Publisert 2020

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-659-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Espmark, Åsa Maria O.; Stiller, Kevin Torben; Shahzad , Khurram; Reiten, Britt Kristin Megård; Marchenko, Yuriy; Gerwins, Jascha; Radonjic, Filip Strand; Eckel, Bernhard; Lazado, Carlo C.; Berge, Arne

Serier : Nofima rapportserie 42/2020

År : 2020

Forskningsområder

Havbrukssystemer

Fisk i oppdrett

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten beskriver vannkvalitet og ytelse og velferd hos post-smolt som har gått i det semilukkede anlegget FishGLOBE. I tillegg har FishGLOBE V3 og V5 blitt modellert med CFD modellering. Fire ulike caser ble modellert i V5. Modelleringen viste at det originale designet uten vannavdelere ga best vannhastighet og fordeling. En fiskegruppe på 200 000 post-smolt ble fulgt fra RAS anlegg, så fire måneder i FishGLOBE, og tre måneder etter sjøutsett i åpen not. Vannkvalitetsvariable ble målt rett etter innsett i globen, mens biologiske målinger av fisk ble utført ved alle fire tidspunktene. Vannkvaliteten i FishGLOBE var innenfor det anbefalte. Dødeligheten var 1,4 % i globen og 4,9 % i sjøfasen. Veksten i FishGLOBE viste TGC på 4,0 og SGR på 1,3. Fisken hadde litt forhøyede nivåer av Mg i FishGLOBE, noe som kan bety at den var i osmotisk ubalanse og stresset. Det var økt ekspresjon av hsp90 og Mucin hos fisk i globen, noe som kan tyde på stress. Mucin-nivået kan også øke når skinnet styrkes. Histologisnitt av skinn og gjelle viste en bedring hos fisken i globen. Bedring i gjellestatus kan forklares med god vannkvalitet, lav turbiditet og TSS. Det ble registrert en stor andel av øyeskader hos fisken i FishGLOBE. Det er ukjent hva dette skyldes.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen