Senteret med tilhørende sjøanlegg er designet for avl på torsk, men tilbyr også utmerkede fasiliteter for andre typer forsøk med torsk og andre marine arter.

Sist oppdatert

Les på engelsk

På oppdrag fra regjeringen driver Nofima et nasjonalt avlsprogram for torsk, der målsetningen er å forbedre produksjonsegenskapene til torsk i oppdrett.  

Senter for marin akvakultur tilbyr:

  • Et stort antall kar av forskjellig størrelse
  • Avansert vannbehandling, inkludert oppvarming og nedkjøling
  • Stamfiskkar med lysstyring
  • Levendefôr (rotatorier og artemia)
  • Automatisert startfôring ved hjelp av fôringsrobot
  • Laboratorie- og kontorfasiliteter
  • Mulighet for forsøk med flere marine arter, deriblant torsk, rognkjeks og flekksteinbit
  • En rutinert driftsstab som er vant til å håndtere store forsøk

Landanlegget

Landanlegget, som ligger på Kvaløya utenfor Tromsø, er bygd for å produsere yngel av marine arter. Anlegget har kapasitet til å startfôre inntil 300 grupper av yngel samtidig. Det er derfor spesielt egnet til avl og forsøk som krever et stort antall karenheter.

Anleggets hovedoppgave er å produsere familiegrupper av torsk, som etter merking settes ut i merdanlegg for videre vekst, samt å produsere torskeegg til kommersielle klekkerier. Anlegget har utviklet en strømlinjeformet produksjon til disse formålene, der gode rutiner sørger for en stabil og forutsigbar produksjon.

Anlegget er spesielt godt egnet til forskning på tidlige livsstadier hos marin fisk, innen områder som for eksempel fôr, vannkvalitet, genetikk, helse og produksjonsprotokoller. Nylig er anlegget også tatt i bruk til forskning på andre områder enn avl, og på andre arter enn torsk.

Sjøanlegget

Sjøanlegget ligger i Røsneshamn på Ringvassøya. Det er et merdanlegg i stål med integrert serviceflåte.

I dette anlegget holdes fisken fra utsett til den blir kjønnsmoden som tre-åring. Da plukkes de beste fiskene ut som foreldre til neste generasjon og bringes tilbake til Landanlegget.

Anleggets utforming er spesielt tilpasset avlsformålet. Av smittehygieniske grunner benyttes anlegget utelukkende til oppfôring av torsk fra landanlegget.

Adresse:

Salarøyvegen 979
9103 Kvaløya

Kontaktperson