Den overordnede målsettingen med AQUAEXCEL2020 er å integrere de fremste forskningsfasiliteter innen akvakultur i Europa. Prosjektet skal etablere en lett tilgjengelig tilgang på ressurser og service av høy kvalitet, basert på behov innen akvakultur, og slik stimulere til fremragende forskning og bærekraftig innovasjon til både offentlig og privat sektor.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. okt 2015

Slutt

30. sep 2020

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

22 partnere fra 12 land. Koordinert av INRA (Frankrike)

AQUAEXCEL2020-konsortiet under kick-off 2015 i Montpellier, Frankrike. Foto: INRA

Aktiviteter

AQUAEXCEL2020 er et infrastrukturprosjekt bestående av tre hovedaktiviteter;

  1. nettverksaktiviteter
  2. forskning
  3. tilgang over landegrensene

Samfunnsnytte

AQUAEXCEL2020 skal bidra til bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.

Den overordnede målsettingen med AQUAEXCEL2020 er å integrere de fremste forskningsfasiliteter innen akvakultur i Europa. Fasilitetene er av stor diversitet, og dekker alle relevante forskningsområder, arter og produksjonssystemer.

Prosjektet skal etablere en lett tilgjengelig tilgang på ressurser og service av høy kvalitet, basert på behov innen akvakultur. Slik skal AQUAEXCEL2020 stimulere til fremragende forskning og bærekraftig innovasjon til både offentlig og privat sektor.

I aktiviteten «tilgang over landegrensene» bidrar Norge med 4 partnere og 9 forskningsfasiliteter som tilbyr gratis forskning gjennom EU-finansiering. Dette er med på å styrke forskningsmiljøene som attraktive samarbeidspartnere. 

Nofimas bidrag

Nofima bidrar med følgende forskningsfasiliteter:

  • Nofima senter for resirkulering i akvakultur (Sunndalsøra)
  • Nofima Cleaner Fish Experimental Unit Sunndalsøra (CFU)
  • Nofima NNGS-Microbiota: Next Generation Sequencing of Microbiota (Ås)

Før AQUAEXCEL2020 gikk EU prosjektet AQUAEXCEL fram til 2015. Resultater fra AQUAEXCEL vil bli oppfulgt i AQUAEXCEL2020.

Ved Nofima på Sunndalsøra ble det gjennomført et forsøk som viste at oppdrettsnæringen har vekstpotensial. Forsøket viste videre at infrastrukturfasiliteter, som karstørrelse, har mye å si for fisken sin prestasjon (for eksempel vekst), og at forflytting av fisken mellom kar av ulik størrelse også påvirker fisken sin prestasjon, og dermed resultatene til forsøket.

Resultatene er viktige ettersom forsøksoppsettet satte i system det som til daglig er vanlig praksis i forskning, og ettersom forskningsresultatene er essensielle når akvakulturindustrien skal utvikles.  

Publikasjoner