Nofima rapportserie

Rapport 38/2013, norsk sammendrag

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Hatlen, Bjarne; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Åsgård, Torbjørn Einar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima

Utgave: 38/2013

Antall sider: 27

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-121-9

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Atlantisk laks ble fôret enten med vanlig, ekstrudert fôr (92 % tørrstoff), eller fôret ble bløtlagt i 2 t i sjøvann før fôring (70 % tørrstoff). Fôret var laget spesielt til forsøket, men var av tilsvarende kvalitet som kommersielle fôr. Det var stor individuell variasjon i passasjehastighet i mage og tarm, og det ble funnet få signifikante forskjeller mellom de to fôrene. Men magetømmingshastigheten var signifikant høyere når fôret var bløtlagt enn for tørt fôr.