Publisert 2017

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-532-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Espmark, Åsa Maria O.; Kolarevic, Jelena; Iversen, Martin Haugmo

Serier : Nofima rapportserie 33/2017

År : 2017

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Hovedmål med prosjektet SMOLTSED var å undersøke osmoregulering og prestasjon hos fisk som var utsatt for sedasjon over en lengre periode like før og under utsett til sjø. I SMOLTSED ble det gjennomført to kontrollerte forsøk og et feltforsøk. Det første kontrollerte forsøket var et enkelt forsøk der vi forsøkte å få fram effekten av sedasjon alene. Bortsett fra skånsom håving fra ferskvann til sjøvann og ved prøvetaking, ble ikke fisken håndtert. I det andre kontrollerte forsøket ønsket vi å undersøke eventuelle forskjellige effekter av sedasjon med to ulike sadativer; Aqui-S og Finquel. I tillegg var det her meningen å simulere et utsett med transport. I det siste feltforsøket ble fire utsett fulgt, der fisken ble enten sedert eller ikke i forbindelse med lasting til båt. Resultatene viser at sedasjon påvirker stressresponsen til fisk og til en viss grad osmoregulering. Men vi har ikke noen data som tyder på at effekten vedvarer lenge etter at sedasjonen er opphørt eller at sedasjon har langvarig negativ effekt på prestasjon. Vi har heller ikke data som viser det motsatte. Men, i situasjoner der det forventes at fisken yter stor motstand, kan sedasjon forhindre at fisken får slagskader som følge av kollisjoner og hard svømmeaktivitet. Det rådes derfor til å sedere med varsomhet og kun etter behov, dvs i situasjoner der fisken håndteres mye og der det forventes at fisken må jobbe mye, og å unngå gjentakende og langvarig sedasjon.

Kontaktpersoner: