Vitenskapelig artikkel

Effects of hyperoxia on behavioural and physiological variables in farmed Atlantic salmon (Salmo salar) parr

Espmark, Åsa Maria O.; Bæverfjord, Grete

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture International, vol. 17, p. 341–353–13, 2009

Utgiver: Springer

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0967-6120
Elektronisk: 1573-143X

Open Access: none

Lenker:
DOI