Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Åsa Maria O. Espmark

Jeg har arbeidssted på Sunndalsøra og er ansatt i gruppa ”Produksjonsbiologi”. Mine hovedarbeidsområder omhandler velferd, velferdsindikatorer og stress; hos laks og rensefisk. Jeg arbeider også med økologisk akvakultur og koordinerte EP prosjektet OrAqua. Innenfor velferd handler mye av arbeidet om gode velferdsindikatorer i produksjonsskala og hvilke indikatorer som best egner seg for å påvise og måle stress grunnet suboptimale oppdrettsforhold. Jeg har interessert meg for håndteringsprosedyrer som trenging og pumping, og optimaliserte driftsprosedyrer som bevarer fiskevelferden og kvalitet i forskning. Jeg har ledet store norske og internasjonale prosjekter og har siden 1. oktober 2017 ledet SFI`et CtrlAQUA.I am based in Sunndalsøra and in the research group «Production biology». My interests in research are welfare, welfare indicators and stress, both in salmon and cleaner fish. I also work with organic aquaculture and coordinated the EU project OrAqua. Regarding welfare, most work is about defining good welfare indicators in commercial production and how to measure stress in suboptimal production situations. I am interested in handling procedures such as crowding and pumping, and optimizing husbandry practices to maintain welfare and ensuring research quality. I have coordinated large Norwegian and international projects, and since 1st October 2017 I have coordinated CtrlAQUA (center for research based innovation)

Åsa Maria O. har 19 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Føre, Martin; Alver, Morten; Alfredsen, Jo Arve; Senneset, Gunnar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Terjesen, Bendik Fyhn; 2018: Modelling how the physical scale of experimental tanks affects salmon growth performance

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2017: Tank size and fish management history matters in experimental design

Kolarevic, Jelena; Aas-Hansen, Øyvind; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Bæverfjord, Grete; Terjesen, Bendik Fyhn; Damsgård, Børge; 2016: The use of acoustic acceleration transmitter tags for monitoring of Atlantic salmon swimming activity in recirculating aquaculture systems (RAS)

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Nilsson, Jonatan; Humborstad, Odd Børre; 2016: Effects of Pumping Height and Repeated Pumping in Atlantic Salmon Salmo salar

Føre, Martin; Alver, Morten; Alfredsen, Jo Arve; Marafioti, Giancarlo; Senneset, Gunnar; Birkevold, Jens; Willumsen, Finn Victor; Lange, Guttorm; Lange, Guttorm; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Modelling growth performance and feeding behaviour of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in commercial-size aquaculture net pens: Model details and validation through full-scale experiments

Pautsina, Aliaksandr; Cisar, Petr; Štys, Dalibor; Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2015: Infrared reflection system for indoor 3D tracking of fish

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Honkanen, Pirjo; Altintzoglou, Themistoklis; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Abbink, Wout; Jokumsen, Alfred; Lembo, Giuseppe; Spedicato, Maria Teresa; Ljung, Magnus; Blancheton, Jean-Paul; Olesen, Ingrid; 2015: Consumer perception and Scientific knowledge of stocking density in organic aquaculture

Abbink, Wout; Lembo, Giuseppe; Jokumsen, Alfred; Spedicato, Maria Teresa; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Manfrin, A.; Fiocchi, E.; Adamek, Z.; Röcklingsberg, H.; Olesen, Ingrid; 2015: The relation between EU regulations on organic aquaculture and Scientific knowledge of different welfare issues

Handeland, Sigurd O; Imsland, Albert; Ebbesson, Lars O.E.; Nilsen, Tom Ole; Hosfeld, Camilla Diesen; Bæverfjord, Grete; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Rosten, Trond; Skilbrei, Ove Tommy; Hansen, Tom Johnny; Gunnarsson, Gunnar Steinn; Breck, Olav; Stefansson, Sigurd; 2013: Low light intensity can reduce Atlantic salmon smolt quality

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Hjelde, Kirsti; Bæverfjord, Grete; 2010: Development of gas bubble disease in juvenile Atlantic salmon exposed to water supersaturated with oxygen

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Bæverfjord, Grete; 2009: Effects of hyperoxia on behavioural and physiological variables in farmed Atlantic salmon (Salmo salar) parr

Eriksen, Marit Skog; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Poppe, Trygve; Braastad, Bjarne Olai; Salte, Ragnar; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2008: Fluctuating asymmetry in farmed Atlantic salmon (Salmo salar) juveniles: also a maternal matter?

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Eriksen, Marit Skog; Salte, Ragnar; Braastad, Bjarne Olai; Bakken, Morten; 2008: A note on pre-spawning maternal cortisol exposure in farmed Atlantic salmon and its impact on the behaviour of offspring in response to a novel environment

Eriksen, M. S.; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Braastad, Bjarne Olai; Salte, Ragnar; Bakken, M.; 2007: Long-term effects of maternal cortisol exposure and mild hyperthermia during embryogeny on survival, growth and morphological anomalies in farmed Atlantic salmon Salmo salar offspring

Eriksen, Marit Skog; Bakken, Morten; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Braastad, Bjarne Olai; Salte, Ragnar; 2006: Prespawning stress in farmed Atlantic salmon Salmo salar: maternal cortisol exposure and hyperthermia during embryonic development affect offspring survival, growth and incidence of malformations

Eriksen, Marit Skog; Eriksen, Marit Skog; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Takle, Harald Rune; Poppe, Trygve; Braastad, Bjarne Olai; Salte, Ragnar; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2006: Prenatal stress in farmed salmon; Impacts on physiological, morphological and behavioural characteristics. In Welfare In Farmed Fish. Damsgård, B. Juell, J.E. & Braastad, B (eds)

Helland, Synnøve; Refstie, Ståle; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Hjelde, Kirsti; Bæverfjord, Grete; 2005: Mineral balance and bone formation in fast-growing Atlantic salmon parr (Salmo salar) in response to dissolved metabolic carbon dioxide and restricted dietary phosphorus supply

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Billing, Anna Maria; Rosenqvist, Gunilla; Jenssen, Bjørn Munro; 2002: Butyl Benzyl Pfthalate Affects Shoaling Behavior and Bottom-Dwelling Behavior in Threespine Stickleback

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Rosenqvist, Gunilla; Jenssen, Bjørn Munro; 2002: Disruption of Male Reproductive Behavior in Threespine Stickleback Gasterosteus aculeatus Exposed to 17B-Estradiol

Åsa Maria O. har 100 andre publikasjoner i Cristin:

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: SFI CtrlAQUA – Forskningsdrevet innovasjon for utvikling av lukkede oppdrettssystem.

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: Sedasjon av smolt bør brukes kun når det er høyst nødvendig

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: CtrlAQUA SFI contribution to innovations in RAS, Carnegie Oslo 3. April

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: Mid-way evaluation CtrlAQUA Generalist Evaluation session. MWE site-visit, Sunndalsøra 8. Mars

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: Mid-way evaluation CtrlAQUA Scientific Experts Evaluation. MWE site-visit, Sunndalsøra 8. Mars

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kraugerud, Reidun Lilleholt; Modorato, Malin; 2019: CtrlAQUA - Annual Report 2018 - CtrlAqua - Centre for Closed-Containment Aquaculture

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Chris; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid; 2019: Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer (OVI) - RENSVEL

Noble, Chris; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Berge, Gerd Marit; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for lumpfish (Cyclopterus lumpus L.)

Noble, Chris; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Kousoulaki, Katerina; Aas, Grete Hansen; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for ballan wrasse (Labrus bergylta)

Good, Chris; Summerfelt, S.; Vinci, Brian; Davidson, Thomas; May, C; Crouse, C.; Lepine, C; Redman, N; Murray, M.; Ebbesson, Lars O. E.; Handeland, Sigurd O; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd; Johansen, Lill-Heidi; Lazado, Carlo C.; Gorle, Jagan; Stiller, Kevin Torben; Terjesen, B. F.; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: The Freshwater Institute & CtrlAQUA, Norway: A multi-year research collaboration on RAS-based Atlantic salmon production.

Stiller, Kevin Torben; Kolarevic, Jelena; Lazado, Carlo C.; Good, Chris; Summerfelt, Steve; Schroeder, J.; Mota, Vasco C.; Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: Sensitivity of mucosal surfaces of Atlantic salmon to increased level of total reactive oxidants

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: Lukkede anlegg: Fiskens velvære må stå i sentrum når ny teknologi for oppdrett utvikles

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: Lukkede anlegg: Fiskens velvære må stå i sentrum når ny teknologi for oppdrett utvikles

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: Lukkede anlegg: Fiskens velvære må stå i sentrum når ny teknologi for oppdrett utvikles

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: Closed and semi-closed containment aquaculture

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: CtrlAQUA SFI – Centre for Closed-containment Aquaculture

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: What should keep RAS farmers up at night?

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Nilsen, Tom Ole; Handeland, Sigurd O; Stefansson, Sigurd; 2019: CtrlAQUA SFI – Contribution to Future Aquaculture

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: CtrlAQUA contribution to development of RAS

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2018: CtrlAQUA – Senter for lukkede anlegg i Akvakultur

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2018: CtrlAQUA – Senter for lukkede anlegg i Akvakultur (2015 – 2023)

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2018: Fiskevelferd ved økt produksjon - utfordringer slik vi ser det

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2018: Økende kunnskap om lukkede anlegg for produksjon av Atlantisk laks

Stiller, Kevin Torben; Kolarevic, Jelena; Lazado, Carlo C.; Good, Chris; Summerfelt, Steven T.; Mota, Vasco C.; Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2018: Total residual oxidants (TRO) in Atlantic salmon post-smolt in brackish water

Stiller, Kevin Torben; Kolarevic, Jelena; Lazado, Carlo C.; Good, Chris; Summerfelt, Steven T.; Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2018: Use of ozone during production of Atlantic salmon post-smolt in brackish water

Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Izquierdo-Gómez, David; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øyvind; Ellingsen, Kristian; Noble, Chris; 2018: Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer

Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Izquierdo-Gómez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Chris; 2018: Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike produksjonssystem

Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kristiansen, Tore S.; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Izquierdo-Gómez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Roth, Bjørn; Turnbull, James F.; Noble, Chris; 2018: Del A. Fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn

Ytrestøyl, Trine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2018: Stor smolt ikke alltid best

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2018: CtrlAQUA - Annual Report 2017 - CtrlAqua - Centre for Closed-Containment Aquaculture

Thøring, Stine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2018: CtrlAQUA - Annual Report 2017 - CtrlAQUA - Centre for Closed-Containment Aquaculture

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2018: New Knowledge About Closed and Semi-Closed Containments

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: Hvordan måle velferd i produksjon av rensefisk?

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Iversen, Martin Haugmo; 2017: Hvordan måle velferd i produksjon av rensefisk?

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: Sedasjon av smolt ved levering

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Iversen, Martin Haugmo; Aas, Grete Hansen; 2017: Operational welfare: academic insights

Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Lembo, Giuseppe; Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; van de Vis, Hans; Bæverfjord, Grete; Zupa, Walter; Carbonara, Pierluigi; Spedicato, Maria Teresa; Fiocchi, Eleonora; Manfrin, Amedeo; Blancheton, Jean-Paul; d'Orbcastel, Emmanuelle Roque; Röcklinsberg, Helena; Blanco, Ainhoa; Abbink, Wout; 2017: Welfare, Health, veterinary treatments and biosecurity, Chapter 2, page 48-121 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Gomez, David Izquierdo; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øyvind; Ellingsen, Kristian; Noble, Chris; 2017: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer

Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Gomez, David Izquierdo; Sæther, Bjørn-Steinar; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Chris; 2017: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike oppdretts- og produksjonssystem

Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kristiansen, Tore S.; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Gomez, David Izquierdo; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Roth, Bjørn; Turnbull, James F.; Noble, Chris; 2017: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del A. fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Blancheton, Jean-Paul; Abbink, Wout; Honkanen, Pirjo; Jokumsen, Alfred; Ljung, Magnus; Lembo, Giuseppe; Olesen, Ingrid; 2017: RECOMMENDATIONS TO THE EU REGULATORY FRAMEWORK ON EUROPEAN ORGANIC AQUACULTURE – A HOLISTIC APPROACH

Bjelland, Hans Vanhauwaert; Senneset, Gunnar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: Virtual Laboratories and Modelling Tools for Designing Experiments in Aquaculture Research Facilities

Kolarevic, Jelena; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: WELFARE AND PERFORMANCE OF ATLANTIC SALMON POST-SMOLT IN CONCRETE FLOATING SEMI-CLOSED CONTAINMENT SYSTEM AND SEA CAGE WITH TARPAULIN SKIRT

Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: PERFORMANCE AND WELFARE OF LUMPFISH Cyclopterus lumpus JUVENILES REARED AT DIFFERENT DENSITIES

Noble, Chris; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Izquierdo-Gómez, David; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kristiansen, Tore S.; Mejdell, Cecilie Marie; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Midling, Kjell Øyvind; Sæther, Bjørn-Steinar; 2017: AN INTRODUCTION TO THE FISHWELL HANDBOOK – AN INDICATOR-BASED GUIDE FOR ASSESSING THE WELFARE OF ATLANTIC SALMON Salmo salar L. OUT ON THE FARM

Ytrestøyl, Trine; Kolarevic, Jelena; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: EFFECTS OF HANDLING PROCEDURES ON ACCLIMATION TIME IN ATLANTIC SALMON Salmo salar L. SMOLTS

Nielsen, Kristoffer Vale; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Mejdell, Cecilie Marie; Nilsson, Jonatan; Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Turnbull, James F.; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Izquierdo-Gomez, David; Kristiansen, Tore S.; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Wright, Daniel William; Ellingsen, Kristian; 2017: Hvilke velferdsindikatorer skal brukes i ulike anleggskonsepter for lakseoppdrett?

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Johansen, Lill-Heidi; Mortensen, Atle; Kolarevic, Jelena; Lein, Ingrid; Noble, Chris; 2017: Medikamentfri lusekontroll

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: Premisser for god produksjon i lukket merd

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Iversen, Martin Haugmo; 2017: Sedasjon av smolt - SMOLTSED. Faglig sluttrapport

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Chris; 2017: Lansering av "beste praksis" kompendier i MEDFRI og FISHWELL

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: Bruk beste praksis mot lus

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Terjesen, Bendik Fyhn; 2017: CtrlAQUA - Annual Report 2016 - CtrlAQUA - Centre for Closed-Containment Aquaculture

Kolarevic, Jelena; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: Welfare and performance of Atlantic salmon post-smolt in concrete floating semi-closed containment systems and sea cage with perma skirt.

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2016: Håndtering av fisk – med fokus på velferd

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2016: Pumping av fisk. Kurshefte Veterinærdagene 2016, Hamar 9.-11. mars

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Berge, Gerd Marit; Kolarevic, Jelena; Aas, Grete Hansen; Lein, Ingrid; 2016: Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer - RENSVEL

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2016: Vil sedasjon av smolt ved håndtering og flytting bedre velferden?

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2016: Cleaner fish welfare

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2016: Evaluering og måling av velferd og kvalitet

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2016: Pumping av fisk

Olesen, Ingrid; Abbink, Wout; Berge, Gerd Marit; Blancheton, Jean-Paul; Honkanen, Pirjo; Jokumsen, Alfred; Lembo, Giuseppe; Ljung, Magnus; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2016: Vurdering av regelverk for økologisk akvakultur i Europa

Lein, Ingrid; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2016: Rensvel

Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2016: CtrlAQUA - Annual Report 2015 CtrlAqua - Center for Closed-containment Aquaculture

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Aas-Hansen, Øyvind; Nilsson, Jonatan; 2015: Pumping og håndtering av smolt

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2015: Håndtering av smolt

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2015: Smoltpumping og storfiskpumping - med fokus på velferd

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Honkanen, Pirjo; Altintzoglou, Themistoklis; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Abbink, W.; Abbink, Wout; Jokumsen, Alfred; Lembo, G.; Lembo, Giuseppe; Spedicato, Maria Teresa; Ljung, Magnus; Blancheton, Jean-Paul; Olesen, Ingrid; 2015: Consumer perception and scientific knowledge of stocking density in organic aquaculture. Presentation and Abstract (no 265)

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Blancheton, Jean-Paul; Olesen, Ingrid; 2015: Presentation of the OrAqua Project. (Abstract no. 540)

Kolarevic, Jelena; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Aas-Hansen, Øyvind; Terjesen, Bendik Fyhn; Sæther, Bjørn-Steinar; 2015: Real time monitoring of water quality and fish welfare in recirculation aquaculture systems (RAS). Conference Abstract p. 433

Terjesen, Bendik Fyhn; Abbink, W.; Blom, E; Kamstra, Andries; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Nilsen, T.O.; Ebbesson, Lars O.E.; Handeland, Sigurd O; Sveen, Lene; Takle, Harald Rune; 2015: Scaling of culture tanks and unit processes, relevant for Atlantic salmon post-smolt production in land-based systems. In Book of abstracts, p. 35

Abbink, Wout; Lembo, Giuseppe; Jokumsen, Alfred; Spedicato, Maria Teresa; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Manfrin, Amedeo; Fiocchi, Eleonora; Adamek, Zdenek; Röcklinsberg, Helena; Olesen, Ingrid; 2015: The relation between EU regulations on organic aquaculture and Scientific knowledge of different welfare issues. Presentation and Abstract

Føre, Martin; Alver, Morten; Alfredsen, Jo Arve; Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Senneset, Gunnar; Willumsen, Finn Victor; Lange, Guttorm; 2014: A numerical model of how the physical scale of aquaculture production units affects salmon performance

Føre, Martin; Alver, Morten; Alfredsen, Jo Arve; Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Senneset, Gunnar; Willumsen, Finn Victor; Lange, Guttorm; 2014: Simulating the effect of unit size and feed delivery on fish growth

Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Takle, Harald Rune; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Fish welfare in industry-scale salmon production

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Åsgård, Torbjørn Einar; Willumsen, Finn Victor; Lange, Guttorm; Alfredsen, Jo Arve; Alver, Morten; Birkevold, Jens; Føre, Martin; Senneset, Gunnar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Comparing performance of Atlantic salmon in sea cages and different tank sizes

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Aas-Hansen, Øyvind; Nilsson, Jonatan; Speilberg, Lars; 2014: Performance in sea of Atlantic salmon exposed to crowding and pumping during pre-smolt phase

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Åsgård, Torbjørn Einar; Willumsen, Finn Victor; Lange, Guttorm; Alfredsen, Jo Arve; Alver, Morten; Senneset, Gunnar; Birkevold, Jens; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Can the industry rely on small scale research?

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2014: How pumping and crowding affects pre-smolt salmon

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2014: Tanks vs cages

Kolarevic, Jelena; Aas-Hansen, Øyvind; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Bæverfjord, Grete; Terjesen, Bendik Fyhn; Damsgård, Børge; 2013: TANK SIZE AFFECTS SWIMMING ACTIVITY OF ATLANTIC SALMON (Salmo salar)

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2013: Gode driftsrutiner reduserer tapet

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2013: Gode driftsrutiner reduserer tapet

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2013: Handling of fish in freshwater – reduced performance in sea water?

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2013: Pumping av smolt og overlevelse i sjøfasen

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2013: Velferdsindikatorer under trenging av fisk i merd

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Aas-Hansen, Øyvind; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øyvind; Nilsson, Jonatan; 2013: Repeated crowding and pumping impair Atlantic salmon smolt quality

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Aas-Hansen, Øyvind; Kolarevic, Jelena; Noble, Chris; Nilsson, Jonatan; 2013: Gode driftsrutiner reduserer tapet

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Åsgård, Torbjørn Einar; Willumsen, Finn Viktor; Lange, Guttorm; Alfredsen, Jo Arve; Alver, Morten; Terjesen, Bendik Fyhn; 2013: Tank size in experimental design matters

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Lein, Ingrid; Bakken, Anne Kjersti; Berge, Gerd Marit; Løes, Anne-Kristin; Wibe, Atle; Høstmark, Øistein; Langmyhr, Eyolf; Olsen, Børre; Måløy, Knut; Bakken, Ivar; Kvande, Jørund; Malvik, Per Helge; Tvedt, Georg; 2012: Bruk av spillvarme til dyrking og prosessering av andemat i Midt-Norge. En bærekraftig proteinkilde til fiske- og dyrefôr

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Humborstad, Odd Børre; Midling, Kjell Øyvind; 2012: Pumping av torsk og laks, faktorer som påvirker velferd og kvalitet

Eriksen, Marit Skog; Wibe, Åsa Espmark; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Takle, Harald; Takle, Harald Rune; Braastad, Bjarne Olai; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2004: Stress hos kjønnsmoden hunnlaks- innvirkning på avkommets karakterer?

Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Espmark Wibe, Åse; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Rosseland, Bjørn Olav; Kristensen, Torstein; Salbu, Brit; Breck, Olav; Olsvik, Pål; Olsvik, Pål Asgeir; Stefansson, Sigurd; 2004: O2-overmetning. Fysiologi, helse og prestasjoner i sjøperioden

Takle, Harald Rune; Eriksen, Marit Skog; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2003: Maternal kortisoleksponering og hypertermi: preliminære resultater - stressproteiner

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Eriksen, Marit Skog; Takle, Harald Rune; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2003: Maternal kortisoleksponering og hypertermi: adferdsmessige endringer

Eriksen, Marit Skog; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Takle, Harald Rune; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2003: Maternal kortisoleksponering og hypertermi: konsekvenser for fosterutvikling og morfologi

Eriksen, Marit Skog; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Takle, Harald Rune; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2003: Maternal kortisoleksponering og hypertermi: konsekvenser for fosterutvikling og morfologi

Takle, Harald Rune; Eriksen, Marit Skog; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2003: Maternal kortisoleksponering og hypertermi: preliminære resultater - stressproteiner

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Eriksen, Marit Skog; Takle, Harald Rune; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2003: Maternal kortisoleksponering og hypertermi: adferdsmessige endringer