BlueCC

Kommersiell utnyttelse av kollagen og kitin fra marine arter

 Marin bioteknologi  

Utvikler miljøvennlige marine ingredienser og produkter fra underutnyttede og invasive marine arter.

Tidspunkt:1. juni 2020 – 31. mai 2023
Finansiering: BlueBio Cofund
Samarbeid:ILVO, Chalmers University of Technology, Ghent University, Fraunhofer IME, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Cesam, Pharmatech
Kontaktperson
Portrettbilde av Runar Gjerp Solstad

Målet med prosjektet er å bruke underutnyttede invasive arter fra havet, bifangst og rensefisk fra oppdrettsnæringen (rognkjeks) til å utvikle miljøvennlige marine ingredienser og produkter med fokus på markedsaksept. De invasive artene inkluderer invasive krepsdyr (en rekke krabber og reker), pigghuder (dvs. sjøstjerner) og ctenophores (dvs. maneter).

Målet er å utvikle bærekraftige utvinningsmetoder av kitin og kollagen fra de nevnte kildene og å kommersialisere produkter fra disse marine ingrediensene.

Relatert innhold

  • Nyheter