Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Trine Ytrestøyl

Jeg jobber mye med problemstillinger relatert til ressursutnyttelse og bærekraft i norsk lakseoppdrett. Særlig med tanke på hvordan fôrressursene som brukes i norsk oppdrett utnyttes i produksjon av norsk laks, hvilke råvarer som brukes og hvilke konsekvenser norsk lakseproduksjon har for miljøet i form av utslipp av klimagasser, forbruk av energi og fosfor. Jeg jobber også med problemstillinger omkring miljøstyrt oppdrett i lukkede og semi-lukkede anlegg. Fokusområder her er optimalisering av oppdrettsbetingelser ved produksjon av en laks inntil 1 kg i lukkede/semi-lukkede anlegg, men også hvordan slam fra lukkede anlegg kan utnyttes til biogassproduksjon og som plantegjødsel. Jeg er utdannet som biolog ved NTNU i Trondheim med fagretninggenerell zoologi og fysiologi. Jeg tok doktorgraden ved UMB/Akvaforsk hvor jeg jobbet med pigmentering av laksefisk med fokus på faktorer som begrenser utnyttelsen av karotenoidene som tilsettes fiskefôret. Miljøfaktorer som påvirker fordøyelighet og metabolisme av karotenoidene og hvilken betydning dette har for retensjonen i muskel er viktige faktorer som påvirker utnyttelse av astaxanthin som tilsettes i fôret.

Trine har 15 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; 2019: Utilization of feed resources in the production of Atlantic salmon (Salmo salar) in Norway: An update for 2016

Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytteborg, Elisabeth; Ytrestøyl, Trine; 2018: Dietary impacts of sulphuric acid extracted fish bone compounds on astaxanthin utilization and muscle quality in Atlantic salmon (Salmo salar)

Aas, Turid Synnøve; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Sveier, Harald; Ytrestøyl, Trine; Hatlen, Bjarne; Åsgård, Torbjørn Einar; 2017: Measurement of gastrointestinal passage rate in Atlantic salmon (Salmo salar) fed dry or soaked feed

Bakke, Ingrid; Åm, Ann-Louise; Åm, Ann Louise; Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Vadstein, Olav; Attramadal, Kari; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Microbial community dynamics in semi-commercial RAS for production of Atlantic salmon post-smolts at different salinities

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2015: Utilisation of feed resources in production of Atlantic salmon (Salmo salar) in Norway

Lakeh, AAB; Ahmadi, MR; Safi, S.; Ytrestøyl, Trine; Bjerkeng, Bjørn; 2010: Growth performance, mortality and carotenoid pigmentation of fry offspring as affected by dietary supplementation of astaxanthin to female rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) broodstock

Rørvik, Kjell-Arne; Ytrestøyl, Trine; Lundberg, E.; Jakobsen, F. A.; Jakobsen, A. A.; Bjerkeng, Bjørn; 2010: How apparent digestibility of carotenoids, macronutrients, and minerals are differently affected by ration level in Atlantic salmon, Salmo Salar

Bjerkeng, B.; Peisker, M.; von Schwartzenberg, K.; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; 2007: Digestibility and muscle retention of astaxanthin in Atlantic salmon, Salmo salar, fed diets with the red yeast Phaffia rhodozyma in comparison with synthetic formulated astaxanthin

Ytrestøyl, Trine; Bjerkeng, B.; Bjerkeng, Bjørn; 2007: Dose response in uptake and deposition of intraperitoneally administered astaxanthin in Atlantic salmon (Salmo salar L.) and Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Ytrestøyl, Trine; Bjerkeng, Bjørn; 2007: Intraperitoneal and dietary administration of astaxanthin in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) - Plasma uptake and tissue distribution of geometrical E/Z isomers

Ahmadi, MR; Bazyar, A.A.; Safi, S.; Ytrestøyl, Trine; Bjerkeng, Bjørn; 2006: Effects of dietary astaxanthin supplementation on reproductive characteristics of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Ytrestøyl, Trine; Struksnæs, G.; Rørvik, Kjell-Arne; Koppe, Wolfgang; Bjerkeng, Bjørn; 2006: Astaxanthin digestibility as affected by ration levels for Atlantic salmon, Salmo salar

Ytrestøyl, Trine; Struksnæs, G.; Koppe, Wolfgang; Bjerkeng, Bjørn; 2005: Effects of temperature and feed intake on astaxanthin digestibility and metabolism in Atlantic salmon, Salmo salar

Coral-Hinostroza, G.; Ytrestøyl, Trine; Ruyter, Bente; Bjerkeng, Bjørn; 2004: Plasma appearance of unesterified astaxanthin geometrical E/Z and optical R/S isomers in men given single doses of a mixture of optical 3 and 3 ' R/S isomers of astaxanthin fatty acyl diesters

Ytrestøyl, Trine; Coral-Hinostroza, G.; Hatlen, Bjarne; Robb, David H.F.; Bjerkeng, Bjørn; 2004: Carotenoid and lipid content in muscle of Atlantic salmon, Salmo salar, transferred to seawater as 0+ or 1+ smolts

Trine har 69 andre publikasjoner i Cristin:

Ruyter, Bente; Kousoulaki, Katerina; Krasnov, Aleksei; Sissener, Nini; Simon, Cedric; Mørkøre, Turid; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Bæverfjord, Grete; Sanden, Monica; Romarheim, Odd Helge; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Lufti, Esmail; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit; 2019: Nye omega-3-kilder i fôr til laks

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; 2019: Resource utilization of Norwegian salmon farming in 2016 – Professional final report

Ytrestøyl, Trine; Dikiy, Alexander; Shumulina, Elena; Bæverfjord, Grete; Krasnov, Aleksei; Ciampa, Alessandra; Hatlen, Bjarne; Østbye, Tone-Kari K; Bou, Marta; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Ruyter, Bente; 2019: Effekt av fôr, temperatur og stress på pigmentering i laks. Faglig sluttrapport

Ytrestøyl, Trine; Ruyter, Bente; Hatlen, Bjarne; Shumilina, Elena; Ciampa, Alessandra; Bou, Marta; Krasnov, Aleksei; Østbye, Tone-Kari K; Dikiy, Alexander; 2019: How diet composition and environmental factors affect the uptake and metabolism of astaxanthin in Atlantic salmon (Salmo Salar)

Ytrestøyl, Trine; 2019: Kan bærekraften i norsk lakseproduksjon økes ved mer bruk av lokale fôrmidler?

Ytrestøyl, Trine; 2019: Produksjon av stor smolt i RAS - Vekst og dødelighet i sjø

Ytrestøyl, Trine; 2019: Betydning av fôrets sammensetning for utnyttelse av astaxanthin i laks

Mørkøre, Turid; Ytrestøyl, Trine; 2018: Hvussu ávirka aliumstøður og fóður litin á laksaflaki?

Ytrestøyl, Trine; 2018: Betydning av produksjonsbetingelser i RAS for ytelse i RAS og i sjø. Kunnskapsoppdatering om optimal post-smolt produksjon

Ytrestøyl, Trine; 2018: Optimal salinitet i RAS - resultater fra OPP

Ytrestøyl, Trine; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Solheim, Mari; Mørkøre, Turid; Brunsvik, Per S.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2018: Betydning av produksjonsbetingelser i landfasen for ytelse og kvalitet i sjøfasen

Kousoulaki, Katerina; Press, Charles McLean; Krasnov, Aleksei; Østbye, Tone-Kari K; Mørkøre, Turid; Berge, Gerd Marit; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Pittman, Karin; Ruyter, Bente; 2018: Livslang erstatning av all fiskeolje i fôret til laks med algemel og effekter på vekst, helse og fillet kvalitet

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Bæverfjord, Grete; Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Kousoulaki, Katerina; Rørvik, Kjell-Arne; Dessen, Jens-Erik; Ytrestøyl, Trine; 2018: Mørke flekker i laksefilet. Betydning av fôr og forhold i tidlige livsfaser

Ytrestøyl, Trine; Ruyter, Bente; Hatlen, Bjarne; Østbye, Tone-Kari K; Dikiy, Alexander; Shumilina, Elena; Ciampa, Alessandra; Krasnov, Aleksei; 2018: Betydning av fôrets sammensetning for utnyttelse av astaxanthin i laks

Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytrestøyl, Trine; 2018: Improved astaxanthin utilization in Atlantic salmon fed sulphuric acid extracted fish bone compounds

Ytrestøyl, Trine; Lindberg, Diana; 2018: Ja til mer av kylling og laks

Lindberg, Diana; Ytrestøyl, Trine; 2018: Forskeren forteller: Ja til mer av kylling og laks

Ytrestøyl, Trine; 2018: Benchmark; Benchmark; Health and performance of Atlantic salmon post-smolts when using novel production protocols

Ytrestøyl, Trine; 2018: Protokoll for produksjon av postsmolt i RAS

Ytrestøyl, Trine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2018: Stor smolt ikke alltid best

Ytrestøyl, Trine; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Solheim, Mari; Hjelle, Elise; Mørkøre, Turid; Brunsvik, Per S.; 2018: Hva betyr fremtidens produksjonsstrategier for ytelse, helse og velferd i sjøfasen (BENCHMARK)

Ytrestøyl, Trine; Dikiy, Alexander; Shumilina, Elena; Ciampa, Alessandra; Ruyter, Bente; Hatlen, Bjarne; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; 2018: Effect of diet composition on utilization of astaxanthin in Atlantic salmon

Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; Ytrestøyl, Trine; 2018: Feed resources in Norwegian salmon farming in 2016

Åsgård, Torbjørn Einar; Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; 2018: Whole body proximate, amino acid, fatty acid and elemental composition of Atlantic salmon (Salmo salar) at harvest size from commercial farming in Norway

Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Röcklinsberg, Helena; Olesen, Ingrid; Abbink, Wout; 2017: Environmental impacts, Chapter 4, page 173-231 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Kousoulaki, Katerina; Carlehög, Mats; Mørkøre, Turid; Ytrestøyl, Trine; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; 2017: Life long study on the replacement of fishoil by heterotrophic microalgae in Atlantic salmon diets: Effects on performance and fillet quality

Ytrestøyl, Trine; Kolarevic, Jelena; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: EFFECTS OF HANDLING PROCEDURES ON ACCLIMATION TIME IN ATLANTIC SALMON Salmo salar L. SMOLTS

Ytrestøyl, Trine; 2017: Hvordan påvirker fôret opptak og omsetning av astaxanthin?

Ytrestøyl, Trine; 2017: Health and performance of Atlantic salmon post-smolts when using novel production protocols

Ytrestøyl, Trine; 2017: Health and performance of Atlantic salmon post-smolt when using novel production protocols

Ruyter, Bente; Bou, Marta; Bæverfjord, Grete; Østbye, Tone-Kari K; Ytrestøyl, Trine; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2016: Langtidseffekter av lave omega-3 nivåer i fôr på laksens helse

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Berge, Gerd Marit; 2016: Tørrstoffinnhold i slam fra landbasert produksjon av Atlantisk laks

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Nerdal, Kristin Skei; Berge, Gerd Marit; 2016: Karakterisering av slam fra tre kommersielle settefiskanlegg gjennom ett produksjonsår. Hovednæringsstoff, mineraler og tungmetaller

Sissener, Nini; Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Hatlen, Bjarne; Liland, Nina Sylvia; Ytteborg, Elisabeth; Sæle, Øystein; Rud, Ida; Remø, Sofie C.; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Skjerven, Kaja; Ytrestøyl, Trine; Holen, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; Adam, Anne-Catrin; 2016: Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016

Ytrestøyl, Trine; Krasnov, Aleksei; 2016: Lite omega-3 gir blek laks

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten Omholt; Alfredsen, Jo Arve; 2015: Feed intake in Atlantic salmon fed with two different spreading patterns of feed

Joner, Erik; Dibdiakova, Janka; Ytrestøyl, Trine; Haraldsen, Trond; 2015: Vurderinger omkring organiske miljøgifter i akse og fiskeslam

Aas, Turid Synnøve; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Ytrestøyl, Trine; Sveier, Harald; Åsgård, Torbjørn Einar; 2015: Feed intake and nutrient digestibility and retention in Atlantic salmon fed diets with different physical pellet quality. A CREATE project

Ytrestøyl, Trine; Takle, Harald Rune; Kolarevic, Jelena; Calabrese, S.; Timmerhaus, Gerrit; Nilsen, T. O.; Handeland, Sigurd O; Stefansson, Sigurd; Ebbesson, Lars O.E.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Atlantic salmon post-smolts in RAS: Effects of salinity, exercise and timing of seawater transfer on performance, physiology and welfare

Bakke, I.; Åm, A.L.; Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Vadstein, Olav; Attramadal, Kari; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Microbial community dynamics in three RAS with different salinities for production of Atlantic postsmolt. In Book of abstracts, p. 32

Bakke, Ingrid; Åm, Ann-Louise; Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Vadstein, Olav; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Microbial community dynamics in three RAS with different salinities for production of Atlantic postsmolt

Ytrestøyl, Trine; Takle, Harald Rune; Kolarevic, Jelena; Calabrese, S.; Timmerhaus, Gerrit; Nilsen, T.O.; Handeland, Sigurd O; Stefansson, Sigurd; Ebbesson, Lars O.E.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Atlantic salmon post-smolts in RAS: effects of salinity, exercise and timing of seawater transfer on performance, physiology and welfare. In Book of abstracts, p. 39

Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Bou, Marta; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Ytrestøyl, Trine; 2015: Lave omega-3-nivåer i fôr og fiskehelse

Ytrestøyl, Trine; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Hatlen, Bjarne; Aas, Turid Synnøve; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Åsgård, Torbjørn Einar; 2014: Shift from marine to plant ingredients i salmon farming-consequenses for resource efficiency

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Hatlen, Bjarne; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Selset, Roger; 2014: May harder pellets slow down feed intake and digestion in Atlantic salmon?

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Hatlen, Bjarne; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Sveier, Harald; Selset, Roger; Åsgård, Torbjørn Einar; 2014: Gut evacuation rate in Atlantic salmon (Salmo salar) fed diets with different physical properties. A CREATE project

Mørkøre, Turid; Ytrestøyl, Trine; Ruyter, Bente; Torstensen, Bente Elisabeth; Thomassen, Magny S.; 2014: Kvalitetsaspekter hos laks som matvare ved endret fettsyresammensetning

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Hognes, Erik Skontorp; Åsgård, Torbjørn Einar; 2014: Ressursregnskap og analyse av fôrråvarer 2012. Sluttrapport

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2014: Resource utilisation of Norwegian salmon farming in 2012

Åsgård, Torbjørn Einar; Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; 2014: Aquaculture and feed – Current and future development safety and quality of livestock feed

Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Takle, Harald Rune; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Fish welfare in industry-scale salmon production

Ytrestøyl, Trine; 2014: Norsk oppdrettslaks, en effektiv 40-åring, - men hva spiser den?

Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; Aas, Turid Synnøve; 2014: Norsk oppdrettslaks-en effektiv 40-åring.

Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Mathisen, F; Takle, Harald Rune; Mathisen, Frode; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Performance and welfare of Atlantic salmon postsmolts reared at different salinities in medium research scale and commercial scale recirculating aquaculture systems (RAS)

Ytrestøyl, Trine; Takle, Harald Rune; Kolarevic, Jelena; Calabrese, Sara; Rosseland, B.O.; Teien, Hans-Christian; Nilsen, T. O.; Stefansson, S.; Handeland, S.O.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Effekt av salinitet og trening på vekst, fysiologi og velferd hos stor postsmolt av Atlantisk laks i RAS

Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Nilsson, Katarina; Ytrestøyl, Trine; 2014: Environmental assessment with LCA in the development of more sustainable salmon aquaculture production

Ytrestøyl, Trine; Løes, Anne-Kristin; Kvande, Ingvar; Martinsen, Svein; Berge, Gerd Marit; 2013: Utnyttelse av slam fra akvakultur i blandingsanlegg for biogassproduksjon: teknologi og muligheter

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Hatlen, Bjarne; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Åsgård, Torbjørn Einar; 2013: Gastrointestinal passage rate in Atlantic salmon (Salmo salar) fed dry or soaked feed. A CREATE project

Terjesen, Bendik Fyhn; Ytrestøyl, Trine; Kolarevic, Jelena; calabrese, sara; Rosseland, Bjørn Olav; Teien, Hans-Christian; Åtland, Åse; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd; Handeland, Sigurd O; Takle, Harald Rune; 2013: Effects of salinity and exercise on Atlantic salmon postsmolts reared in land-based RAS

Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; 2013: Ressursbudsjett for norsk lakseproduksjon i 2010 og 2012

Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; Aas, Turid Synnøve; 2013: Resource budget for raw materials in Norwegian salmon feeds 2010 and 2012

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Hatlen, Bjarne; Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Thomassen, Magny S.; Sørensen, Mette; Åsgård, Torbjørn Einar; 2012: Eco-efficiency and resource use in Norwegian salmon

Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Thomassen, Magny S.; Ruyter, Bente; Hatlen, Bjarne; Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Today’s and tomorrow's feed ingredients in Norwegian aquaculture

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Berge, Gerd Marit; Hatlen, Bjarne; Sørensen, Mette; Ruyter, Bente; Thomassen, Magny S.; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Resource utilisation and eco-efficiency of Norwegian salmon farming in 2010

Mørkøre, Turid; Ytrestøyl, Trine; Ruyter, Bente; 2008: Leverkvalitet hos oppdrettstorsk. Statusrapport

Ytrestøyl, Trine; Bjerkeng, Bjørn; 2002: Carotenoider i akvakultur - analyse av optiske R/S isomere og geometriske E/Z isomere

Ytrestøyl, Trine; Bjerkeng, Bjørn; 2002: Opptak og metabolisme av carotenoider i laksefisk

Ytrestøyl, Trine; Bjerkeng, Bjørn; 2002: The presence of 4'-hydroxyechinenone in muscle of Atlantic salmon, Salmo salar, fed diets with canthaxanthin

Ytrestøyl, Trine; 1999: Physiological performance in brown trout (Salmo trutta) and Atlantic salmon (Salmo salar) related to water pH and aluminium concentration