Publisert 2016

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-406-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Berge, Gerd Marit

Serier : Nofima rapportserie 32/2016

År : 2016

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Slamprøver fra et settefiskanlegg ble tatt ut ved ulike tidspunkt på dagen én gang i måneden over fire måneder, ved ulike temperaturer og med varierende mengde biomasse i anlegget. Det var stor variasjon i tørrstoffinnholdet i slammet, og dette hang trolig sammen med varierende mengde spillfôr, der økende mengde fôr i slammet ga økt tørrstoffinnhold. Det ble laget en modell for beregning av mengde fôr i slammet basert på analyse av energiinnhold i tørrstoffet i slam. Modellen var basert på eksisterende data for kjemisk analyse av fôr og tilhørende faeces. Modellen ble brukt til å estimere fôrinnholdet i innsamlede slamprøver, og estimatene viste at tørrstoffinnhold i slam henger sammen med mengden spillfôr i slammet.

Kontaktpersoner: