Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Åsa Maria O. Espmark

Jeg har arbeidssted på Sunndalsøra og er ansatt i gruppa ”Produksjonsbiologi”. Mine hovedarbeidsområder omhandler velferd, velferdsindikatorer og stress; hos laks og rensefisk. Jeg arbeider også med økologisk akvakultur og koordinerte EP prosjektet OrAqua. Innenfor velferd handler mye av arbeidet om gode velferdsindikatorer i produksjonsskala og hvilke indikatorer som best egner seg for å påvise og måle stress grunnet suboptimale oppdrettsforhold. Jeg har interessert meg for håndteringsprosedyrer som trenging og pumping, og optimaliserte driftsprosedyrer som bevarer fiskevelferden og kvalitet i forskning. Jeg har ledet store norske og internasjonale prosjekter og har siden 1. oktober 2017 ledet SFI`et CtrlAQUA.
I am based in Sunndalsøra and in the research group «Production biology». My interests in research are welfare, welfare indicators and stress, both in salmon and cleaner fish. I also work with organic aquaculture and coordinated the EU project OrAqua. Regarding welfare, most work is about defining good welfare indicators in commercial production and how to measure stress in suboptimal production situations. I am interested in handling procedures such as crowding and pumping, and optimizing husbandry practices to maintain welfare and ensuring research quality. I have coordinated large Norwegian and international projects, and since 1st October 2017 I have coordinated CtrlAQUA (center for research based innovation)

Åsa Maria O. Espmark har 52 publikasjoner ved Nofima:

CtrlAQUA - Annual Report 2020 - CtrlAqua - Centre for Closed-Containment Aquaculture

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter (ed.); Kraugerud, Reidun Lilleholt (ed.); Juul-Dam, Kasper Thøring (ed.)

2021

Effects of ozone on post-smolt Atlantic salmon (Salmo salar) performance, health, and maturation in freshwater recirculation aquaculture systems

Davidson, John; Summerfelt, Steven T.; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mota, Vasco; Marancik, David; Earley, Ryan L.; Snead, Anthony; Good, Christopher

2021

Dokumenterer effekt av lys

Kolarevic, Jelena; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2020

Nytt S-CCS konsept for oppdrett av laks - Postsmoltproduksjon i FishGLOBE

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Stiller, Kevin Torben; Shahzad , Khurram; Reiten, Britt Kristin Megård; Marchenko, Yuriy; Gerwins, Jascha; Radonjic, Filip Strand; Eckel, Bernhard; Lazado, Carlo C.; Berge, Arne

2020

Welfare indicators for farmed reinbow trout. Part C - fit for purpose OWIs for different routines and operations

Gismervik, Kristine; Noble, Christopher; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Izquierdo-Gomez, David; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øyvind; Ellingsen, Kristian; Iversen, Martin Haugmo

2020

Welfare indicators for farmed rainbow trout: Part B - Fit for purpose OWIs for different production systems

Kolarevic, Jelena; Noble, Christopher; Turnbull, James F.; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Izquierdo-Gomez, David; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Sæther, Bjørn-Steinar

2020

Welfare indicators for farmed rainbow trout - Part A. Knowledge and theoretical background

Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Turnbull, James F.; Kristiansen, Tore S; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Izquierdo-Gomez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Noble, Christopher

2020

The effects of ozone on Atlantic salmon post-smolt in brackish water — Establishing welfare indicators and thresholds

Stiller, Kevin Torben; Kolarevic, Jelena; Lazado, Carlo C.; Gerwins, Jascha; Good, Christopher; Summerfelt, Steven T.; Mota, Vasco C.; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2020

Velferd hos rensefisk – operative velferdsindikatorer (OVI) – RENSVEL. Revidert utgave av rapport 12/2019

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid

2020

CtrlAQUA - Annual Report 2019 - CtrlAqua - Centre for Closed-Containment Aquaculture

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter (ed.); Kraugerud, Reidun Lilleholt (ed.); Juul-Dam, Kasper Thøring (ed.)

2020

RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for lumpfish (Cyclopterus lumpus L.)

Noble, Christopher; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Berge, Gerd Marit; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2019

RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for ballan wrasse (Labrus bergylta)

Noble, Christopher; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Kousoulaki, Katerina; Aas, Grete Hansen; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2019

Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer (OVI) - RENSVEL

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid

2019

CtrlAQUA - Annual Report 2018 - CtrlAqua - Centre for Closed-Containment Aquaculture

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter (ed.); Kraugerud, Reidun Lilleholt (ed.); Modorato, Malin (ed.)

2019

Stor smolt ikke alltid best

Ytrestøyl, Trine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2018

Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer

Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Izquierdo-Gómez, David; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øivind; Ellingsen, Kristian; Noble, Christopher

2018

Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike produksjonssystem

Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Izquierdo-Gómez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Christopher

2018

Del A. Fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn

Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kristiansen, Tore S; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Izquierdo-Gómez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øivind; Roth, Bjørn; Turnbull, James F.; Noble, Christopher

2018

Modelling how the physical scale of experimental tanks affects salmon growth performance

Føre, Martin; Alver, Morten; Alfredsen, Jo Arve; Senneset, Gunnar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Terjesen, Bendik Fyhn

2018

CtrlAQUA - Annual Report 2017 - CtrlAQUA - Centre for Closed-Containment Aquaculture

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter (ed.); Kraugerud, Reidun Lilleholt (ed.); Thøring, Stine (ed.)

2018

Bruk beste praksis mot lus

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2017

Sedasjon av smolt - SMOLTSED. Faglig sluttrapport

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Iversen, Martin Haugmo

2017

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer

Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Gomez, David Izquierdo; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øyvind; Ellingsen, Kristian; Noble, Chris

2017

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike oppdretts- og produksjonssystem

Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Gomez, David Izquierdo; Sæther, Bjørn-Steinar; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Chris

2017

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del A. fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn

Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kristiansen, Tore S; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Gomez, David Izquierdo; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Roth, Bjørn; Turnbull, James F.; Noble, Chris

2017

Welfare, Health, veterinary treatments and biosecurity, Chapter 2, page 48-121 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Lembo, Giuseppe; Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; van de Vis, Hans; Bæverfjord, Grete; Zupa, Walter; Carbonara, Pierluigi; Spedicato, Maria Teresa; Fiocchi, Eleonora; Manfrin, Amedeo; Blancheton, Jean-Paul; d'Orbcastel, Emmanuelle Roque; Röcklinsberg, Helena; Blanco, Ainhoa; Abbink, Wout

2017

Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2017

CtrlAQUA - Annual Report 2016 - CtrlAQUA - Centre for Closed-Containment Aquaculture

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter (ed.); Terjesen, Bendik Fyhn (ed.)

2017

Tank size and fish management history matters in experimental design

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn

2017

CtrlAQUA - Annual Report 2015 CtrlAqua - Center for Closed-containment Aquaculture

Terjesen, Bendik Fyhn (ed.); Espmark, Åsa Maria Olofsdotter (ed.)

2016

Modelling growth performance and feeding behaviour of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in commercial-size aquaculture net pens: Model details and validation through full-scale experiments

Føre, Martin; Alver, Morten; Alfredsen, Jo Arve; Marafioti, Giancarlo; Senneset, Gunnar; Birkevold, Jens; Willumsen, Finn Victor; Lange, Guttorm; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Terjesen, Bendik Fyhn

2016

Effects of Pumping Height and Repeated Pumping in Atlantic Salmon Salmo salar

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Ø.; Nilsson, Jonatan; Humborstad, Odd Børre

2016

The use of acoustic acceleration transmitter tags for monitoring of Atlantic salmon swimming activity in recirculating aquaculture systems (RAS)

Kolarevic, Jelena; Aas-Hansen, Øyvind; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Bæverfjord, Grete; Terjesen, Bendik Fyhn; Damsgård, Børge

2016

Infrared reflection system for indoor 3D tracking of fish

Pautsina, Aliaksandr; Cisar, Petr; Štys, Dalibor; Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2015

Pumping og håndtering av smolt

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Aas-Hansen, Øyvind; Nilsson, Jonatan

2015

Tanks vs cages

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2014

Gode driftsrutiner reduserer tapet

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Aas-Hansen, Øyvind; Kolarevic, Jelena; Noble, Chris; Nilsson, Jonatan

2013

Low light intensity can reduce Atlantic salmon smolt quality

Handeland, Sigurd O; Imsland, Albert; Ebbesson, Lars O.E.; Nilsen, Tom Ole; Hosfeld, Camilla Diesen; Bæverfjord, Grete; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Rosten, Trond; Skilbrei, Ove Tommy; Hansen, Tom Johnny; Gunnarsson, Gunnar Steinn; Breck, Olav; Stefansson, Sigurd Olav

2013

Pumping av torsk og laks, faktorer som påvirker velferd og kvalitet

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Humborstad, Odd Børre; Midling, Kjell Øyvind

2012

Bruk av spillvarme til dyrking og prosessering av andemat i Midt-Norge. En bærekraftig proteinkilde til fiske- og dyrefôr

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Lein, Ingrid; Bakken, Anne Kjersti; Berge, Gerd Marit; Løes, Anne-Kristin; Wibe, Atle; Høstmark, Øistein; Langmyhr, Eyolf; Olsen, Børre; Måløy, Knut; Bakken, Ivar; Kvande, Jørund; Malvik, Per Helge; Tvedt, Georg

2012

Effect of the fat composition of a single high-fat meal on inflammatory markers in healthy young women

Myhrstad, Mari; Narverud, Ingunn; Telle-Hansen, Vibeke Helen; Karhu, Toni; Bødtker-Lund, Daniel; Herzig, Karl-Heinz; Makinen, Markus; Halvorsen, Bente ; Retterstøl, Kjetil; Kirkhus, Bente; Granlund, Linda; Holven, Kirsten Bjørklund; Ulven, Stine Marie

2011

Fluctuating asymmetry in farmed Atlantic salmon (Salmo salar) juveniles: also a maternal matter?

Eriksen, Marit Skog; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Poppe, Trygve; Braastad, Bjarne Olai; Salte, Ragnar; Bakken, Morten

2008

Prenatal stress in farmed salmon; Impacts on physiological, morphological and behavioural characteristics. In Welfare In Farmed Fish. Damsgård, B. Juell, J.E. & Braastad, B (eds)

Eriksen, Marit Skog; Eriksen, Marit Skog; Wibe, Åsa E; Takle, Harald Rune; Poppe, Trygve; Braastad, Bjarne Olai; Salte, Ragnar; Salte, Ragnar; Bakken, Morten

2006

Butyl Benzyl Pfthalate Affects Shoaling Behavior and Bottom-Dwelling Behavior in Threespine Stickleback

Wibe, Åsa Espmark; Billing, Anna Maria; Rosenqvist, Gunilla; Jenssen, Bjørn Munro

2002