Nofima rapportserie

Rapport/Report 35/2015 – norsk sammendrag

Aas, Turid Synnøve; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Ytrestøyl, Trine; Sveier, Harald; Åsgård, Torbjørn Einar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 35/2015

Antall sider: 17

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-324-4

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Atlantisk laks med startvekt 1.3 kg ble fôret med tre fôr med lik formulering, men ulik pelletkvalitet, i tre måneder. Det var signifikant forskjell i relativt fôrinntak (% av kroppsvekt per dag), og det høyeste fôrinntaket ble funnet hos fisk som fikk fôrene med lavest vannstabilitet. Det var stor forskjell i hardhet mellom fôrene, men dette påvirket ikke fôrinntaket i dette forsøket. Det var ingen signifikante forskjeller i vekst eller fôrfaktor.

I forsøket ble det funnet at pelletkvaliteten påvirker den tilsynelatende fordøyeligheten av fosfor og sink. Det var også signifikant effekt av pelletkvalitet på retensjon av fordøyd sink.