senneset, Gunnar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Terjesen, Bendik Fyhn; 2018: Modelling how the physical scale of experimental tanks affects salmon growth performance

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2017: Tank size and fish management history matters in experimental design

Kolarevic, Jelena; Aas-Hansen, Øyvind; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Bæverfjord, Grete; Terjesen, Bendik Fyhn; Damsgård, Børge; 2016: The use of acoustic acceleration transmitter tags for monitoring of Atlantic salmon swimming activity in recirculating aquaculture systems (RAS)

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Nilsson, Jonatan; Humborstad, Odd Børre; 2016: Effects of Pumping Height and Repeated Pumping in Atlantic Salmon Salmo salar

Føre, Martin; Alver, Morten; Alfredsen, Jo Arve; Marafioti, Giancarlo; Senneset, Gunnar; Birkevold, Jens; Willumsen, Finn Victor; Lange, Guttorm; Lange, Guttorm; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Modelling growth performance and feeding behaviour of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in commercial-size aquaculture net pens: Model details and validation through full-scale experiments

Pautsina, Aliaksandr; Cisar, Petr; Štys, Dalibor; Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2015: Infrared reflection system for indoor 3D tracking of fish

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Honkanen, Pirjo; Altintzoglou, Themistoklis; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Abbink, Wout; Jokumsen, Alfred; Lembo, Giuseppe; Spedicato, Maria Teresa; Ljung, Magnus; Blancheton, Jean-Paul; Olesen, Ingrid; 2015: Consumer perception and Scientific knowledge of stocking density in organic aquaculture

Abbink, Wout; Lembo, Giuseppe; Jokumsen, Alfred; Spedicato, Maria Teresa; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Manfrin, A.; Fiocchi, E.; Adamek, Z.; Röcklingsberg, H.; Olesen, Ingrid; 2015: The relation between EU regulations on organic aquaculture and Scientific knowledge of different welfare issues

Handeland, Sigurd O; Imsland, Albert; Ebbesson, Lars O.E.; Nilsen, Tom Ole; Hosfeld, Camilla Diesen; Bæverfjord, Grete; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Rosten, Trond; Skilbrei, Ove Tommy; Hansen, Tom Johnny; Gunnarsson, Gunnar Steinn; Breck, Olav; Stefansson, Sigurd; 2013: Low light intensity can reduce Atlantic salmon smolt quality

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Hjelde, Kirsti; Bæverfjord, Grete; 2010: Development of gas bubble disease in juvenile Atlantic salmon exposed to water supersaturated with oxygen

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Bæverfjord, Grete; 2009: Effects of hyperoxia on behavioural and physiological variables in farmed Atlantic salmon (Salmo salar) parr

Eriksen, Marit Skog; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Poppe, Trygve; Braastad, Bjarne Olai; Salte, Ragnar; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2008: Fluctuating asymmetry in farmed Atlantic salmon (Salmo salar) juveniles: also a maternal matter?

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Eriksen, Marit Skog; Salte, Ragnar; Braastad, Bjarne Olai; Bakken, Morten; 2008: A note on pre-spawning maternal cortisol exposure in farmed Atlantic salmon and its impact on the behaviour of offspring in response to a novel environment

Eriksen, M. S.; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Braastad, Bjarne Olai; Salte, Ragnar; Bakken, M.; 2007: Long-term effects of maternal cortisol exposure and mild hyperthermia during embryogeny on survival, growth and morphological anomalies in farmed Atlantic salmon Salmo salar offspring

Eriksen, Marit Skog; Bakken, Morten; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Braastad, Bjarne Olai; Salte, Ragnar; 2006: Prespawning stress in farmed Atlantic salmon Salmo salar: maternal cortisol exposure and hyperthermia during embryonic development affect offspring survival, growth and incidence of malformations

Eriksen, Marit Skog; Eriksen, Marit Skog; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Takle, Harald Rune; Poppe, Trygve; Braastad, Bjarne Olai; Salte, Ragnar; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2006: Prenatal stress in farmed salmon; Impacts on physiological, morphological and behavioural characteristics. In Welfare In Farmed Fish. Damsgård, B. Juell, J.E. & Braastad, B (eds)

Helland, Synnøve; Refstie, Ståle; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Hjelde, Kirsti; Bæverfjord, Grete; 2005: Mineral balance and bone formation in fast-growing Atlantic salmon parr (Salmo salar) in response to dissolved metabolic carbon dioxide and restricted dietary phosphorus supply

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Billing, Anna Maria; Rosenqvist, Gunilla; Jenssen, Bjørn Munro; 2002: Butyl Benzyl Pfthalate Affects Shoaling Behavior and Bottom-Dwelling Behavior in Threespine Stickleback

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Rosenqvist, Gunilla; Jenssen, Bjørn Munro; 2002: Disruption of Male Reproductive Behavior in Threespine Stickleback Gasterosteus aculeatus Exposed to 17B-Estradiol

Åsa Maria O. har 27 andre publikasjoner i Cristin:

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: Sedasjon av smolt bør brukes kun når det er høyst nødvendig

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: CtrlAQUA - Annual Report 2018 - CtrlAqua - Centre for Closed-Containment Aquaculture

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Chris; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid; 2019: Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer (OVI) - RENSVEL

Noble, Chris; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Berge, Gerd Marit; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for lumpfish (Cyclopterus lumpus L.)

Noble, Chris; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Kousoulaki, Katerina; Aas, Grete Hansen; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for ballan wrasse (Labrus bergylta)

Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Izquierdo-Gómez, David; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øyvind; Ellingsen, Kristian; Noble, Chris; 2018: Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer

Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Izquierdo-Gómez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Chris; 2018: Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike produksjonssystem

Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kristiansen, Tore S.; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Izquierdo-Gómez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Roth, Bjørn; Turnbull, James F.; Noble, Chris; 2018: Del A. Fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn

Ytrestøyl, Trine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2018: Stor smolt ikke alltid best

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2018: CtrlAQUA - Annual Report 2017 - CtrlAqua - Centre for Closed-Containment Aquaculture

Thøring, Stine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2018: CtrlAQUA - Annual Report 2017 - CtrlAQUA - Centre for Closed-Containment Aquaculture

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Lembo, Giuseppe; Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; van de Vis, Hans; Bæverfjord, Grete; Zupa, Walter; Carbonara, Pierluigi; Spedicato, Maria Teresa; Fiocchi, Eleonora; Manfrin, Amedeo; Blancheton, Jean-Paul; d'Orbcastel, Emmanuelle Roque; Röcklinsberg, Helena; Blanco, Ainhoa; Abbink, Wout; 2017: Welfare, Health, veterinary treatments and biosecurity, Chapter 2, page 48-121 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Gomez, David Izquierdo; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øyvind; Ellingsen, Kristian; Noble, Chris; 2017: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer

Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Gomez, David Izquierdo; Sæther, Bjørn-Steinar; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Chris; 2017: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike oppdretts- og produksjonssystem

Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kristiansen, Tore S.; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Gomez, David Izquierdo; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Roth, Bjørn; Turnbull, James F.; Noble, Chris; 2017: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del A. fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Iversen, Martin Haugmo; 2017: Sedasjon av smolt - SMOLTSED. Faglig sluttrapport

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: Bruk beste praksis mot lus

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Terjesen, Bendik Fyhn; 2017: CtrlAQUA - Annual Report 2016 - CtrlAQUA - Centre for Closed-Containment Aquaculture

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2016: Pumping av fisk. Kurshefte Veterinærdagene 2016, Hamar 9.-11. mars

Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2016: CtrlAQUA - Annual Report 2015 CtrlAqua - Center for Closed-containment Aquaculture

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Aas-Hansen, Øyvind; Nilsson, Jonatan; 2015: Pumping og håndtering av smolt

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2014: How pumping and crowding affects pre-smolt salmon

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2014: Tanks vs cages

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Aas-Hansen, Øyvind; Kolarevic, Jelena; Noble, Chris; Nilsson, Jonatan; 2013: Gode driftsrutiner reduserer tapet

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Lein, Ingrid; Bakken, Anne Kjersti; Berge, Gerd Marit; Løes, Anne-Kristin; Wibe, Atle; Høstmark, Øistein; Langmyhr, Eyolf; Olsen, Børre; Måløy, Knut; Bakken, Ivar; Kvande, Jørund; Malvik, Per Helge; Tvedt, Georg; 2012: Bruk av spillvarme til dyrking og prosessering av andemat i Midt-Norge. En bærekraftig proteinkilde til fiske- og dyrefôr

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Humborstad, Odd Børre; Midling, Kjell Øyvind; 2012: Pumping av torsk og laks, faktorer som påvirker velferd og kvalitet