Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Prenatal stress in farmed salmon; Impacts on physiological, morphological and behavioural characteristics. In Welfare In Farmed Fish. Damsgård, B. Juell, J.E. & Braastad, B (eds)

Eriksen, Marit Skog; Eriksen, Marit Skog; Espmark, Åsa Maria O.; Takle, Harald Rune; Poppe, Trygve; Braastad, Bjarne Olai; Salte, Ragnar; Salte, Ragnar; Bakken, Morten

Publikasjonsdetaljer

År: 2006

Open Access: none