AQUAEXCEL2020 konsortiet under kick-off 2015 i Montpellier, Frankrike (foto: INRA)

AQUAEXCEL2020

 Produksjonsbiologi  

Den overordnede målsettingen med AQUAEXCEL2020 er å integrere de fremste forskningsfasiliteter innen akvakultur i Europa. Prosjektet skal etablere en lett tilgjengelig tilgang på ressurser og service av høy kvalitet, basert på behov innen akvakultur, og slik stimulere til fremragende forskning og bærekraftig innovasjon til både offentlig og privat sektor.

Tidspunkt:1. oktober 2015 – 30. september 2020
Finansiering: EU - Horizon 2020
Finansiør:EU
Samarbeid:22 partnere fra 12 land. Koordinert av INRA (Frankrike)
Kontaktperson
Portrettbilde av Åsa Maria O. Espmark
Åsa Maria O. Espmark

Seniorforsker
Tlf.: +47 991 60 039
asa.espmark@nofima.no

Tema: Akvakultur Infrastruktur

Varighet: 60 måneders, 2015 – 2020

Organisering: INRA (Frankrike) koordinerer; 22 deltakere fra 12 land

 

AQUAEXCEL2020 er et infrastrukturprosjekt bestående av tre hovedaktiviteter;

  1. nettverksaktiviteter
  2. forskning
  3. «transnational access»

Samfunnsnytten av AQUAEXCEL2020 er å bidra til bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Den overordnede målsettingen med AQUAEXCEL2020 er å integrere de fremste forskningsfasiliteter innen akvakultur i Europa. Fasilitetene er av stor diversitet, og dekker alle relevante forskningsområder, arter og produksjonssystemer. Prosjektet skal etablere en lett tilgjengelig tilgang på ressurser og service av høy kvalitet, basert på behov innen akvakultur. Slik skal AQUAEXCEL2020 stimulere til fremragende forskning og bærekraftig innovasjon til både offentlig og privat sektor.

I aktiviteten «transnational access» bidrar Norge med 4 partnere og 9 forskningsfasiliteter som tilbyr gratis forskning gjennom EU finansiering. Dette er med på å styrke forskningsmiljøene som attraktive samarbeidspartnere. Det utlyses jevnlige «Call for access», følg med for nye muligheter: http://www.aquaexcel2020.eu/transnational-access/call-access

Nofima bidrar med følgende forskningsfasiliteter (se lenker og filer nederst på siden):

  • Nofima senter for resirkulering i akvakultur (Sunndalsøra)
  • Nofima Cleaner Fish Experimental Unit Sunndalsøra (CFU)
  • Nofima NNGS-Microbiota: Next Generation Sequencing of Microbiota (Ås)

Før AQUAEXCEL2020 gikk EU prosjektet AQUAEXCEL fram til 2015. Resultater fra AQUAEXCEL vil bli oppfulgt i AQUAEXCEL2020. Ved Nofima Sunndalsøra ble det gjennomført et forsøk som viste at oppdrettsnæringen har vekstpotensial. Forsøket viste videre at infrastrukturfasiliteter, som karstørrelse, har mye å si for fisken sin prestasjon (f.eks vekst), og at forflytting av fisken mellom kar av ulik størrelse også påvirker fisken sin prestasjon, og dermed resultatene til forsøket. Resultatene er viktige ettersom forsøksoppsettet satte i system det som til daglig er vanlig praksis i forskning, og ettersom forskningsresultatene er essensielle når akvakulturindustrien skal utvikles.

 

Les mer om: