Nofima gir støtte til kjøp av fagkompetanse til norske virksomheter i hele Norge som er i gang med eller ønsker å starte produksjon/foredling av økologiske produkter enten det er mindre produsenter eller større næringsmiddelbedrifter.

Sist oppdatert

Ordningen finansieres av Landbruksdirektoratet (LDIR) og omfatter følgende ordninger:

Produkt-/prosessutvikling

Produsenter og bedrifter kan få støtte til utvikling med faglig bistand og veiledning med inntil kr 115 000 innen:

  • Optimalisering/utvikling av prosesser og resepter med mulighet for prøveproduksjon 
  • Bistand til oppskalering i egen bedrift
  • Analyser og testing av ferdig produkt (f.eks. kjemisk innhold, næringsinnhold, smak, hygiene) 
  • Utprøving av emballasje

Besøksordning 

Bedrifter og produsenter får tilbud om gratis besøk og oppfølging i egen bedrift eller besøk i Nofimas lokaler av relevante fagpersoner tilsvarende to dagsverk.

Fagkurs/Kompetanseoppbygging

Nofima setter opp fagkurs som er av interesse for økologiske produsenter samt bidrar til nettverksbygging.  Mer informasjon kommer på Nofimas hjemmeside, Facebook og sendes ut til interessenter. 

Det planlegges kurs innen Kjøtt og baking i 2022

Kurs