Blueshell handler om å utnytte biprodukter fra skalldyr i utviklingen av verdifulle produkter ved hydrolyse eller fermentering etterfulgt av undersøkelse av biologiske aktiviteter. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Blueshell

 Marin bioteknologi  

Prosjektet handler om å utnytte biprodukter fra skalldyr i utviklingen av verdifulle produkter ved hydrolyse eller fermentering etterfulgt av undersøkelse av biologiske aktiviteter.

Tidspunkt:1. januar 2017 – 31. desember 2019
Finansiering:EU, ERA-Net
Kontaktperson
Portrettbilde av Runar Gjerp Solstad

Dette kan gjøres både på den fettrike oljefasen, den proteinrike vannfasen eller den uløselige sedimentfasen.

Flere potensielle kommersielle retninger er identifisert som ernæring, mattrygghet og plantehelse.

Prosjekter som omhandler bruk av biprodukter er viktige av flere grunner:

  • Det blir mindre avfall fra de involverte industriene (skalldyrnæringen).
  • For hver kg marint råstoff man henter ut av havet (skalldyrene), kan man både tjene mer og forurense mindre dersom produkter blir fremstilt av biproduktene i stedet for å kaste dem.
  • I tillegg kan en se for seg økt sysselsetting lokalt der ressursen prosesseres.

Målet er å ha et produkt klart etter tre år.

Les mer om:

Relatert innhold