Publisert 2017

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-518-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar

Serier : Nofima rapportserie 19/2017

År : 2017

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Det produseres 1,3 millioner tonn laks og omsettes 1,5 millioner tonn fôr årlig i Norge. Energiinnholdet i faeces og fôrspill fra landbasert settefiskproduksjon er estimert til 242.880 GJ, og 11.785.235 GJ fra sjøfasen per år med dagens produksjon. De tilsvarende tall for fosfor er henholdsvis 225 tonn og 9.096 tonn. For å gjøre gode prioriteringer i investeringer, i utvikling av teknologi og fastsetting av rensekrav, er det nødvendig med detaljert kunnskap om flyt av næringsstoff og energi i lakseoppdrett. Slik kunnskap kan ligge til grunn for effektiv prioritering av forskning og utvikling på dette feltet.

Kontaktpersoner: