Vitenskapelig artikkel

Growth performance, mortality and carotenoid pigmentation of fry offspring as affected by dietary supplementation of astaxanthin to female rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) broodstock

Lakeh, AAB; Ahmadi, MR; Safi, S.; Ytrestøyl, Trine; Bjerkeng, Bjørn

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Applied Ichthyology, vol. 26, p. 35–39, 2010

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0175-8659
Elektronisk: 1439-0426

Open Access: none

Lenker:
DOI