Nofima gir støtte til kjøp av fagkompetanse til norske virksomheter i hele Norge som er i gang med eller ønsker å starte produksjon/foredling av økologiske produkter enten det er mindre produsenter eller større næringsmiddelbedrifter.

Sist oppdatert

Ordningen finansieres av Landbruksdirektoratet (LDIR) og omfatter følgende ordninger:

Produkt-/prosessutvikling

Produsenter og bedrifter kan få støtte til utvikling med faglig bistand og veiledning med inntil kr 115 000 innen:

  • Optimalisering/utvikling av prosesser og resepter med mulighet for prøveproduksjon 
  • Bistand til oppskalering i egen bedrift
  • Analyser og testing av ferdig produkt (f.eks. kjemisk innhold, næringsinnhold, smak, hygiene) 
  • Utprøving av emballasje

Besøksordning 

Bedrifter og produsenter får tilbud om gratis besøk og oppfølging i egen bedrift eller besøk i Nofimas lokaler av relevante fagpersoner tilsvarende to dagsverk.

Fagkurs/Kompetanseoppbygging

Nofima setter opp fagkurs som er av interesse for økologiske produsenter samt bidrar til nettverksbygging.  Mer informasjon kommer på Nofimas hjemmeside, Facebook og sendes ut til interessenter.