Nofima rapportserie

Ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett i 2016 – Faglig sluttrapport

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 26/2019

Antall sider: 32

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-605-4

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Utnyttelse av fôrressurser i norsk lakseoppdrett gjennom ett år har tidligere vært beregnet for 2010 og 2012. Dette er en
oppdatering for 2016.
I 2016 ble det produsert 1,25 millioner tonn laks i Norge. Det ble totalt brukt 1,62 millioner tonn fôrrråvarer i 2016, eller
1,52 tonn på tørrstoffbasis. Den økonomiske fôrfaktoren, beregnet fra mengde fôrråvarer brukt, var 1,30 (1,21 på
tørrstoffbasis).
Soyaproteinkonsentrat utgjorde 19 % av total mengde fôringredienser, hvete og hvetegluten utgjorde til sammen 17,9 %
mens rapsolje og kamelinaolje til sammen utgjorde 19,8 %. Marine proteinkilder utgjorde totalt 14,5 % av
fôringrediensene og marine oljer 10,4 %.
Helkropp av laks med slaktestørrelse ble analysert for kjemisk sammensetning. Laksen ble samlet inn ved vår, sommer og
høst, og fra Nord-, Midt- og Sør-Norge for å få prøver som er representative for norsk oppdrettslaks. Analysedata ble
brukt for beregning av retensjon av energi og næringsstoff fra fôr.
Indikatorer på retensjon og utnyttelse av fôrråvarene ble beregnet. Det var noe redusert bruk av fiskemel, og en liten
reduksjon i mengde fiskeolje. Ellers var det moderate endringer i ressursutnyttelsen i 2016 sammenlignet med 2012.