Publisert 2023

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-764-8

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Ytrestøyl, Trine; Hjelde, Kirsti; Lal, Pradeep; Takvam, Marius; Gilannejad, Neda; Tronci, Valentina; Bæverfjord, Grete; Espmark, Åsa Maria O.; Brunsvik, Per S.; Kolarevic, Jelena; Nilsen, Tom Ole; Gharbi, Naouel

Serier : Nofima rapportserie 30/2023

År : 2023

Forskningsområder

Fisk i oppdrett

Havbrukssystemer

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Under kontrollerte forhold i kar var det en positiv effekt av et vintersignal kombinert med brakkvann i RAS på vekst etter overføring til sjøvann. Men et vintersignal ga også økt kjønnsmodning i hannfisk når fisken gikk lenge i RAS på kontinuerlig lys etter at vintersignalet var avsluttet. Kjønnsmodning ble redusert når fisken ble satt ut på lav sjøtemperatur. Resultatene fra utsett i sjømerder viste betydelig høyere dødelighet som følge av vintersår og lavere vekst i sjøfase hos stor smolt på henholdsvis 320 og 850 g satt ut i oktober og januar sammenlignet med fisk satt ut i september ved 160 g. Resultatene fra kar med sjøvann viste ikke store forskjeller i TGC mellom de ulike utsettene, og fisk overført på 320 g hadde høyest TGC i kar. Dødelighet i kar med sjøvann var lav, henholdsvis 0, 0,2 og 1,1 % for de tre utsettene. Forsøket i kar med sjøvann viste at den større smolten har et potensial for god vekst i sjøvann, men også høyere risiko for kjønnsmodning, særlig på høy temperatur i sjøfase. Årsaken til at den større smolten var mer sensitiv mot vintersår og hadde høyere dødelighet i merder i sjø enn mindre fisk som hadde gått lenger i sjø før utbruddet startet bør undersøkes nærmere.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen