Nofima rapportserie

Tørrstoffinnhold i slam fra landbasert produksjon av Atlantisk laks

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Berge, Gerd Marit

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 32/2016

Antall sider: 19

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-406-7

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Slamprøver fra et settefiskanlegg ble tatt ut ved ulike tidspunkt på dagen én gang i måneden over fire måneder, ved ulike temperaturer og med varierende mengde biomasse i anlegget. Det var stor variasjon i tørrstoffinnholdet i slammet, og dette hang trolig sammen med varierende mengde spillfôr, der økende mengde fôr i slammet ga økt tørrstoffinnhold.
Det ble laget en modell for beregning av mengde fôr i slammet basert på analyse av energiinnhold i tørrstoffet i slam. Modellen var basert på eksisterende data for kjemisk analyse av fôr og tilhørende faeces.
Modellen ble brukt til å estimere fôrinnholdet i innsamlede slamprøver, og estimatene viste at tørrstoffinnhold i slam henger sammen med mengden spillfôr i slammet.