Vi utvikler miljøvennlige marine ingredienser og produkter fra underutnyttede og invasive marine arter.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jun 2020

Slutt

30. nov 2023

Finansiert av

EU - BlueBio Cofund ERA-net

Samarbeid

ILVO, Chalmers University of Technology, Ghent University, Fraunhofer IME, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Cesam, Pharmatech

Målet med prosjektet er å bruke underutnyttede invasive arter fra havet, bifangst og rensefisk fra oppdrettsnæringen (rognkjeks) til å utvikle miljøvennlige marine ingredienser og produkter med fokus på markedsaksept.

De invasive artene er invasive krepsdyr (en rekke krabber og reker), pigghuder (dvs. sjøstjerner) og ctenophores (dvs. maneter). Målet er å utvikle bærekraftige utvinningsmetoder av kitin og kollagen fra de nevnte kildene og å kommersialisere produkter fra disse marine ingrediensene.

Nettsted for prosjektet

BlueCC har egne nettsider hvor du kan følge med på hva som skjer i prosjektet:

Gå til bluecc.eu

Publikasjoner