Vitenskapelig artikkel

Microbial community dynamics in semi-commercial RAS for production of Atlantic salmon post-smolts at different salinities

Bakke, Ingrid; Åm, Ann Louise; Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Vadstein, Olav; Attramadal, Kari Johanne Kihle; Terjesen, Bendik Fyhn

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquacultural Engineering, vol. 78, p. 42–79–8, 2016

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0144-8609
Elektronisk: 1873-5614

Open Access: none

Lenker:
DOI