Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Åsa Maria O. Espmark

Jeg har arbeidssted på Sunndalsøra og er ansatt i gruppa ”Effektiv og bærekraftig produksjon”. Mine hovedarbeidsområder omhandler velferd, velferdsindikatorer, kvalitet og stress. Men jeg arbeider også med rømming og økologisk akvakultur. Innenfor velferd handler mye av arbeidet om gode atferdsmessige og fysiologiske velferdsindikatorer i produksjonsskala og hvilke indikatorer som best egner seg for å påvise og måle stress grunnet suboptimale oppdrettsforhold. Jeg har i hovedsak jobbet med vannkvalitet, trenging og pumping i forkant av slakting. De mest brukte atferdsvariablene er svømmeaktivitet og fordeling i kar/merd, mens innen fysiologi måles mest blod- og plasma variable som indikerer stress. I forbindelse med trenging og pumping er vi også interessert i å studere sammenhengen mellom velferd og produktkvalitet. I all hovedsak er forsøksdyret Atlantisk laks, men i forbindelse med rømming og økologisk akvakultur er torsk og andre oppdrettsarter også aktuelle. Utdannelse Jeg er utdannet biolog ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) og ble tildelt graden Dr. scient. i 2003 med avhandlingen ”Behavioural effects of environmental pollution in threespine stickleback Gasterosteus aculeatus L.” Forskningen besto i å påvise atferdsmessige effekter av ulike kjemikalier hos stingsild.

Åsa Maria O. har 18 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Kolarevic, Jelena; Aas-Hansen, Øyvind; Espmark, Åsa Maria O.; Bæverfjord, Grete; Terjesen, Bendik Fyhn; Damsgård, Børge; 2016: The use of acoustic acceleration transmitter tags for monitoring of Atlantic salmon swimming activity in recirculating aquaculture systems (RAS)

Espmark, Åsa Maria O.; Kolarevic, Jelena; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Tank size and fish management history matters in experimental design

Espmark, Åsa Maria O.; Midling, Kjell Øyvind; Nilsson, Jonatan; Humborstad, Odd Børre; 2016: Effects of Pumping Height and Repeated Pumping in Atlantic Salmon Salmo salar

Føre, Martin; Alver, Morten; Alfredsen, Jo Arve; Marafioti, Giancarlo; Senneset, Gunnar; Birkevold, Jens; Willumsen, Finn Victor; Lange, Guttorm; Lange, Guttorm; Espmark, Åsa Maria O.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Modelling growth performance and feeding behaviour of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in commercial-size aquaculture net pens: Model details and validation through full-scale experiments

Pautsina, Aliaksandr; Cisar, Petr; Štys, Dalibor; Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria O.; 2015: Infrared reflection system for indoor 3D tracking of fish

Espmark, Åsa Maria O.; Honkanen, Pirjo; Altintzoglou, Themistoklis; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Abbink, Wout; Jokumsen, Alfred; Lembo, Giuseppe; Spedicato, Maria Teresa; Ljung, Magnus; Blancheton, Jean-Paul; Olesen, Ingrid; 2015: Consumer perception and Scientific knowledge of stocking density in organic aquaculture

Abbink, Wout; Lembo, Giuseppe; Jokumsen, Alfred; Spedicato, Maria Teresa; Espmark, Åsa Maria O.; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Manfrin, A.; Fiocchi, E.; Adamek, Z.; Röcklingsberg, H.; Olesen, Ingrid; 2015: The relation between EU regulations on organic aquaculture and Scientific knowledge of different welfare issues

Handeland, Sigurd O; Imsland, Albert; Ebbesson, Lars; Nilsen, Tom Ole; Hosfeld, Anne Camilla Diesen; Bæverfjord, Grete; Espmark, Åsa Maria O.; Rosten, Trond; Skilbrei, Ove Tommy; Hansen, Tom Johnny; Gunnarsson, Gunnar Steinn; Breck, Olav; Stefansson, Sigurd Olav; 2013: Low light intensity can reduce Atlantic salmon smolt quality

Espmark, Åsa Maria O.; Hjelde, Kirsti; Bæverfjord, Grete; 2010: Development of gas bubble disease in juvenile Atlantic salmon exposed to water supersaturated with oxygen

Espmark, Åsa Maria O.; Bæverfjord, Grete; 2009: Effects of hyperoxia on behavioural and physiological variables in farmed Atlantic salmon (Salmo salar) parr

Eriksen, Marit Skog; Espmark, Åsa Maria O.; Poppe, Trygve; Braastad, Bjarne Olai; Salte, Ragnar; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2008: Fluctuating asymmetry in farmed Atlantic salmon (Salmo salar) juveniles: also a maternal matter?

Espmark, Åsa Maria O.; Eriksen, Marit Skog; Salte, Ragnar; Braastad, Bjarne Olai; Bakken, Morten; 2008: A note on pre-spawning maternal cortisol exposure in farmed Atlantic salmon and its impact on the behaviour of offspring in response to a novel environment

Eriksen, M. S.; Espmark, Åsa Maria O.; Braastad, Bjarne Olai; Salte, Ragnar; Bakken, M.; 2007: Long-term effects of maternal cortisol exposure and mild hyperthermia during embryogeny on survival, growth and morphological anomalies in farmed Atlantic salmon Salmo salar offspring

Eriksen, Marit Skog; Bakken, Morten; Espmark, Åsa Maria O.; Braastad, Bjarne Olai; Salte, Ragnar; 2006: Prespawning stress in farmed Atlantic salmon Salmo salar: maternal cortisol exposure and hyperthermia during embryonic development affect offspring survival, growth and incidence of malformations

Eriksen, Marit Skog; Eriksen, Marit Skog; Espmark, Åsa Maria O.; Takle, Harald Rune; Poppe, Trygve; Braastad, Bjarne Olai; Salte, Ragnar; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2006: Prenatal stress in farmed salmon; Impacts on physiological, morphological and behavioural characteristics. In Welfare In Farmed Fish. Damsgård, B. Juell, J.E. & Braastad, B (eds)

Helland, Synnøve; Refstie, Ståle; Espmark, Åsa Maria O.; Hjelde, Kirsti; Bæverfjord, Grete; 2005: Mineral balance and bone formation in fast-growing Atlantic salmon parr (Salmo salar) in response to dissolved metabolic carbon dioxide and restricted dietary phosphorus supply

Espmark, Åsa Maria O.; Billing, Anna Maria; Rosenqvist, Gunilla; Jenssen, Bjørn Munro; 2002: Butyl Benzyl Pfthalate Affects Shoaling Behavior and Bottom-Dwelling Behavior in Threespine Stickleback

Espmark, Åsa Maria O.; Rosenqvist, Gunilla; Jenssen, Bjørn Munro; 2002: Disruption of Male Reproductive Behavior in Threespine Stickleback Gasterosteus aculeatus Exposed to 17B-Estradiol

Åsa Maria O. har 50 andre publikasjoner i Cristin:

Espmark, Åsa Maria O.; 2017: Hvordan måle velferd i produksjon av rensefisk?

Espmark, Åsa Maria O.; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Iversen, Martin Haugmo; 2017: Hvordan måle velferd i produksjon av rensefisk?

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Wesmajervi, Mette S.; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria O.; 2017: Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Espmark, Åsa Maria O.; 2017: Sedasjon av smolt ved levering

Espmark, Åsa Maria O.; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Iversen, Martin Haugmo; Aas, Grete Hansen; 2017: Operational welfare: academic insights

Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Lembo, Giuseppe; Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Espmark, Åsa Maria O.; van de Vis, Hans; Bæverfjord, Grete; Zupa, Walter; Carbonara, Pierluigi; Spedicato, Maria Teresa; Fiocchi, Eleonora; Manfrin, Amedeo; Blancheton, Jean-Paul; d'Orbcastel, Emmanuelle Roque; Röcklinsberg, Helena; Blanco, Ainhoa; Abbink, Wout; 2017: Welfare, Health, veterinary treatments and biosecurity, Chapter 2, page 48-121 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Espmark, Åsa Maria O.; 2016: Håndtering av fisk – med fokus på velferd

Espmark, Åsa Maria O.; 2016: Pumping av fisk. Kurshefte Veterinærdagene 2016, Hamar 9.-11. mars

Espmark, Åsa Maria O.; Berge, Gerd Marit; Kolarevic, Jelena; Aas, Grete Hansen; Lein, Ingrid; 2016: Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer - RENSVEL

Espmark, Åsa Maria O.; 2016: Vil sedasjon av smolt ved håndtering og flytting bedre velferden?

Espmark, Åsa Maria O.; 2016: Cleaner fish welfare

Espmark, Åsa Maria O.; 2016: Evaluering og måling av velferd og kvalitet

Espmark, Åsa Maria O.; 2016: Pumping av fisk

Olesen, Ingrid; Abbink, Wout; Berge, Gerd Marit; Blancheton, Jean-Paul; Honkanen, Pirjo; Jokumsen, Alfred; Lembo, Giuseppe; Ljung, Magnus; Espmark, Åsa Maria O.; 2016: Vurdering av regelverk for økologisk akvakultur i Europa

Lein, Ingrid; Espmark, Åsa Maria O.; 2016: Rensvel

Espmark, Åsa Maria O.; Kolarevic, Jelena; Aas-Hansen, Øyvind; Nilsson, Jonatan; 2015: Pumping og håndtering av smolt

Espmark, Åsa Maria O.; 2015: Håndtering av smolt

Espmark, Åsa Maria O.; 2015: Smoltpumping og storfiskpumping - med fokus på velferd

Espmark, Åsa Maria O.; Honkanen, Pirjo; Altintzoglou, Themistoklis; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Abbink, W.; Abbink, Wout; Jokumsen, Alfred; Lembo, G.; Lembo, Giuseppe; Spedicato, Maria Teresa; Ljung, Magnus; Blancheton, Jean-Paul; Olesen, Ingrid; 2015: Consumer perception and scientific knowledge of stocking density in organic aquaculture. Presentation and Abstract (no 265)

Espmark, Åsa Maria O.; Blancheton, Jean-Paul; Olesen, Ingrid; 2015: Presentation of the OrAqua Project. (Abstract no. 540)

Kolarevic, Jelena; Espmark, Åsa Maria O.; Aas-Hansen, Øyvind; Terjesen, Bendik Fyhn; Sæther, Bjørn-Steinar; 2015: Real time monitoring of water quality and fish welfare in recirculation aquaculture systems (RAS). Conference Abstract p. 433

Terjesen, Bendik Fyhn; Abbink, W.; Blom, E; Kamstra, Andries; Espmark, Åsa Maria O.; Kolarevic, Jelena; Nilsen, T.O.; Ebbesson, Lars; Handeland, Sigurd O; Sveen, L.; Takle, Harald Rune; 2015: Scaling of culture tanks and unit processes, relevant for Atlantic salmon post-smolt production in land-based systems. In Book of abstracts, p. 35

Abbink, Wout; Lembo, Giuseppe; Jokumsen, Alfred; Spedicato, Maria Teresa; Espmark, Åsa Maria O.; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Manfrin, Amedeo; Fiocchi, Eleonora; Adamek, Zdenek; Röcklinsberg, Helena; Olesen, Ingrid; 2015: The relation between EU regulations on organic aquaculture and Scientific knowledge of different welfare issues. Presentation and Abstract

Føre, Martin; Alver, Morten; Alfredsen, Jo Arve; Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria O.; Senneset, Gunnar; Willumsen, Finn Victor; Lange, Guttorm; 2014: A numerical model of how the physical scale of aquaculture production units affects salmon performance

Føre, Martin; Alver, Morten; Alfredsen, Jo Arve; Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria O.; Senneset, Gunnar; Willumsen, Finn Victor; Lange, Guttorm; 2014: Simulating the effect of unit size and feed delivery on fish growth

Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Espmark, Åsa Maria O.; Takle, Harald Rune; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Fish welfare in industry-scale salmon production

Espmark, Åsa Maria O.; Kolarevic, Jelena; Åsgård, Torbjørn Einar; Willumsen, Finn Victor; Lange, Guttorm; Alfredsen, Jo Arve; Alver, Morten; Birkevold, Jens; Føre, Martin; Senneset, Gunnar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Comparing performance of Atlantic salmon in sea cages and different tank sizes

Espmark, Åsa Maria O.; Kolarevic, Jelena; Aas-Hansen, Øyvind; Nilsson, Jonatan; Speilberg, Lars; 2014: Performance in sea of Atlantic salmon exposed to crowding and pumping during pre-smolt phase

Espmark, Åsa Maria O.; Kolarevic, Jelena; Åsgård, Torbjørn Einar; Willumsen, Finn Victor; Lange, Guttorm; Alfredsen, Jo Arve; Alver, Morten; Senneset, Gunnar; Birkevold, Jens; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Can the industry rely on small scale research?

Espmark, Åsa Maria O.; 2014: How pumping and crowding affects pre-smolt salmon

Espmark, Åsa Maria O.; 2014: Tanks vs cages

Kolarevic, Jelena; Aas-Hansen, Øyvind; Espmark, Åsa Maria O.; Bæverfjord, Grete; Terjesen, Bendik Fyhn; Damsgård, Børge; 2013: TANK SIZE AFFECTS SWIMMING ACTIVITY OF ATLANTIC SALMON (Salmo salar)

Espmark, Åsa Maria O.; 2013: Gode driftsrutiner reduserer tapet

Espmark, Åsa Maria O.; 2013: Gode driftsrutiner reduserer tapet

Espmark, Åsa Maria O.; 2013: Handling of fish in freshwater – reduced performance in sea water?

Espmark, Åsa Maria O.; 2013: Pumping av smolt og overlevelse i sjøfasen

Espmark, Åsa Maria O.; 2013: Velferdsindikatorer under trenging av fisk i merd

Espmark, Åsa Maria O.; Aas-Hansen, Øyvind; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øyvind; Nilsson, Jonatan; 2013: Repeated crowding and pumping impair Atlantic salmon smolt quality

Espmark, Åsa Maria O.; Aas-Hansen, Øyvind; Kolarevic, Jelena; Noble, Chris; Nilsson, Jonatan; 2013: Gode driftsrutiner reduserer tapet

Espmark, Åsa Maria O.; Kolarevic, Jelena; Åsgård, Torbjørn Einar; Willumsen, Finn Viktor; Lange, Guttorm; Alfredsen, Jo Arve; Alver, Morten; Terjesen, Bendik Fyhn; 2013: Tank size in experimental design matters

Espmark, Åsa Maria O.; Lein, Ingrid; Bakken, Anne Kjersti; Berge, Gerd Marit; Løes, Anne-Kristin; Wibe, Atle; Høstmark, Øistein; Langmyhr, Eyolf; Olsen, Børre; Måløy, Knut; Bakken, Ivar; Kvande, Jørund; Malvik, Per Helge; Tvedt, Georg; 2012: Bruk av spillvarme til dyrking og prosessering av andemat i Midt-Norge. En bærekraftig proteinkilde til fiske- og dyrefôr

Espmark, Åsa Maria O.; Humborstad, Odd Børre; Midling, Kjell Øyvind; 2012: Pumping av torsk og laks, faktorer som påvirker velferd og kvalitet

Eriksen, Marit Skog; Wibe, Åsa Espmark; Espmark, Åsa Maria O.; Takle, Harald; Takle, Harald Rune; Braastad, Bjarne Olai; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2004: Stress hos kjønnsmoden hunnlaks- innvirkning på avkommets karakterer?

Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; Espmark, Åsa Maria O.; Espmark Wibe, Åse; Rosseland, Bjørn Olav; Kristensen, Torstein; Salbu, Brit; Breck, Olav; Olsvik, Pål; Stefansson, Sigurd Olav; 2004: O2-overmetning. Fysiologi, helse og prestasjoner i sjøperioden

Takle, Harald Rune; Eriksen, Marit Skog; Espmark, Åsa Maria O.; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2003: Maternal kortisoleksponering og hypertermi: preliminære resultater - stressproteiner

Espmark, Åsa Maria O.; Eriksen, Marit Skog; Takle, Harald Rune; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2003: Maternal kortisoleksponering og hypertermi: adferdsmessige endringer

Eriksen, Marit Skog; Espmark, Åsa Maria O.; Takle, Harald Rune; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2003: Maternal kortisoleksponering og hypertermi: konsekvenser for fosterutvikling og morfologi

Eriksen, Marit Skog; Espmark, Åsa Maria O.; Takle, Harald Rune; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2003: Maternal kortisoleksponering og hypertermi: konsekvenser for fosterutvikling og morfologi

Takle, Harald Rune; Eriksen, Marit Skog; Espmark, Åsa Maria O.; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2003: Maternal kortisoleksponering og hypertermi: preliminære resultater - stressproteiner

Espmark, Åsa Maria O.; Eriksen, Marit Skog; Takle, Harald Rune; Salte, Ragnar; Bakken, Morten; 2003: Maternal kortisoleksponering og hypertermi: adferdsmessige endringer