Vårt akkrediterte oppdrags- og forskningslaboratorium tilbyr analyser innen kjemi, mikrobiologi og fysikalske målinger.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Vi utfører årlig ca. 50 000 analyser for norske og utenlandske virksomheter. BioLab har spisskompetanse innen marine råvarer og produkter, og kan derfor tilby ekstra støtte og produktkunnskap utover det man kan få hos vanlige kommersielle analyseleverandører.

Våre ansatte har omfattende kunnskap om råvarer, prosessutvikling og produkter innen marine og vegetabilske ingredienser til fôr og oppdrett, og til human anvendelse. Vi garanterer konfidensiell behandling av alle typer oppdrag.

Akkrediterte metoder

Kvalitetssystemet vårt er basert på kravstandarden ISO 17025, og laboratoriet er akkreditert av Norsk Akkreditering.

P12 Kjemisk analyse
ObjektParameterReferansestandardIntern metode identitetMerknad
Fiskefôr, fiskemel, oljer og fôringredienserVitamin E (α-, β- γ- og δ- tokoferol)Intern metodeA 121Basert på NS-EN 12822
Fôr og fôringredienserFluor (syreløselig)NS-EN 16279A 98Ioneselektiv elektrode-metode (ISE)
Fôr og fôringredienserNitrogen, forbrenning Råprotein, forbrenningNS-EN ISO 16634-1A 25Forbrenning v/1100 grader og bestemmelse med termisk ledninsevne
Fôr og fôringredienserFett, SoxhletAOCS Ba 3-38A 03Ekstraksjon
Fôr og fôringredienserFett, syrehydrolyse (EU)COMMISSION REGULATION (EC) No 152A 38Hydrolyse, fettekstraksjon
Fôr, fôringredienser og fiskTotal flyktig nitrogen, destillasjonAOAC 920.03A 05Destillasjon / titrering
Fôr, fôringredienser og fiskAstaxanthinIntern metodeA 23Normal fase HPLC og UV deteksjon
Fôr, fôringredienser og fiskRåprotein, vannløseligIntern metodeA 20Ekstraksjon med kokende vann og bestemmelse ved Kjeldahl metode
Fôr, fôringredienser og fiskBiogene aminer: Putrescin, cadaverin, histamin og tyraminIntern metodeA 55PCA ekstraksjon HPLC, post-kolonne derivatisering og fluorescensdeteksjon
Fôr, fôringredienser og fiskAskeISO 5984A 02Glødeovn, 550 grader
Fôr, fôringredienser og fiskVanninnhold / tørrstoffISO 6496A 04Tørkeskap, 103 grader
Fôr, fôringredienser og fiskFosforISO 6491A 37UV spektrofotometer
Fôr, fôringredienser og fiskSalt, NaCl bestemt som kloridAOAC 937.09A 06Titrering. Volumetrisk metode
Fôr, fôringredienser og fiskNitrogen, Kjeldahl Råprotein, KjeldahlNS-EN ISO 5983-2A 01Destillasjon (Kjeldahl)
Fôr, fôringredienser og fiskPanaferd: Astaxanthin, canthaxanthin, adonirubinIntern metodeA 92Ekstraksjon med THF, heksan, metanol. Normalfase HPLC med to SI-kolonner og UV deteksjon
Fôr, fôringredienser, fisk og fiskefecesTotale aminosyrer: Asparaginsyre (Asp) Serin (Ser) Glutaminsyre (Glu) Glycin (Gly) Histidin (His) Arginin (Arg) Treonin (Thr) Alanin (Ala) Prolin (Pro) Tyrosin (Tyr) Valin (Val) Metionin (Met) Lysin (Lys) Isoleucin (Ile) Leucin (Leu) Fenylalanin (Phe)Intern metodeA 42UPLC revers fase, derivatisering og fluorescensdeteksjon
Fôr, fôringredienser, fisk og fiskefecesKalsium (Ca), natrium (Na), fosfor (P), magnesium (Mg), kalium (K), jern (Fe), sink (Zn), kobber (Cu), mangan (Mn) og yttrium (Y)Intern metodeA 120Basert på NS-EN 15621 Mikrobølgeovnsoppslutning av prøve, analyse ved induktivt koblet plasma optisk emisjonsspektroskopi (ICP-OES)
Marine, animalske og vegetabilske oljer og fettFrie fettsyrerAOCS Ca 5a-40A 07Titrering
Marine, animalske og vegetabilske oljer og fettp-Anisidin-verdiAOCS Cd 18-90A 09Spektrofotometer
Marine, animalske og vegetabilske oljer og fettPeroksidtallAOCS Cd 8b-90A 10Titrering
Marine, animalske og vegetabilske oljer og fettSmuss i fett og oljerNS-EN ISO 663A 11Filtrering / gravimetrisk
Marine, animalske og vegetabilske oljer og fettVanninnhold i oljeAOCS Ca 2e-84A 13Karl Fischer titrering
Marine, animalske og vegetabilske oljer og fettFettsyresammensetning: Mettede fettsyrer: 14:0, 16:0, 18:0; 20:0: 22:0. Enumettede (monoene) fettsyrer: 16:1, 18:1 (sum n-11, n-9, n-7, n-5), 20:1 (sum n-11, n-9, n-7), 22:1 (sum n-11, n-9, n-7), 24:1 n-9. Flerumettede fettsyrer (PUFA): 16:2 n-4, 16:3 n-4, 18:2 n-6, 18:3 n-6, 18:3 n-3, 18:4 n-3, 20:2 n-6, 20:3 n-6, 20:4 n-6, 20:3 n-3, 20:4 n-3, 20:5 n-3 (EPA), 21:5 n-3, 22:4 n-6, 22:5 n-3, 22:6 n-3 (DHA). Summeringer: Sum mettede fettsyrer, sum monoene fettsyrer, sum PUFA omega-6, sum PUFA omega-3, sum totale flerumettede, sum EPA + DHA, sum identifiserte fettsyrer. Forholdstall (n-6/n-3).AOCS Ce 1b-89A 68Metylesterifisering, kapillær GC-FID
NæringsmidlerNitrogen, Kjeldahl Råprotein, KjeldahlIntern metodeA 01Basert på NS-EN ISO 5983-2 (Kjeldahl)
P16 Mikrobiologisk analyse
ObjektParameterReferansestandardIntern metode identitetMerknad
Næringsmidler, fôr og fôringredienserBestemmelse av anaerobe sulfitt-reduserende bakterierISO 15213A 27
Fôr og fôringredienserKoliforme bakterierIntern metodeA 46Basert på AOAC 998.09 og Petrifilm 3M Coliform Count Plate
Fôr og fôringredienserE. coliIntern metodeA 46Basert på AOAC 991.14 og Petrifilm 3M E.coli
Fôr, fôringredienser og produktavsetningerPåvisning av SalmonellaIntern metodeA 53Basert på NMKL 71
MiljøprøverBestemmelse av anaerobe sulfitt-reduserende bakterierIntern metodeA 125Basert på ISO 15213
NæringsmidlerPåvisning av SalmonellaNMKL 71A 53
NæringsmidlerE. coliAOAC 991.14A 46Petrifilm
NæringsmidlerKoliforme bakterierAOAC 998.08A 46Petrifilm
Næringsmidler, fôr og fôringredienserMugg og gjærAFNOR 3M01/13-07/14A 113
Næringsmidler, fôr og fôringredienserPåvisning og telling av EnterobacteriaceaeISO 21528-2A 19Del 2: Colony-count technique.
Næringsmidler, fôr og fôringredienserBestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)AFNOR 3M 01/01-09/89A 16Petrifilm 3M Aerobic Count Plate
Næringsmidler, fôr og fôringredienserBestemmelse av Clostridium perfringensNS-EN ISO 7937A 26
P24 Molekylærbiologi
ObjektParameterReferansestandardIntern metode identitetMerknad
Fôr, fôringredienser, næringsmidler og miljøprøverSalmonellaAOAC 120301A 87PCR (foodproof®)
Næringsmidler og miljøprøverPåvisning av Listeria monocytogenesNordVal no: 025A 115PCR (foodproof®)

Vi utfører også ulike prosjekter, slik som utvikling av nye analysemetoder, kjemisk og mikrobiologisk kvalitetsdokumentasjon og hjelp til tolkning av regelverk.

Vi tilbyr følgende analyser

  • Kjemisk sammensetning
  • Kjemiske analyser av protein- og nitrogenforbindelser
  • Kjemiske analyser i fett og oljer
  • Pigmentanalyser
  • Mikrobiologiske analyser i fôr og næringsmidler
  • Fysikalske målinger
  • Mineralanalyser

Mikrobiologiske analyser

Laboratoriet har innarbeidet vel 20 mikrobiologiske analysemetoder som dekker ulike fysiologiske grupper, indikatororganismer samt de viktigste fôr- og matbårne patogener.

Mange av metodene er akkrediterte, blant annet metodene som brukes til dokumentasjon av produktsikkerhet eller som grunnlag for godkjenning av produkter i forhold til regelverk på fôr- og næringsmiddelområdet.

Proteiner og peptider

Vi har lang erfaring med proteinanalyser. I dag har vi akkrediterte analyser av protein både ved bruk av Kjeldahl-metoden og nitrogenforbrenningsmetoden i tillegg til akkrediterte analyser av aminosyresammensetning. Andre viktige analyser er størrelsesfordeling av peptider, hydrolysegrad samt flere ulike metoder for å bestemme nedbrytningsprodukter av protein.

Omega 3-oljer og fosfolipider

BioLab er et ekspertlaboratorium innen analyse av marine fettkilder, og vi kan bistå våre kunder med alle spørsmål de måtte ha på dette feltet.

Mariner organismer er opphav til et svært stort spekter av forskjellige fettsyrer. Analyse av marine fett er derfor mer krevende enn analyse av fett fra andre kilder. I Nofima utvikler vi metoder for å bestemme strukturen til forskjellige fettsyrer. Vi har særlig fokusert på å utvikle metodikk for sikker bestemmelse av transfettsyrer i marint fett, inkludert transfettsyrer dannet fra de viktige omega-3-fettsyrene EPA og DHA.

BioLab tilbyr akkrediterte analyser av fettsyresammensetning hvor kunden får vite det faktiske innholdet av de ulike fettsyrene i prøven, og ikke bare en prosentvis fordeling.

Ettersom de fleste oljer og lipidekstrakter består av en i utgangspunktet ukjent blanding av mettede og umettede molekyler, har vi også utviklet en analysemetodikk for å analysere lipidklasser i absolutte mengder. Disse analysene bruker vi ofte for kunder med fokus på marine fosfolipider.

Oksidasjon

Kvalitet på olje er uløselig knyttet til oksidasjon, derfor forsker vi mye på dette, og selger også akkrediterte analysemetoder. Vi bistår industrien med å produsere produkter med høy kvalitet på sensoriske egenskaper og lagringsstabilitet ved bruk av «shelf-life»-tester.

Blant analysene vi utfører er peroksidtall og anisidtall, frie fettsyrer, analyse av tidlig oksidasjon ved bruk av head-space-kromatografi.

Vi har dessuten utviklet spesielle metoder for å analysere potensiell oksidasjonsstabilitet, og har metoder som bestemmer innholdet av ulike antioksidanter.

Pigmentinnhold i fôr og fisk

Rødfargen på fileten er en svært viktig kvalitetsparameter for laksefisk og de siste årene har det blitt tatt i bruk nye pigmentkilder. BioLab har vært med på kvalitetssikring av de metodene som brukes i dag, og vi leverer akkrediterte analyser av astaxanthin i fôr, fôringredienser og fisk. Vi har egne metoder for de ulike alternative pigmentkildene som Phaffia og Panaferd, og analyserer også astaxanthinestere fra krill og andre akvatiske krepsdyr.

Spørsmål og henvendelser

Postadresse:


Nofima, Postboks 1425 Oasen, NO-5844 Bergen

Besøksadresse:


Kjerreidviken 16, NO-5141 Fyllingsdalen