Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Trine Ytrestøyl

Jeg jobber mye med problemstillinger relatert til ressursutnyttelse og bærekraft i norsk lakseoppdrett. Særlig med tanke på hvordan fôrressursene som brukes i norsk oppdrett utnyttes i produksjon av norsk laks, hvilke råvarer som brukes og hvilke konsekvenser norsk lakseproduksjon har for miljøet i form av utslipp av klimagasser, forbruk av energi og fosfor. Jeg jobber også med problemstillinger omkring miljøstyrt oppdrett i lukkede og semi-lukkede anlegg. Fokusområder her er optimalisering av oppdrettsbetingelser ved produksjon av en laks inntil 1 kg i lukkede/semi-lukkede anlegg, men også hvordan slam fra lukkede anlegg kan utnyttes til biogassproduksjon og som plantegjødsel. Jeg er utdannet som biolog ved NTNU i Trondheim med fagretning
generell zoologi og fysiologi. Jeg tok doktorgraden ved UMB/Akvaforsk hvor jeg jobbet med pigmentering av laksefisk med fokus på faktorer som begrenser utnyttelsen av karotenoidene som tilsettes fiskefôret. Miljøfaktorer som påvirker fordøyelighet og metabolisme av karotenoidene og hvilken betydning dette har for retensjonen i muskel er viktige faktorer som påvirker utnyttelse av astaxanthin som tilsettes i fôret.

Trine Ytrestøyl har 49 publikasjoner ved Nofima:

Hvordan kombinere nok, sunn og trygg mat med bærekraftig produksjon?

Bernhoft, Aksel; Brantsæter, Anne Lise; Grøsvik, Bjørn Einar; Harstad, Odd Magne; Holten, Jon Magne; Jenssen, Petter D.; Kjørven, Olav; Mejdell, Cecilie Marie; Meltzer, Helle Margrete; Serikstad, Grete Lene; Simonsen, Anne; Ytrestøyl, Trine

2020

Sunn, trygg mat og bærekraftig produksjon – hvilken rolle spiller det hvordan maten blir produsert og hva man spiser for menneskers og jordklodens helse?

Bernhoft, Aksel; Meltzer, Helle Margrete; Holten, Jon Magne; Harstad, Odd Magne; Ytrestøyl, Trine; Mejdell, Cecilie Marie; Grøsvik, Bjørn Einar; Jenssen, Petter D.; Brantsæter, Anne Lise; Serikstad, Grete Lene; Simonsen, Anne; Kjørven, Olav

2020

Physical feed properties affect gastrointestinal passage rate in Atlantic salmon, Salmo salar

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Sveier, Harald; Åsgård, Torbjørn

2020

Feed intake in Atlantic salmon fed with or without surface spreading of feed

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten; Alfredsen, Jo Arve

2020

Feed intake, nutrient digestibility and nutrient retention in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed diets with different physical pellet quality

Aas, Turid Synnøve; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Ytrestøyl, Trine; Sveier, Harald; Åsgård, Torbjørn Einar

2020

Performance and welfare of Atlantic salmon, Salmo salar L. post-smolts in recirculating aquaculture systems: Importance of salinity and water velocity

Ytrestøyl, Trine; Takle, Harald Rune; Kolarevic, Jelena; Calabrese, Sara; Timmerhaus, Gerrit; Rosseland, Bjørn Olav; Teien, Hans-Christian; Nilsen, Tom Ole; Handeland, Sigurd O; Stefansson, Sigurd; Ebbesson, Lars; Terjesen, Bendik Fyhn

2020

Microalgal Schizochytrium limacinum Biomass Improves Growth and Filet Quality When Used Long-Term as a Replacement for Fish Oil, in Modern Salmon Diets

Kousoulaki, Katerina; Berge, Gerd Marit; Mørkøre, Turid; Krasnov, Aleksei; Bæverfjord, Grete; Ytrestøyl, Trine; Carlehög, Mats; Sweetman, John; Ruyter, Bente

2020

Effekt av fôr, temperatur og stress på pigmentering i laks-Faglig sluttrapport

Ytrestøyl, Trine; Dikiy, Alexander; Shumilina, Elena; Bæverfjord, Grete; Krasnov, Aleksei; Ciampa, Alessandra; Hatlen, Bjarne; Østbye, Tone-Kari K; Bou, Marta; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Ruyter, Bente

2019

Effekt av fôr, temperatur og stress på pigmentering i laks. Faglig sluttrapport

Ytrestøyl, Trine; Dikiy, Alexander; Shumulina, Elena; Bæverfjord, Grete; Krasnov, Aleksei; Ciampa, Alessandra; Hatlen, Bjarne; Østbye, Tone-Kari K; Bou, Marta; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Ruyter, Bente

2019

Ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett i 2016 – Faglig sluttrapport

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar

2019

Nye omega-3-kilder i fôr til laks

Ruyter, Bente; Kousoulaki, Katerina; Krasnov, Aleksei; Sissener, Nini; Simon, Cedric; Mørkøre, Turid; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Bæverfjord, Grete; Sanden, Monica; Romarheim, Odd Helge; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit

2019

Hva betyr fremtidens produksjonsstrategier for ytelse, helse og velferd i sjøfasen (BENCHMARK)

Ytrestøyl, Trine; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Solheim, Mari; Hjelle, Elise; Mørkøre, Turid; Brunsvik, Per S.

2018

Stor smolt ikke alltid best

Ytrestøyl, Trine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2018

Forskeren forteller: Ja til mer av kylling og laks

Lindberg, Diana; Ytrestøyl, Trine

2018

Dietary impacts of sulphuric acid extracted fish bone compounds on astaxanthin utilization and muscle quality in Atlantic salmon (Salmo salar)

Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytrestøyl, Trine

2018

Measurement of gastrointestinal passage rate in Atlantic salmon (Salmo salar) fed dry or soaked feed

Aas, Turid Synnøve; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Sveier, Harald; Ytrestøyl, Trine; Hatlen, Bjarne; Åsgård, Torbjørn Einar

2017

Environmental impacts, Chapter 4, page 173-231 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Röcklinsberg, Helena; Olesen, Ingrid; Abbink, Wout

2017

Lite omega-3 gir blek laks

Ytrestøyl, Trine; Krasnov, Aleksei

2016

Microbial community dynamics in semi-commercial RAS for production of Atlantic salmon post-smolts at different salinities

Bakke, Ingrid; Åm, Ann Louise; Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Vadstein, Olav; Attramadal, Kari Johanne Kihle; Terjesen, Bendik Fyhn

2016

Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016

Sissener, Nini; Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Hatlen, Bjarne; Liland, Nina Sylvia; Ytteborg, Elisabeth; Sæle, Øystein; Rud, Ida; Remø, Sofie C.; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Skjerven, Kaja; Ytrestøyl, Trine; Holen, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; Adam, Anne-Catrin

2016

Tørrstoffinnhold i slam fra landbasert produksjon av Atlantisk laks

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Berge, Gerd Marit

2016

Langtidseffekter av lave omega-3 nivåer i fôr på laksens helse

Ruyter, Bente; Bou, Marta; Bæverfjord, Grete; Østbye, Tone-Kari K; Ytrestøyl, Trine; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit

2016

Utilisation of feed resources in production of Atlantic salmon (Salmo salar) in Norway

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar

2015

Rapport/Report 35/2015 – norsk sammendrag

Aas, Turid Synnøve; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Ytrestøyl, Trine; Sveier, Harald; Åsgård, Torbjørn Einar

2015

Vurderinger omkring organiske miljøgifter i akse og fiskeslam

Joner, Erik; Dibdiakova, Janka; Ytrestøyl, Trine; Haraldsen, Trond

2015

Feed intake in Atlantic salmon fed with two different spreading patterns of feed

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten Omholt; Alfredsen, Jo Arve

2015

Norsk oppdrettslaks-en effektiv 40-åring.

Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; Aas, Turid Synnøve

2014

Ressursregnskap og analyse av fôrråvarer 2012. Sluttrapport

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Hognes, Erik Skontorp; Åsgård, Torbjørn Einar

2014

Resource utilisation of Norwegian salmon farming in 2012

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar

2014

Rapport/Report 33/2014 norsk sammendrag

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Hatlen, Bjarne; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Sveier, Harald; Selset, Roger; Åsgård, Torbjørn Einar

2014

Kvalitetsaspekter hos laks som matvare ved endret fettsyresammensetning

Mørkøre, Turid; Ytrestøyl, Trine; Ruyter, Bente; Torstensen, Bente Elisabeth; Thomassen, Magny S.

2014

Rapport 38/2013, norsk sammendrag

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Hatlen, Bjarne; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Åsgård, Torbjørn Einar

2013

Utnyttelse av slam fra akvakultur i blandingsanlegg for biogassproduksjon: teknologi og muligheter

Ytrestøyl, Trine; Løes, Anne-Kristin; Kvande, Ingvar; Martinsen, Svein; Berge, Gerd Marit

2013

Resource utilisation and eco-efficiency of Norwegian salmon farming in 2010

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Berge, Gerd Marit; Hatlen, Bjarne; Sørensen, Mette; Ruyter, Bente; Thomassen, Magny S.; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Åsgård, Torbjørn Einar

2011

Today’s and tomorrow's feed ingredients in Norwegian aquaculture

Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Thomassen, Magny S.; Ruyter, Bente; Hatlen, Bjarne; Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar

2011

How apparent digestibility of carotenoids, macronutrients, and minerals are differently affected by ration level in Atlantic salmon, Salmo Salar

Rørvik, Kjell-Arne; Ytrestøyl, Trine; Lundberg, E.; Jakobsen, F. A.; Jakobsen, A. A.; Bjørn, Bjerkeng

2010

Leverkvalitet hos oppdrettstorsk. Statusrapport

Mørkøre, Turid; Ytrestøyl, Trine; Ruyter, Bente

2008

Astaxanthin digestibility as affected by ration levels for Atlantic salmon, Salmo salar

Ytrestøyl, Trine; Struksnæs, G.; Rørvik, Kjell-Arne; Koppe, Wolfgang; Bjerkeng, Bjørn

2006

Carotenoid and lipid content in muscle of Atlantic salmon, Salmo salar, transferred to seawater as 0+ or 1+ smolts

Ytrestøyl, Trine; Coral-Hinostroza, G.; Hatlen, Bjarne; Robb, David H.F.; Bjerkeng, Bjørn

2004