Nofima har FoU-konsesjoner som er samlokalisert med Blom fiskeoppdrett utenfor Bergen. Forskning der viser at valg av fôr har en stor påvirkning på dødelighet hos laks ko-infisert med sykdommene PD og HSMB (foto: Helge Skodvin © Nofima).
I dette prosjektet undersøker forskerne utnyttelsen av fôrressursene i norsk lakseproduksjon med data fra 2016. Foto: Helge Skodvin / Nofima.

Ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett i 2016

 Ernæring og fôrteknologi  

Målet med dette prosjektet er å utarbeide en oppdatert evaluering av ressursutnyttelsen i norsk lakseproduksjon med data fra 2016.

Tidspunkt:1. mars 2017 – 31. januar 2019
Finansiering: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Kontaktperson
Portrettbilde av Turid Synnøve Aas
Turid Synnøve Aas

Forsker
Tlf.: +47 71 40 01 37
synnove.aas@nofima.no

Nofima har tidligere evaluert ressursutnyttelsen i norsk lakseproduksjon med tall fra 2010 og 2012.

Bakgrunnen for prosjektet er et voksende behov for matproduksjon og konsekvensene dette har på miljøet. Det har ført til økt oppmerksomhet om effektiv og bærekraftig matproduksjon.

I prosjektet inngår:

  1. En oversikt over fôringrediensene som ble brukt i 2016 og beregning av fôrfaktor, “fish in fish out”-ratio (FIFO), “forage fish dependency ratio” (FFDR), “marine protein dependency ratio” (MPDR) og “marine oil dependency ratio” (MODR).
  2. Beregning av retensjon av protein, fett, energi, fosfor og de essensielle omega-3-fettsyrene EPA og DHA, og total mengde omega-3- og omega-6-fettsyre i spiselig del av laks og i helkropp.
  3. Måling av kroppssammensetning av hel laks.

Den kjemiske sammensetningen i laks varierer mellom regionene og mellom årstider. Beregning av retensjon av energi og næringsstoffer i lakseoppdrett er basert på slike data, som derfor samles inn i prosjektet.

Forskerne publiserer trolig rapporten våren 2019.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker