I prosjektet brukte vi biprodukter fra skalldyr i utviklingen av verdifulle produkter ved hydrolyse eller fermentering. Deretter undersøkte vi biologiske aktiviteter og gjorde markedsundersøkelser med produktene. Flere potensielle kommersielle retninger er identifisert, som ernæring, mattrygghet og plantehelse.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2017

Slutt

31. des 2019

Finansiert av

EU - ERA-Net

Prosjektleder(e):

Runar Gjerp Solstad

Bakgrunn

Prosjekter som omhandler bruk av biprodukter er viktig av flere grunner.

  • Det blir mindre avfall fra de involverte industriene (skalldyrnæringen).
  • For hver kilo marint råstoff man henter ut av havet (skalldyrene) kan man både tjene mer og forurense mindre, dersom produkter blir fremstilt av biproduktene i stedet for å kaste dem.
  • I tillegg kan en se for seg økt sysselsetting lokalt der ressursen prosesseres.

Målet har vært å ha et produkt klart etter tre år. 

Bioteknologi

Vi har fokusert mye på restråstoffet til taskekrabber og forsøkt å produsere proteinrike pulver av dette med forskjellige enzymer som gir ulikt utbytte av proteiner. 

Marked

Markedsundersøkelser ble gjort i Storbritannia for å kartlegge hvordan 1800 konsumenter oppfatter biprodukter som en kilde til sunne ingredienser. Nøkkelpunkter i undersøkelsen var hvor akseptable forskjellige biprodukter er for konsumentene, hva de liker og ikke liker, tilpasninger de er villige til å gjøre dersom det fremgår at produktet er helsefremmende, og hvilke tanker de har rundt bærekraft og reduksjon av avfall.

Publikasjoner