Vitenskapelig artikkel

Effects of Pumping Height and Repeated Pumping in Atlantic Salmon Salmo salar

Espmark, Åsa Maria O.; Midling, Kjell Ø.; Nilsson, Jonatan; Humborstad, Odd Børre

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Natural Resources, p. 377–383, 2016

Utgiver: Scientific Research Publishing

Utgave: 7

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 2158-706X
Elektronisk: 2158-7086

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI