Gå til hovedinnhold

Vi utvikler miljøvennlige marine ingredienser og produkter fra underutnyttede og invasive marine arter.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jun 2020

Slutt

30. nov 2023

Finansiert av

EU - BlueBio Cofund ERA-net

Samarbeid

ILVO, Chalmers University of Technology, Ghent University, Fraunhofer IME, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Cesam, Pharmatech

Målet med prosjektet er å bruke underutnyttede invasive arter fra havet, bifangst og rensefisk fra oppdrettsnæringen (rognkjeks) til å utvikle miljøvennlige marine ingredienser og produkter med fokus på markedsaksept.

De invasive artene er invasive krepsdyr (en rekke krabber og reker), pigghuder (dvs. sjøstjerner) og ctenophores (dvs. maneter). Målet er å utvikle bærekraftige utvinningsmetoder av kitin og kollagen fra de nevnte kildene og å kommersialisere produkter fra disse marine ingrediensene.

Nettsted for prosjektet

BlueCC har egne nettsider hvor du kan følge med på hva som skjer i prosjektet:

Gå til bluecc.eu